한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Sự tha tội và sự cứu rỗi có sự khác biệt như thế nào?

A. Sự tha tội và sự cứu rỗi có cùng một ý nghĩa. Nếu biết nguồn gốc của chúng ta, thì có thể dễ dàng hiểu được về vấn đề này.


Sự cứu rỗi cần thiết cho chúng ta là sự tha tội

“Cứu rỗi” có nghĩa là cứu vớt người nào bị rơi vào sự khó khăn hoặc nguy hiểm. Chữa lành cho người nào đang đau đớn vì bệnh tật, hoặc cứu người nào đang đối mặt với nguy cơ mất sự sống, cũng là một loại cứu rỗi. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là để cứu linh hồn chứ không phải là sự cứu rỗi về phần xác, và cứu rỗi linh hồn cũng là mục đích cuộc sống đức tin của chúng ta.

I Phierơ 1:8-9 “Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Lời phán rằng chúng ta phải nhận sự cứu rỗi phần hồn, có nghĩa là linh hồn chúng ta đang ở trạng thái khó khăn và nguy hiểm. Linh hồn chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm, là sự chết đời đời do tội lỗi.

Rôma 3:9-10 “Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gờréc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”

Rôma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Loài người là những sự tồn tại không thể tránh khỏi sự chết đời đời do tội lỗi. Chính vì thế, điều cần thiết nhất đối với chúng ta là sự tha tội. Nếu không được tha thứ tội lỗi, thì không thể tránh khỏi hình phạt của sự chết đời đời.


Các thiên sứ trên trời phạm tội và bị đuổi xuống

Theo ghi chép của Kinh Thánh thì nguyên nhân thứ nhất khiến loài người rơi vào sự chết là sự phạm tội của Ađam.

Rôma 5:12 “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”

Nếu chỉ xem lời này thì mọi người có thể thấy không công bằng vì do tội của Ađam, mà chúng ta cũng phải chết vô cớ, nhưng tội của Ađam là mô hình thu nhỏ cho thấy tội mà chúng ta đã phạm ở trên trời.

Êxêchiên 28:12-17 “Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyrơ và nói cùng người rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Êđen, là vườn của Ðức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa... Ðường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Ðức Chúa Trời; hỡi chêrubim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.”

Ngoài lời ghi chép rằng vua Tyrơ sống trên đất này đã là thiên sứ chêrubim phạm tội ở Êđen trên trời và bị đuổi xuống, thì thông qua nhiều câu trong Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được rằng chúng ta là các thiên sứ đã phạm tội nặng và bị đuổi xuống từ trên trời (Êsai 14:12-15, Khải Huyền 12:7-9). Cuối cùng, sự kiện Ađam và Êva trái luật pháp của Đức Chúa Trời phán chớ ăn trái thiện ác, rồi bị đuổi khỏi Êđen, là lịch sử mô hình cho thấy rằng chúng ta cũng đã phạm tội giống như vậy và bị đuổi từ trên trời xuống. Nói cách khác, tội của Ađam biểu tượng cho tội lỗi mà chúng ta đã phạm ở trên trời, còn lời ghi chép rằng thảy chúng ta đều phải chịu sự chết do tội của Ađam, có nghĩa là chúng ta cũng đã phạm tội lỗi giống như Ađam và phải chịu hình phạt sự chết đời đời.


Đấng Christ ban sự tha tội

Chúng ta là những tội nhân phản nghịch đã phạm tội trọng đại đến nỗi đã phải bị phán xét sự chết ở trên trời.
Tuy nhiên, nếu có sự hy sinh của người nào đó thay thế mạng sống của tội nhân, thì dầu là tội nhân bị định phải diệt chết, cũng có thể nhận được sự tha tội. (I Các Vua 20:42, Hêbơrơ 9:22).

Đấng Christ đã đến thế gian này với tư cách là “Đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”. Ngài đã hy sinh với tư cách là tế lễ chuộc tội thay cho chúng ta, để cứu rỗi chúng ta (Mathiơ 1:21, Mathiơ 20:28). Ngài đã trả tiền công tội lỗi nặng nề của chúng ta bởi huyết báu hy sinh mà Ngài đã đổ trên cây thập tự, và giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, rồi ban sự tha tội, tức là sự cứu rỗi mà chúng ta đã mong muốn đến thế (Êsai 53:5-6, Khải Huyền 1:5).

I Timôthê 1:15 “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.”

Êphêsô 1:7 “Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.”

Sự tha tội nhờ cậy vào huyết của Đấng Christ không được ban cho chỉ đơn thuần như người ta tưởng với niềm tin rằng tội lỗi chúng ta đã được tha thứ nhờ sự hy sinh thập tự giá của Đấng Christ đâu. Để nhận lấy sự phước lành của sự tha tội trọn vẹn thì chúng ta phải dự phần vào huyết của Đấng Christ, và phương pháp đó được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua giáo ước mới (I Côrinhtô 10:16).

Khi ban cho rượu nho của Lễ Vượt Qua thì Đức Chúa Jêsus đã phán rằng đây là huyết của sự giao ước đã đổ ra cho được tha tội (Mathiơ 26:17, 26-28). Phải tin vào lời phán này rồi giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra làm giao ước mới, thì chúng ta mới có thể nhận được sự tha tội và đạt đến sự cứu rỗi của linh hồn một cách trọn vẹn.

Đức Chúa Trời đã đến tận thế gian này để hầu cho những tội nhân trên trời có thể thoát ra khỏi hình phạt của sự chết đời đời nhờ được tha thứ tội lỗi, và hưởng hạnh phúc đời đời ở quê hương trên trời. Chúng ta phải rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới một cách rộng rãi, trong khi ghi nhớ sự hy sinh và tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng đã từ bỏ vinh quang trên trời, không quản ngại hết thảy nỗi đau đớn và miệt thị vì chúng ta, và cuối cùng đã liều mạng sống của Ngài.