• Hoạt động cứu hộ tai nạn
  • Bảo vệ môi trường
  • Trao tặng quỹ quyên góp
  • Phúc lợi trẻ em
  • Phúc lợi người cao tuổi