한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Tôi muốn biết rõ về cầu nguyện mà chúng ta dâng lên hằng ngày. Tôi muốn biết vì sao cầu nguyện vào thời gian ấy, và có chứa đựng ý nghĩa gì.

A. Đức Chúa Trời ban cho 3 điều kiện thiết cần trong khi loài người chúng ta sinh sống: đó là việc hô hấp, ăn, và hoạt động. Nếu thiếu dù chỉ là một điều trong đó thì chúng ta có thể duy trì sự sống được không? Những linh hồn trong lẽ thật duy trì sự sống của linh hồn nhờ hô hấp bằng cầu nguyện, ăn lời của sự sống, và hoạt động thông qua truyền đạo. Giống như chúng ta phải hô hấp không ngừng nghỉ để duy trì sự sống của phần xác, thì Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng chúng ta phải cầu nguyện không ngừng nghỉ. Tại vì cầu nguyện giống như là việc hô hấp vậy.

Ý chính của câu hỏi là nội dung về thời gian cầu nguyện dâng lên hằng ngày. Đức Chúa Trời đã dựng nên đền tạm trên trời, nơi mà tế lễ chuộc tội được tiến hành để cứu rỗi loài người chúng ta. Ở đền tạm trên trời, Đấng Christ, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, dâng tế lễ thiêng liêng theo luật lệ đã định vì chúng ta, còn của lễ của tế lễ này chính là huyết của Đấng Christ.

Thông qua Môise, Đức Chúa Trời đã cho thấy trước mô hình về nghi thức tế lễ của đềm tạm trên trời như thế này. Ngài đã cho Môise thấy đềm tạm trên trời và phán hãy xây cất đền tạm mang tính mô hình trên đất để dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tế lễ được chế định vào thời đại Môise là mô hình của tế lễ thật mà sẽ được tiến hành ở đền tạm trên trời trong tương lai. Chính vì thế, những người Giuđa đã dâng tế lễ ở đềm tạm dưới đất theo luật pháp của Môise, và những người dân đã cầu nguyện ở ngoài đền tạm (Luca 1:8-10).

Trong các tế lễ được cử hành trong đền tạm dưới đất, ngoài tế lễ mà những người dân nhận biết tội lỗi của mình, mang đến thú vật để dâng lên, còn có các tế lễ như tế lễ hằng hiến được dâng lên vào buổi sáng và tối hằng ngày, lễ thiêu vào ngày Sabát mỗi tuần, và tế lễ của lễ trọng thể trong kỳ định v.v...

Mọi nghi thức tế lễ đã được dâng lên tại đền tạm dưới đất như thế này thảy đều là mô hình cho tế lễ chân thật sẽ được tiến hành tại đền tạm trên trời trong tương lai, và cho biết rằng các tế lễ ở đền tạm trên trời cũng được dâng lên vào thời gian hoặc thời kỳ như thế này. Đương nhiên là ở đền tạm trên trời có huyết của Đấng Christ làm của lễ chứ không phải là huyết của thú vật, và cầu nguyện của các thánh đồ được thấu lên ngôi của Đức Chúa Trời.

Của lễ đã được dâng lên vào thời gian hằng hiến trong thời đại Cựu Ước là mô hình cho thấy rằng Đấng Christ sẽ trở nên Của Lễ thực sự trong tương lai. Đấng Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá vào giờ thứ 3 (độ khoảng 9 giờ sáng theo thời gian bây giờ) và qua đời vào giờ thứ 9 (độ khoảng 3 giờ chiều theo thời gian bây giờ) để làm ứng nghiệm lời tiên tri. Giờ thứ 3 cùng giờ thứ 9, là thời gian Đấng Christ - Của Lễ thực sự của tế lễ trong đền thờ trên trời bị đóng đinh trên thập tự giá và hy sinh, là thời gian cầu nguyện của thời đại Tân Ước, cho nên lời cầu nguyện vào thời gian ấy cùng với tế lễ mà Đấng Christ tiến hành trong đền thờ trên trời sẽ được thấu lên ngôi của Đức Chúa Trời.

Để dự phần vào tế lễ chân thật được tiến hành ở đền tạm trên trời, thì ngoài cầu nguyện dâng lên bất cứ lúc nào ra, các thánh đồ thời đại Tân Ước còn đã giữ ngày Sabát và các lễ trọng thể, cũng đã tham dự vào thời gian cầu nguyện hằng hiến mỗi ngày (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1).

Một điều cần phải giải thích nữa là chế độ thời gian mà những người Giuđa đã sử dụng vào thời đại Đức Chúa Jêsus khác với chế độ thời gian hiện tại. Vào đương thời đại ấy, họ đã định thời gian mặt trời mọc là 0 giờ và thời gian mặt trời lặn là giờ thứ 12. Tức là 1 tiếng đồng hồ vào mùa hè hơn 60 phút, còn 1 tiếng đồng hồ vào mùa đông dưới 60 phút.

Đây là lý do vì sao thời gian cầu nguyện vào mùa hè là 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, còn thời gian cầu nguyện vào mùa đông là 10 giờ sáng và 2 giờ chiều.