한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Lễ Lễ Lều Tạm năm 2012

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 07/10/2012
Ngày 30 tháng 9 (ngày 15 tháng 7 Thánh Lịch), Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng trong 7 lễ trọng thể trong 3 kỳ, đã đến.

Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể kỷ niệm dựng nên đền tạm. Ngày 10 tháng 7 (Ngày Đại Lễ Chuộc Tội), Môise đã nhận lấy Mười Điều Răn và xuống từ núi Sinai, rồi người tuyên bố cho người dân về việc dựng nên đền tạm, là nơi bảo quản Mười Điều Răn, y như Đức Chúa Trời đã phán. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày 15 tháng đó, những người dân đã tự nguyện đem lại các nguyên liệu dựng nên cho dư dật. Việc làm này trở nên khởi nguyên của Lễ Lều Tạm, và mỗi năm, đến ngày Lễ Lều Tạm thì những người dân Ysơraên lấy nhành cây, dựng nhà lều, ở nơi trại trong bảy ngày và vui vẻ, mừng rỡ (Xuất Êdíptô Ký 36:1-7, Lêvi Ký 23:33-44). Vào thời đại Tân Ước, Đại Hội Truyền Đạo trong vòng 7 ngày, là sự ứng nghiệm của lời tiên tri Lễ Lều Tạm, nhóm lại các thánh đồ trên trời đã được biểu tượng bằng nguyên liệu đền tạm và nhành cây (Êphêsô 2:10-22, Giêrêmi 5:14).

ⓒ 2012 WATV
Vào ngày này, Mẹ dâng cảm tạ lên Cha đã ban lễ trọng thể của sự sống cho các con cái trên trời, và Ngài cầu nguyện để lịch sử ân điển nhanh chóng được hoàn thiện nhờ Thánh Linh mưa cuối mùa của Lễ Lều Tạm, để tìm lại hết thảy người nhà trên trời bị thất lạc. Hơn nữa, Ngài nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của Lễ Lều Tạm chứa đựng lời tiên tri cho hoàn thành đền thánh về phần hồn, và dặn rằng “Theo lời của Đức Chúa Trời, phước lành lớn lao sẽ đổ xuống cho những người giữ Lễ Lều Tạm (Xachari 14:16-19). Hãy khẩn thiết cầu xin Thánh Linh vào Đại Hội Truyền Đạo Lễ Lều Tạm trong một tuần, và thực tiễn tình yêu thương lớn nhất, là việc dẫn dắt nhiều linh hồn đến Siôn, là thành ẩn náu của sự cứu rỗi, để cứu rỗi linh hồn.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol làm chứng rằng “Hạt nhân của Lễ Lều Tạm là đền thánh, và thực thể của đền thánh là Giêrusalem trên trời, là nơi nước sự sống chảy ra, là Mẹ” (Xachari 14:6-8, Galati 4:26). Và giải thích thêm rằng “Lịch sử nhóm nguyên liệu đền tạm đầy đủ và hoàn thành đền tạm, cũng như nghi thức của thời đại Cựu Ước, người dân ở lại trong đền tạm và mừng rỡ, đều tượng trưng cho sự các thánh đồ đã được biểu tượng bằng nguyên vật liệu đền thánh, sẽ tụ lại cùng Đức Chúa Trời Mẹ và hưởng niềm vui và bình an của sự cứu rỗi trong lòng Mẹ” (Êsai 66:10-14). Mục sư còn giảng đạo rằng “Hãy phát hiện Đức Chúa Trời Mẹ được giấu kín trong Lễ Lều Tạm, và truyền bá vinh quang của Mẹ Giêrusalem cho muôn dân” và mong ước rằng Lễ Lều Tạm được trở nên ngày phước lành làm cho nhiều linh hồn được sanh lại mới bởi nước sự sống của Mẹ.

Đại Hội Truyền Đạo đã được tổ chức trong một tuần kể từ ngày này. Các thánh đồ trên khắp thế giới vui vẻ thu hoạch linh hồn lúa mì vào kho Siôn bằng lòng được Thánh Linh cảm động, còn các thánh đồ Hàn Quốc đã rao truyền sự trông cậy Nước Thiên Đàng cho gia đình, họ hàng và hàng xóm, nhằm ngày lễ trung thu đã trúng vào tuần lễ lễ trọng thể. Vào ngày 7 tháng 10 (ngày 22 tháng 7 Thánh Lịch), là ngày thứ 8, các thánh đồ đã đón Ngày Sau Cùng Lễ Lều Tạm, được hứa phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa.

ⓒ 2012 WATV
Thông qua lễ thờ phượng buổi sáng, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nói nhấn mạnh rằng “Ý muốn của Đức Chúa Trời đã ban nước sự sống vào ngày sau cùng Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng, là để cho biết rằng Đấng ban nước sự sống, tức Thánh Linh, vào thời đại của lời tiên tri Lễ Lều Tạm bây giờ, là Đức Chúa Trời Mẹ, là Nguồn của nước sống. Ngài đổ xuống nước sự sống cho những người nhận biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ và đến cùng Ngài, và Ngài sẽ cho những người đó làm thầy tế lễ nhà vua trên trời” (Giăng 7:37-39, Khải Huyền 22:17). Cùng lúc, mục sư đã khuyên rằng “Theo lời tiên tri rằng nước sự sống chảy tràn trở nên bờ sông và chữa lành cho các dân, chúng ta hãy gắng sức rao truyền lời của nước sự sống cho đến xứ Samari đến đầu cùng đất nhờ sức mạnh của Thánh Linh đã nhận lấy, và dẫn dắt cả nhân loại đến cùng Cha Mẹ” (Êxêchiên 47:1-12).

Vào lễ thờ phượng buổi chiều, Đức Chúa Trời Mẹ đã đích thân giảng đạo với chủ đề “Phải biết thời đại này”, và đổ xuống Thánh Linh dồi dào thông qua lời giảng đạo. Mẹ nhắc đi nhắc lại rằng “Vào thời đại thật thương xót, tai ương và tội lỗi đầy dẫy này, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy mọi lời tiên tri của Kinh Thánh đang được ứng nghiệm, để nhận biết thời đại và biến hóa thành hình ảnh và phẩm chất đúng như con cái trên trời để chuẩn bị Nước Thiên Đàng” và phán lần nữa rằng “Nếu nỗ lực và rèn luyện để được sanh lại thì dầu là tánh chất xấu cũng có thể được biến hóa đẹp đẽ.” Hơn nữa, Ngài làm thức tỉnh về sự vất vả và tình yêu của Cha, là Đấng thử lòng của chúng ta như vàng ròng để dẫn đến Nước Thiên Đàng đẹp thay, mà dặn rằng “Hãy nhanh chóng mặc sẵn áo lễ của đức tin, là hình ảnh chí thánh không có dấu vết chi, và tất thảy đều cùng nhau tham dự vào lễ hoàn công của đền thánh trên trời, là bữa tiệc trên trời vĩnh viễn, là nơi không có nỗi đau và nỗi buồn” (Rôma 13:11-14, II Phierơ 3:6-14, Malachi 3:2-3, Mathiơ 22:1-14, I Timôthê 4:6-8).

Các thánh đồ đã nhận lấy Thánh Linh mưa cuối mùa bằng lòng cảm tạ và vui mừng, mong nhờ năng lực của Thánh Linh, tìm lại hết thảy người nhà trên trời đã bị rải rắc trên khắp thế giới và Đại Lịch Sử hoàn công đền thánh Giêrusalem Mới nhanh chóng được thành tựu.

ⓒ 2012 WATV
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE