한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Vì sao Đức Chúa Trời đã ví Thánh Linh bằng mưa đầu mùa và mưa cuối mùa?

A. Để hiểu biết về vấn đề này, trước tiên chúng ta phải biết về môi trường và khí hậu tại Ysơraên liên quan tới mưa.


Môi trường của Ysơraên
Ysơraên có lượng mưa ít; còn chất đất được hình thành bởi đá vôi, sa thạch, và đá phấn v.v... nên khó để nhận lấy được nước dưới đất. Do đó, tại nơi di tích của Ysơraên, có nhiều cái hồ chứa nước nhằm lưu trữ nước mưa để dùng làm nước uống; và giữa lịch sử Kinh Thánh, những trưởng tộc như Ápraham đã đào giếng tại mọi nơi họ đi đến, hoặc xảy ra sự cãi nhau vì nước. Vì thế, tại Ysơraên, mưa là tài nguyên quan trọng liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, và nếu trời không mưa thì sự sinh tồn của người ta cũng có thể bị uy hiếp.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:14-17 “Ta (Đức Giêhôva) sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; ngươi sẽ ăn và được no nê... e cơn thạnh nộ của Ðức Giêhôva sẽ phừng lên cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Ðức Giêhôva ban cho các ngươi.”

Nếu hiểu biết về môi trường quý hiếm nước như thế này của Ysơraên, thì chúng ta cũng có thể hiểu được một cách sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lời mà Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ta sẽ ban cho nước uống chẳng hề khát nữa.” (Giăng 4:14), hay lời mà Thánh Linh và Vợ Mới - Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh đã phán rằng “Hãy đến để nhận lấy nước sự sống.” (Khải Huyền 22:17).


Khí hậu của Ysơraên
Khí hậu của Ysơraên được chia làm hai là mùa mưa và mùa khô. Thông thường, mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm tới (hoặc từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4), còn mùa khô từ tháng 5 đến tháng 9. Tháng 4 và tháng 10 là mùa xuân và mùa thu ngắn ngủi.

Vào mùa mưa là thời kỳ mùa đông, trời thường xuyên có mưa. Trời bắt đầu mưa và trải qua 2 - 3 tuần thì các đồi và cánh đồng được đầy sức sống, và lúc này các nông dân cày ruộng và gieo hạt. Trái lại, vào mùa khô là thời kỳ mùa hè, trời hầu như không có mưa. Do đó, đất bị khô cằn vì không chịu nổi nhiệt khí nóng bỏng của mặt trời, còn thực vật bị héo và chết, cách đồng trở nên màu ngà voi.


Làm ruộng và mưa
“Mưa đầu mùa” chỉ mưa rơi vào tháng 10 - 11, là đầu mùa mưa; còn “mưa cuối mùa” chỉ mưa rơi vào tháng 3 - 4, là cuối mùa mưa.

Để được mùa, thì mưa đầu mùa này phải rơi đủ. Đất đã trở nên cứng khô vì trời không có mưa vào mùa khô, cho nên nếu trời không mưa thì không thể canh tác được. Chính vì thế, tấm lòng của nông dân chờ đợi mưa đầu mùa trong khi chuẩn bị làm ruộng một năm, thật sự thiết tha biết bao đây? Trông thấy đất bị khô cằn như vỏ rùa do ánh nắng mặt trời, nông dân sốt ruột mà đợi chờ mưa đầu mùa (Giacơ 5:7).

“Mưa cuối mùa” cũng được gọi là “mưa mùa xuân” (Xachari 10:1 Bản Dịch Mới), là mưa rào của sự phước lành rất thiết cần cho vụ mùa và để tăng sản lượng lúa mì.

Có thể nói rằng mưa đầu mùa và mưa cuối mùa rơi xuống vào đúng thời kỳ làm ruộng tại Ysơraên là sự ban phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi xem xét nội dung liên quan tới mưa được ghi chép trong Kinh Thánh, thì chúng ta có thể thấy rằng tại nhiều câu, mưa biểu tượng cho phước lành và ân điển của Đức Chúa Trời (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:2, Êxêchiên 34:26, Thi Thiên 65:10).


Làm ruộng phần hồn và mưa của Thánh Linh
Làm ruộng tùy thuộc vào mưa tại Ysơraên biểu tượng cho công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời về phần linh hồn (Mathiơ 13:24-30, 36-40). Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, là hai lần mưa được ban vào thời kỳ làm ruộng, biểu tượng cho Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đổ xuống cho công việc làm ruộng phần hồn.

Giôên 2:23 “Hỡi con cái Siôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giêhôva Ðức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên.”


Thánh Linh mưa đầu mùa và Thánh Linh mưa cuối mùa
Lời tiên tri của mưa đầu mùa đã được ứng nghiệm bởi lịch sử Đức Chúa Jêsus đổ xuống Thánh Linh vào Lễ Ngũ Tuần cho các sứ đồ đã nhóm lại tại Giêrusalem và cầu nguyện sốt sắng trong vòng 10 ngày. Nhờ đó, Hội Thánh Sơ Khai đã thấy lịch sử trong một ngày có 3.000 người hối cải ăn năn, và sau đó cũng có nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-47 “Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ... Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh... Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báptêm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh...”

Lời tiên tri của mưa cuối mùa vào mùa gặt được ứng nghiệm bởi lịch sử của Thánh Linh lớn lao mà Đức Chúa Trời đổ xuống vì công việc Tin Lành nhóm người dân của Đức Chúa Trời, là những người đã được ví bằng lúa mì vào thời đại cuối cùng này, là mùa gặt phần hồn.

Mathiơ 24:30-31 “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”

Thánh Linh mưa cuối mùa vào mùa gặt phần hồn chỉ được ban cho những người lên Giêrusalem để giữ Lễ Lều Tạm.

Xachari 14:16-17 “Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giêrusalem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Ðức Giêhôva vạn quân, và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Ðức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó.”

Bây giờ là thời kỳ kết trái phần hồn, tức là thời đại Lễ Lều Tạm, chúng ta phải sốt sắng cầu khẩn Thánh Linh mưa cuối mùa từ Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng chủ quản trời đất và muôn vật. Những người đến Giêrusalem để cầu xin ân điển sẽ nhận được Thánh Linh mưa cuối mùa gấp bảy lần mưa đầu mùa vào thời đại Sơ Lâm (Êsai 30:26). Chúng ta hãy trở thành những người giúp việc của Tin Lành mặc lấy ân điển của Thánh Linh được ban cho từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ và hoàn thành lịch sử Đức Thánh Linh đáng ngạc nhiên bằng cách dạn dĩ rao truyền Tin Lành.

Giăng 7:37-39 “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ (Lễ Lều Tạm), Ðức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Ðức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Ðức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.”

Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”