한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi trọng và giữ các lễ trọng thể như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, mà các hội thánh khác không giữ. Có lý do đặc biệt gì cho những điều này không?

A. Đức Chúa Trời là Đấng đã lập các lễ trọng thể và phán bảo chúng ta phải giữ gìn. Trong các luật pháp được ban cho bởi Đức Chúa Trời, không có bất kỳ một luật pháp nào không có ý nghĩa hoặc không liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta cả. Các lễ trọng thể được ghi chép trong Kinh Thánh có mối quan hệ mật thiết với sự cứu rỗi của chúng ta.

Lý do Đức Chúa Trời lập các lễ trọng thể

Chúng ta là các tội nhân đã phạm tội ở trên trời và đã bị đuổi xuống đất này. Không ai sanh ra đời này mà tránh khỏi hình phạt “sự chết” là tiền công của tội lỗi.

Rôma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Để cứu rỗi các tội nhân đã bị định cho sự chết do phạm tội trên trời, Đức Chúa Trời đã đổ huyết quý báu trên cây thập tự, và bằng việc chết thay cho hết thảy loài người, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương và quyền năng vĩ đại của Ngài. Các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời thật có ý nghĩa quan trọng, thông qua đó nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh và tình yêu thương của Đấng Christ và kỷ niệm quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt chúng ta về quê hương trên trời vĩnh cửu.

Mục đích Đức Chúa Trời đã lập ra các lễ trọng thể là để cho những linh hồn sống trên thế gian này mà không biết về nguồn gốc của cuộc đời có thể được thấy nguyên tắc phần linh hồn và dẫn dắt họ đến con đường của sự cứu rỗi.

Các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời
Trong các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, có lễ trọng thể hàng tuần là ngày thứ bảy - ngày Sabát. Và có các lễ trọng thể hàng năm như Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh (Lễ Trái Đầu Mùa), Lễ Ngũ Tuần (Lễ Bảy Tuần Lễ), Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, và Lễ Lều Tạm. Bảy lễ trọng thể này được chia thành ba kỳ trong năm, được gọi là “3 kỳ 7 lễ trọng thể” (Lêvi Ký chương 23).

3 kỳ 7 lễ trọng thể được bắt nguồn từ công việc của Môise. Khi người dân Ysơraên làm nô lệ trong xứ Êdíptô, Đức Chúa Trời đã chỉ định Môise làm người lãnh đạo dẫn dắt họ thoát khỏi sự nô lệ trong xứ Êdíptô và dẫn họ đến Canaan. Những điều Môise làm trong năm thứ nhất sau khi ra khỏi xứ Êdíptô trở nên khởi nguyên của mỗi lễ trọng thể. Thông qua công việc của Môise, Đức Chúa Trời bày tỏ trước công việc cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, Đấng đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa, sẽ thực hiện để giải thoát người dân của Ngài khỏi thế gian tội lỗi và dẫn dắt họ đi vào Canaan trên trời (Hêbơrơ 3:2-6).Dự lễ thờ phượng các kỳ lễ trọng thể bằng tâm thần và lẽ thật
Vào thời đại Cựu Ước, người dân lấy tế lễ súc vật như chiên hay dê và dâng tế lễ bởi huyết chúng theo như luật lệ của lễ trọng thể. Từ thời đại Tân Ước, Đức Chúa Jêsus lập các lễ trọng thể theo giao ước mới - tế lễ phần linh hồn. Vậy nên, chúng ta giữ các lễ trọng thể bởi thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24).

Luca 22:7-20 “Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn... Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn... Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Luca 4:16 “Đức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.”

Chính Đức Chúa Jêsus đã làm gương giữ các lễ trọng thể giao ước mới. Vâng theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, chúng ta thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, nên chúng ta có thể nhận lãnh phước lành được hứa sẵn cho người dân của Đức Chúa Trời giữ gìn các lễ trọng thể.

Êsai 33:20-24 “Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giêhôva sẽ ở đó trong sự oai nghi... Dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội.”

Hầu hết Cơ Đốc nhân tự nhận mình là dân của Đức Chúa Trời, nhưng thông qua các lễ trọng thể, Đức Chúa Trời phân biệt các thánh đồ được cứu rỗi của Ngài.

Thi Thiên 50:4-5 “Ngài kêu các từng trời trên cao, và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài: Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ (lễ trọng thể) lập giao ước cùng ta.”

Khải Huyền 14:12 “Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn (lễ trọng thể) của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.”

Chỉ những ai giữ các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời mới xứng đáng được gọi là thánh đồ. Vậy nên, nếu không kỷ niệm các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, không ai có thể được cứu rỗi. Chúng ta phải giữ gìn các lễ trọng thể theo lời phán của Đức Chúa Trời, chứ không phải giữ các lễ mà loài người đặt ra theo ý mình như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen v.v... Chỉ như thế chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi. Đó là lý do vì sao chúng ta quý trọng các lễ trọng thể và giữ chúng.