한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Vì trong Cơ Đốc giáo có rất nhiều giáo phái nên nhiều hội thánh chủ trương rằng giáo phái của mình là “chính thống” còn giáo phái khác là “tà đạo”. Vậy tà đạo là gì?

A. Trong quan điểm tôn giáo, “tà đạo” là chủ trương hoặc lý luận nào vi phạm tín ngưỡng đúng đắn. Việc phân biệt tà đạo là vấn đề thật sự quan trọng trong việc nhận sự cứu rỗi. Tại vì mặc dầu sốt sắng sinh hoạt đức tin trong thời gian dài đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu thuộc về tà đạo thì không thể nhận được sự cứu rỗi. Vậy thì nơi như thế nào là tà đạo?


Tiêu chuẩn phán đoán tà đạo

Hầu như mọi người có khuynh hướng nghĩ rằng hội thánh có lịch sử lâu dài và nhiều người đi theo là chính thống, còn không phải như vậy là tà đạo. Tuy nhiên, lịch sử dài hay ngắn, số tín đồ nhiều hay ít, không thể là tiêu chuẩn phân biệt tà đạo đâu. Nếu tiêu chuẩn đó đúng đắn thì Hội Thánh Sơ Khai mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra và các sứ đồ đi theo cũng là tà đạo.

Cách đây 2000 năm trước, đạo Giuđa có lịch sử, truyền thống lâu dài, và có vô số tín đồ đi theo; ngược lại Hội Thánh Sơ Khai mới được lập ra, chỉ có ít tín đồ, thậm chí còn chưa được người ta biết đến nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-5 “Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹttulu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc... người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giuđa trên cả thế giới: Nó làm đầu của phe người Naxarét.”

Những người đã gọi sứ đồ Phaolô là sự tồn tại giống như ôn dịch, tức là bệnh truyền nhiễm lan ra tà đạo, chính là những nhà lãnh đạo tôn giáo vào đương thời ấy. Những người khoe khoang về tri thức Kinh Thánh của mình và được những người dân tôn kính và tín nhiệm, đã xét xử Hội Thánh Sơ Khai là tà đạo

Dầu là sự phán quyết của những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như nhà thần học có quyền lực và học thức cao, nhưng đó không thể là thước đo để phân loại chính thống và tà đạo. Tà đạo và chính thống chỉ có thể được phán xét theo Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời cho biết thôi.


Tà đạo trong Kinh Thánh

II Phierơ 2:1-3 “Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.”

Xem những đặc trưng của tà đạo mà Kinh Thánh nói đến thì chúng ta có thể biết được rằng kết cục của họ chắc chắn là sự hư mất, và họ lấy lời dối trá không có ở trong Kinh Thánh mà gièm pha lẽ thật. Làm theo Kinh Thánh hay không là tiêu chuẩn phân biệt tà đạo.
Chỉ cần tìm xem những luật lệ cơ bản được ghi chép trong Kinh Thánh, thì chúng ta có thể phân biệt được nơi nào là tà đạo.

Luca 4:16“Ðức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.”

Luca 22:14-15 “Ðến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.”

Đích thân Đức Chúa Jêsus đã làm gương giữ ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, còn Hội Thánh Sơ Khai đã làm theo y như tấm gương như thế này của Đức Chúa Jêsus.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2 “Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sabát bàn luận với họ.”

I Côrinhtô 5:7-8 “... Ðấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.”

Luật lệ mà Đức Chúa Jêsus cùng các sứ đồ đã gìn giữ là ngày Sabát. Nếu hội thánh nào bỏ mặc ngày Sabát và giữ lễ thờ phượng Chủ nhật không có ở trong Kinh Thánh thì đó là tà đạo. Hơn nữa, nếu hội thánh nào giữ lễ Nôen (ngày 25 tháng 12) là ngày giáng sinh của thần mặt trời không có ở trong Kinh Thánh, thay vì Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã giữ, thì đó là tà đạo.

Giữ luật lệ không có ở trong Kinh Thánh là hành vi đi theo thói tục của dân ngoại hư không mà Đức Chúa Trời đã cấm giữ (Lêvi Ký 18:3-4, Êxêchiên 11:9-12). Dầu đã coi như là điều đương nhiên từ lâu, nhưng nếu không có ở trong Kinh Thánh thì đó chẳng qua chỉ là lời dối trá thôi.


Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và tà đạo

Đức Chúa Trời đã đến thế gian này vì sự cứu rỗi của chúng ta. Song vào 2000 năm trước, những người Giuđa đã không tin vào Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã đến như là con trai của thợ mộc hèn mọn, với hình ảnh của loài người giống như chúng ta, chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích được.

Giăng 10:30-33 “Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lời lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời.”

“Đức Chúa Trời không thể đến trong xác thịt.”

Đây cũng là lời dối trá không có ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh rõ ràng đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt.

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.”

Những kẻ phủ nhận Đấng Christ đến trong xác thịt là những kẻ nhận thần của kẻ địch lại Ðấng Christ (I Giăng 4:2-3). Những người Giuđa đã đối nghịch Đức Chúa Jêsus, và quy định các sứ đồ rao truyền Đấng Cứu Chúa đến trong xác thịt, là tà đạo, nhưng trên thực tế, tà đạo là những người Giuđa đã phủ nhận Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt.


Hội Thánh chính thống bền giữ lẽ thật

Nếu ngoảnh mặt lại với Kinh Thánh mà quy định bất cứ người nào khác với suy nghĩ của mình đều là tà đạo thì đó là hành vi chẳng khác nào những người Giuđa đã định tội sứ đồ Phaolô là người làm đầu phe của người Naxarét. Nếu thật lòng mong muốn nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải phân biệt chính thống và tà đạo một cách đúng đắn theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chứ không theo ý nghĩ của loài người.

Kinh Thánh rõ ràng làm chứng cho lẽ thật của Hội Thánh Sơ Khai đã giữ các kỳ lễ trọng thể của giao ước mới như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua v.v... và tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Vào thời đại này, Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất bền giữ lẽ thật Hội Thánh Sơ Khai mà Đức Chúa Jêsus cùng các sứ đồ đã giữ, theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Hãy nhanh chóng rao truyền lẽ thật giao ước mới cho những linh hồn khao khát tín ngưỡng chân thật, bằng tấm lòng tự hào là Hội Thánh chính thống có lẽ thật, và cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim.