한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Hội nghị Tổng Hội định kỳ năm 2013

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 12/3/2013
Năm mới Thánh Lịch 2013, là năm đã chờ đợi từ lâu, đã đến. Kỷ niệm năm mới, lịch trình ‘Hội nghị Tổng Hội định kỳ năm 2013’ đã được cử hành từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 ở Viện tu luyện Ốc-Chon Go & Come, với 500 người chăn chiên trong nước. Vào ngày 12, là ngày Hội nghị Tổng Hội định kỳ (ngày 1 tháng 1 Thánh Lịch), những người chức phận Tổng Hội cũng tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm ở Đền Thờ Lời Hứa từ 10 giờ sáng.

ⓒ 2013 WATV
Thông qua lễ thờ phượng kỷ niệm, Mẹ đã cầu khẩn để phước lành của Thánh Linh được đầy dẫy ở Siôn trong nước và trên toàn thế giới vào năm mới Thánh Lịch, rồi Ngài gửi lời cảm ơn đến những thánh đồ đã vất vả vì Tin Lành trong 1 năm qua. Hơn nữa, Ngài đã ban phước, phán rằng tất thảy mọi thánh đồ đều có tấm lòng của tình yêu thương, sốt sắng dẫn dắt những người lân cận, là những người chưa biết về Đức Chúa Trời, đến Siôn, và nhận lấy phước lành và phần thưởng lớn từ Đức Chúa Trời.

Mẹ đã ví Đức Chúa Trời bằng thợ gốm, còn những thánh đồ bằng đất sét. Ngài dạy dỗ rằng “Đất sét phải được nặn theo y như thợ gốm nặn ra, nếu vậy thì mới được trở thành cái bình đẹp đẽ. Chúng ta cũng hãy nhịn nhục, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng khiêm tốn và được biến hóa thành hình ảnh trọn vẹn.”

Mẹ còn đã phán rằng “Vì Nước Thiên Đàng là nơi mà người không có dấu vết gì có thể đi vào, nên hãy mặc lấy áo chí thánh, tinh sạch và trọn vẹn, rồi mong mỏi Nước Thiên Đàng.” Ngài phán dặn cùng những người chăn chiên rằng “Hãy nhìn lại rằng mình đã hy sinh và hầu việc các người nhà nhiều trong một năm chưa, và hãy yêu thương các thánh đồ với tấm lòng khiêm tốn hơn, giống như những đấng tiên tri của Tin Lành như Nôê, Ápraham, Phierơ, Phaolô, Giăng v.v...”


Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh thông qua giảng đạo rằng Kinh Thánh là sách chứa đựng lời mệnh lệnh nghiêm túc của Đức Chúa Trời, là Vua của muôn vua. Mục sư đã khuyên bảo rằng “Là sứ thần của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng phục tuyệt đối lời Kinh Thánh như là lệnh Vua, và đảm đương tốt sứ mệnh của đấng tiên tri, là người rao truyền tin tức của sự sống cho muôn nước và muôn dân thế gian.”

Hội nghị Tổng Hội định kỳ đã được kéo dài đến ngày 14. Những người chăn chiên đã có thời gian quý báu ghi khắc lời của Đức Chúa Trời tại Viện tu luyện, nhận lấy phước lành và năng lực của Thánh Linh, và ôm ấp triển vọng mới về sự hoàn thành của Tin Lành trên khắp thế giới.

ⓒ 2013 WATV
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE