한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Tất cả

TRANG »

10 of 17

prev1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Yangcheon, Seoul

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Yangcheon, Seoul, đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh vào ngày 10 tháng 9.

Hàn Quốc | 10/9/2013

Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ 60

Vào ngày 25 tháng 8, đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ 60, được hình thành bởi gần 140 người đến từ 62 Hội Thánh ở 14 nước trên thế giới, chủ yếu là từ Nepal.

Hàn Quốc | 25/8/2013

Hội trại học sinh mùa hè năm 2013, được tổ chức tại mỗi Hội Thánh trên toàn Hàn Quốc

“Hội trại học sinh mùa hè năm 2013” đã được tổ chức đồng thời tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn Hàn Quốc.

Hàn Quốc | 18/8/2013

“Buổi hòa nhạc chữa lành chứa đựng tấm lòng Mẹ” Tổ chức chuyến lưu diễn toàn quốc

“Buổi hòa nhạc chữa lành chứa đựng tấm lòng Mẹ” đang được tổ chức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn Hàn Quốc.

Hàn Quốc | 11/8/2013

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Donggu, Goyang

Các thánh đồ Hội Thánh Donggu, Goyang, đã hưởng sự cảm kích của hiến dâng Hội Thánh trong khi mọi người chăn chiên và các thánh đồ ở khu vực lân cận đều có mặt vào ngày mùng 6 tháng 8.

Hàn Quốc | 06/8/2013

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Gimpo

Vào ngày 30 tháng 7, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Gimpo đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh cùng lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba tại đền thờ mới nằm ở Bukbyeon, thành phố Gimpo.

Hàn Quốc | 30/7/2013

Triển lãm thơ văn và ảnh ‘Mẹ chúng ta’ được mở tại Hội Thánh Gangnam, Seoul, đã được kết thúc thành công

Triển lãm thơ văn và ảnh ‘Mẹ chúng ta’ lần thứ 1 đã được kết thúc thành công.

Hàn Quốc | 04/7/2013

Giáo dục người có chức vụ, chức trách toàn quốc năm 2013

Vào hai ngày, ngày 26, 27 tháng 6, đã có nhóm họp giáo dục người có chức vụ, chức trách toàn Hàn Quốc tại Viện tu luyện Ốc Chơn Go&Come.

Hàn Quốc | 26/6/2013

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Paju

Tại Danghari, Paju, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Paju, nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngụ, được lập nên mới.

Hàn Quốc | 18/6/2013

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần năm 2013

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần, kỷ niệm công việc giáng lâm Thánh Linh mưa đầu mùa trong đương thời Hội Thánh Sơ Khai và cầu xin Thánh Linh mưa cuối mùa trong thời đại này, đã được cử hành ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới vào Chủ nhật ngày 19 tháng 5.

Hàn Quốc | 19/5/2013

Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên năm 2013

Vào ngày 9 tháng 5, lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên được tiến hành đồng thời tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.

Hàn Quốc | 09/5/2013

Hội Thánh Sujeong, Seongnam dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Ngày 2 tháng 4, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Sujeong, Seongnam cử hành lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh.

Hàn Quốc | 02/4/2013

10 of 17

prev1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next