한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Lễ Lễ Kèn Thổi và Đại Lễ Chuộc Tội năm 2012

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 25/9/2012
Những người dân Ysơraên được giải phóng từ Êdíptô, đi bộ trên đường đồng vắng. Đức Chúa Trời gọi Môise lên núi Sinai để ban luật pháp cần thiết cho người dân. Môise kiêng ăn trong vòng 40 ngày, rồi nhận lấy Mười Điều Răn mà chính bởi tay Đức Chúa Trời chép ra, và trở xuống từ núi.

Trong khi ấy, những người dân ở dưới núi lại nghĩ rằng chắc chắn Môise đã chết rồi vì người lên núi Sinai lâu lắm rồi vẫn chưa xuống. Những người dân nói rằng cần thần dẫn dắt họ, mà làm ra hình tượng con bò vàng rồi còn thờ lạy nó nữa. Trở xuống từ núi Sinai, khi Môise thấy quang cảnh này, thì ném bảng đá Mười Điều Răn làm vỡ. Hơn ba nghìn người dân bị giết bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Những người dân Ysơraên sám hối hành vi của họ, và hối cải ăn năn lên Đức Chúa Trời bằng lòng khẩn thiết. Bởi kết quả của hối cải, Đức Chúa Trời ban cho Mười Điều Răn lần thứ hai. Mười Điều Răn lần thứ hai cũng là ý muốn nhân từ của Đức Chúa Trời rằng Ngài tha thứ tội lỗi của những người dân.

Ngày 10 tháng 7 Thánh Lịch, Môise nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai và xuống từ núi Sinai. Đức Chúa Trời quy định ngày này làm ngày Đại Lễ Chuộc Tội, là ngày nhận sự tha thứ tội lỗi mà những người dân đã phạm trong vòng một năm, và khiến cho người dân kỷ niệm trải các đời. Hơn nữa, Ngài làm cho họ thổi kèn từ mười ngày trước ngày Đại Lễ Chuộc Tội để chớ quên ngày Đại Lễ Chuộc Tội và thấu hiểu tội lỗi của mình một cách khẩn thiết, chính ngày này là Lễ Kèn Thổi vào ngày 1 tháng 7 Thánh Lịch.

Đại Lễ Lễ Kèn Thổi 2012

ⓒ 2012 WATV
ⓒ 2012 WATV
Vào ngày 16 tháng 9 (ngày 1 tháng 7 Thánh Lịch), Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới cử hành Đại Lễ Lễ Kèn Thổi, báo cho biết sự bắt đầu của lễ trọng thể mùa thu.

Mẹ đã dâng cảm tạ lên Cha đã ban cho lễ trọng thể mùa thu cuối cùng trong 3 kỳ lễ trọng thể thật mong chờ, rồi Ngài cầu nguyện rằng mọi thánh đồ mạnh mẽ thổi kèn thúc đẩy hối cải tới khắp thế giới để đều được ơn của đại lễ chuộc tội. Hơn nữa, Mẹ cầu khẩn để các con cái đầu thú từng một tội lỗi đã phạm ở trên trời và ở dưới đất, để kết trái của hối cải bằng tâm linh sạch sẽ rồi tới được Nước Thiên Đàng.

Ý nghĩa quan trọng nhất của Lễ Kèn Thổi là ‘Hối cải’. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói rằng điều cần thiết nhất cho tội nhân, điều cần thiết nhất vào thời đại gần Nước Thiên Đàng, và mục đích Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian, cũng chính là ‘hối cải’. Mục sư còn giải thích thông qua ví dụ về đứa con hoang đàng (Luca 15:11-24), rằng “Khi hối cải ăn năn thì chúng ta mới có thể trở về tấm lòng của Cha Mẹ trên trời và trở về Nước Thiên Đàng, là quê hương của chúng ta.” Tiếp đó, mục sư nói rằng “Người hối cải ăn năn trọn vẹn có thể giúp người khác trở lại cùng con đường hối cải và dẫn đến Cha Mẹ nữa” rồi yêu cầu rằng “Hãy rao truyền Tin Lành đến cả xứ Samari cho đến cùng trái đất để hoàn thành lịch sử hối cải, ăn năn và làm cho khắp thế giới hối cải ăn năn.”

Sau khi lễ thờ phượng kết thúc, Mẹ đã yêu cầu rằng “Hãy chỉnh lại tấm lòng trong mười ngày cho đến Ngày Đại Lễ Chuộc Tội và hết tấm lòng dâng cầu nguyện hối cải ăn năn lên Cha” và chúc phước cho các con cái trên khắp thế giới được kết trái xứng đáng với sự ăn năn, hối cải và được đứng trước Cha với hình ảnh tinh khiết.

Từ ngày này đến ngày Đại Lễ Chuộc Tội, các thánh đồ đã dâng lễ thờ phượng tuần lễ cầu nguyện Đại Lễ Chuộc Tội, là tuần lễ đầu thú tội ác và lỗi lầm của những ngày qua. Các thánh đồ đã ghi khắc ý nghĩa của lễ trọng thể, gắng sức hơn nữa để cầu nguyện bằng tấm lòng tinh sạch, và có thời gian hối cải ra từ đáy lòng.

Đại Lễ Chuộc Tội 2012

ⓒ 2012 WATV
Ngày 25 tháng 9 (ngày 10 tháng 7 Thánh Lịch), đón ngày Đại Lễ Chuộc Tội đã được hứa ơn điển của chuộc tội. Các thánh đồ đã tận tâm dâng cầu nguyện ăn năn, hối cải trong mười ngày, bước đến Siôn bằng lòng tin kính và tĩnh lặng.
Mẹ đã dâng cầu nguyện cảm tạ lên Cha đã lập ra lễ trọng thể chuộc tội vì các con cái đã phải bị hình phạt của sự chết do tội lỗi lớn lao đã phạm ở trên Thiên Thượng và trên trái đất, rồi cầu khẩn xin nhậm lấy hối cải của các con cái đã dâng tha thiết bằng lòng đau khổ. Ngài còn khích lệ các con cái đã dâng cầu nguyện thống hối rằng “Vào ngày ban sự tinh sạch để dẫn những tội nhân trên trời đến Nước Thiên Đàng này, các anh chị em đã được cứu chuộc tất thảy mọi tội lỗi theo như lời hứa của Cha rồi, cho nên từ bây giờ chớ phạm tội lặp lại nữa, hãy cứu rỗi dù chỉ là một linh hồn bằng tấm lòng sốt sắng và trở thành con cái của tình yêu thương dâng niềm vui lên Cha.”

Nhân dịp Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giảng đạo về hy sinh cao cả và ý muốn của Đức Chúa Trời được chứa đựng đằng sau nghi thức ngày Đại Lễ Chuộc Tội vào Cựu Ước.
Thời đại Cựu Ước, vào những ngày thường, nếu người dân phạm tội thì lấy con chiên cái và con dê cái làm tế lễ chuộc tội, làm của lễ thiêu ở nơi thánh. Ngày Đại Lễ Chuộc Tội là ngày một năm chỉ một lần, thầy tế lễ thượng phẩm được đi vào nơi chí thánh để chuộc tội. Lúc đó, bắt thăm hai con dê đực, một con dùng làm tế lễ chuộc tội dâng cho Đức Chúa Trời, một con là vì Axasên, biểu tượng cho ma quỉ. Thầy tế lễ thượng phẩm đổ mọi tội lỗi của người dân, mà nơi thánh đã lưu trữ trong một năm, trên con dê Axasên rồi thả con dê ra nơi đồng vắng. Điều này biểu tượng cho sự Đấng Christ, là Nơi Thánh, tạm thời đảm nhận tội lỗi của chúng ta đã phạm vào lúc bình thường và theo nguyên lý của lễ trọng thể, Ngài sẽ chuyển giao cho ma quỉ Sa tan, là cội nguồn của tội lỗi.

Nơi mà ơn điển chuộc tội được hoàn vẹn cuối cùng, chính là ‘Nơi chí thánh’. Mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh rằng “Nơi chí thánh mà Đấng Christ đã chỉ một lần vào để tha tội cho nhân loại, tượng trưng cho Mẹ, là Giêrusalem trên trời. Theo Đấng Christ, đến cùng Mẹ Giêrusalem, là Thực Thể của Nơi Chí Thánh, thì chúng ta mới nhận được sự tha tội trọn vẹn” (Hêbơrơ 10:19-20, Hêbơrơ 6:17-20, Khải Huyền 21:9-22, Galati 4:26). Hơn nữa, mục sư đã nói nhấn mạnh rằng nhờ nghĩ đến Cha Mẹ trở thành Thực Thể của mọi tế lễ chuộc tội dâng lên bàn thờ lễ thiêu để chuộc tội lỗi của các con cái, không ngại mọi đau đớn, chúng ta hãy không đến gần tội lỗi nữa, dẫn dắt cả nhân loại đến cùng Đức Chúa Trời Êlôhim.

Các thánh đồ mặc lấy tâm linh mới, quyết tâm từ giờ sẽ sống cuộc sống ăn năn, hối cải cứu rỗi nhiều linh hồn, và mong ước rằng con đường vinh hiển mà cả thế giới đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ và hối cải ăn năn, mau chóng được mở ra.
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE