한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Hội Thánh Gyohyeon, Chungju, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 12/9/2012
Để truyền bá sự dạy dỗ chân thật của Đức Chúa Trời, tòa nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được xây dựng lần thứ ba ở Chungju, là thành phố giáo dục trong khu vực Chungcheong. Hội Thánh Gyohyeon, Chungju tỏ ra hình dáng oai nghiêm sau khi kết thúc thi công xây dựng trong hai tháng. Vào ngày 12 tháng 9, các thánh đồ cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban đền thánh rộng lớn và đẹp đẽ sẽ chứa lúa mì dư dật vào mùa thu là mùa thu hoạch, và đón lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Mẹ đã cầu nguyện lên Cha, là Đấng đã ban đền thánh đẹp đẽ, là nơi nhiều người nhà trên trời sẽ nhóm lại, và Ngài ban phước cho Hội Thánh Gyohyeon, Chungju có thể đi tiên phong làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời mong cứu rỗi thế giới. Cùng lúc, Ngài dặn rằng “Hiện nay, có đầy tràn những người mất sự trông cậy và đau khổ. Tình yêu mà chúng ta phải chia sẻ là việc cho họ biết về Nước Thiên Đàng.” Mẹ mong rằng hết thảy con cái giữ sự trông cậy Nước Thiên Đàng vĩnh viễn và thắng mọi sự khổ nạn để dẫn nhiều người ở xung quanh đến con đường của sự sống.

ⓒ 2012 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã làm chứng rằng “Nước Thiên Đàng là nơi không chỉ có Đức Chúa Trời Cha, mà còn có Đức Chúa Trời Mẹ hằng ở cùng đến đời đời nữa” và khuyến khích rằng “Siôn phải là cơ quan truyền bá về Đức Chúa Trời Mẹ và bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời Mẹ.” Hơn nữa, mực sư đã nhấn mạnh rằng vào thời đại này, điều cần thiết nhất cho nhân loại là “Sự khôn ngoan biết Đức Chúa Trời.” Và thúc đẩy rằng “Hãy làm trọn chức vụ của thầy giáo dạy và làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ cho những người đang dần xa cách từ sự cứu rỗi vì không có sự khôn ngoan biết Đức Chúa Trời Mẹ.”

ⓒ 2012 WATV

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE