한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Sự Cứu Rỗi Thế Giới Phụ Thuộc vào Đức Chúa Trời

Đứng tiên phong nhất trong công việc Tin Lành, Đức Chúa Trời đã, đang dẫn dắt lịch sử cứu rỗi chúng ta. Dù Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt chúng ta trong khi chúng ta không trông thấy, nhưng Ngài lại dành tất cả công lao công hiến đó cho con cái. Trong sự giúp đỡ thể ấy của Đức Chúa Trời mọi lịch sử Cựu Ước, Tân Ước cùng thời đại ngày nay đều đã và đang được trọn vẹn. Trong những thời gian chúng ta đã nghịch ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Cha Mẹ cũng không nghoảnh mặt lại với chúng ta, cứ nhẫn nhịn cho đến khi chúng ta đều hối cải, như thế dẫn dắt chúng ta đi đến quê hương vĩnh viễn trên trời. Một lần nữa, con xin dâng cảm tạ và tôn vinh lên ân huệ vô đối ấy của Ngài.
Ở phía mặt sau vận dụng vũ trụ và hoạt động thế giới, có sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Nếu không có lịch sử năng lực của Đức Chúa Trời thì sẽ ngưng ngay sự tự quay và sự quay xung quanh mặt trời của trái đất, đình chỉ vận hành của vũ trụ này nữa. Chúng ta hãy là người nhà Siôn luôn luôn nhớ được rằng ngay cả trong việc rất nhỏ mà chúng ta hay coi nhẹ và nhìn một cách đương nhiên cũng có sự tác động của luồng hơi thở Cha Mẹ, để không mệt mỏi mà chạy đua cho đến cuối cùng, cho đến Nước Thiên Đàng trong nỗi cảm tạ.

Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ người dân tại Siôn


Thông qua sự dạy dỗ và chứng cớ trong Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm xem rằng Đức Chúa Trời, là Đấng đã giúp đỡ Môise mà dẫn dắt Ysơraên cũng là Đấng đã giúp đỡ Phierơ đặng giúp Hội Thánh Sơ Khai không đầu hàng Satan, đang giúp đỡ chúng ta cho đến chính giờ này ngày nay.

Êsai 41:10-12 “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi…”


Êsai 43:1-3 “… Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Ysơraên, Cứu Chúa ngươi.”


Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng ta. Loài người chỉ có sự thiếu thốn và sự yếu đuối thôi, nhưng Đức Chúa Trời toàn năng lại hứa rằng đích thân “Ta sẽ bổ sức và giúp đỡ ngươi” vậy.
Có thể những tình huống sợ hãi đột kích chúng ta trong khi đánh trận linh hồn. Có thể chúng ta bị đặt vào trong sự khó khăn mà bản thân mình không biết phân biệt trước sau hay tả hữu để khắc phục được tình huống ấy. Song, vì chính Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta nên bất cứ đối địch và chướng ngại vật phần linh hồn nào cũng sẽ ra như không và hư vô.

Êsai 51:6-7, 11 “… vì các từng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi: nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc… Dân mà Đức Giêhôva đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Siôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi.”


Đức Chúa Trời chỉ những người trong lòng mình có luật pháp của Đức Chúa Trời cùng những kẻ trở về Siôn mà gọi rằng “Hỡi ngươi là dân ta!” rồi (Êsai 51:16). Đức Chúa Trời đang yêu ủi người dân có luật pháp của Ngài trong lòng mình mà ở Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể.

Êsai 52:6-8 “Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta… Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Siôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! Tiếng những kẻ canh của ngươi! họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giêhôva trở về Siôn.”

Người dân của Đức Chúa Trời biết Danh của Đức Chúa Trời. Họ biết danh của Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là Đấng đang làm việc trong mỗi thời đại ấy, cùng biết Danh của Giêrusalem Mới là Vợ Mới của Thánh Linh nữa. Đức Chúa Trời phán bảo rằng Ngài sẽ giúp đỡ những người dân ở Siôn như thế nên đừng sợ chi vậy. Trong sự giúp đỡ bí mật của Đức Chúa Trời như vậy, ngày nay có chúng ta, và chúng ta đang đón nhận khoảnh khắc thắng lợi linh hồn là sự dẫn dắt nhiều linh hồn trở về trong lòng Cha Mẹ.

Trận chiến do Đức Chúa Trời dẫn dắt và thắng trận


Khi dò xem lịch sử Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được những sự thật đáng ngạc nhiên mà chúng ta không thể đo lường được mỗi khi Đức Chúa Trời giúp đỡ. Thông qua lịch sử Ysơraên thắng được kẻ địch nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời vào 3500 năm trước, chúng ta hãy xác minh rằng đích thân Đức Chúa Trời luôn luôn giúp đỡ người dân của Ngài và mở đường cho để người dân Ngài thắng lợi được.

Xuất Êdíptô Ký 17:8-16 “… Môise bèn nói cùng Giôsuê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amaléc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giôsuê bèn làm y như lời Môise nói, để cự chiến dân Amaléc; còn Môise, Arôn và Hurơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đương khi Môise giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân Amaléc lại thắng hơn… rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giôsuê lấy lưỡi gươm đánh bại Amaléc và dân sự người. Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giôsuê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amaléc trong thiên hạ. Môise lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giêhôva cờ xí của tôi”; và nói rằng: Bởi vì Amaléc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giêhôva, nên Đức Giêhôva chinh chiến với Amaléc từ đời nầy qua đời kia.”

Dầu Giôsuê đi ra trận chiến đấu theo lệnh của Môise nhưng thắng trận trong cuộc chiến với Amaléc không phải nhờ năng lực của Môise hay của Giôsuê. Ấy là cuộc chiến đích thân Đức Chúa Trời chống cự và là cuộc chiến nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà thắng. Vì Đức Chúa Trời dẫn dắt cho thắng lợi nên trong Kinh Thánh được chép rằng “Đức Giêhôva chinh chiến với Amaléc từ đời nầy qua đời kia.”
Thành Giêricô cũng bị sụp đổ rồi nhưng ấy không phải là vì Giôsuê đánh đổ. Đức Chúa Trời đánh đổ. Loài người hay nhớ danh Giôsuê hay Môise, nhưng nhiều khi quên mất tồn tại của Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt mọi sự ấy, giúp đỡ họ được mạnh dạn và giành được vinh hiển thắng lợi. Chúng ta không nên chỉ quan tâm đến câu chuyện anh hùng trong Kinh Thánh thôi, nhưng hãy nhớ ai ban cho những quyền phép lớn lao ấy để giúp đỡ họ thạnh vượng được như thế. Giống như người dân Ysơraên chinh phục được xứ Canaan nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, ngày nay chúng ta có thể đi vào được Nước Thiên Đàng, là xứ Canaan phần linh hồn một cách rộng rãi, là vì chính Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta. Cũng như thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con, ở thời đại ngày nay Đức Chúa Trời đang giúp đỡ những người ở Siôn cùng những người truyền rao tin tức tốt lành đẹp đẽ.

Đức Chúa Trời ban lương thực như mưa ở đồng vắng


Người ta chỉ quan tâm đến những trái đang chín mọng ngon mắt trong vườn hoa quả, song cho đến khi các trái ấy được kết bông như thế có đôi tay chăm sóc cần cù của nông phu, luôn luôn bón phân, tỉa cành, phòng lạnh để cho nhụy hoa không rụng, bọc giấy từng trái để không bị sâu móc, v.v… Không có một việc gì trong thế gian tự nhiên được thành tựu.
Nói vậy thì, chúng ta nên thấy được Đức Chúa Trời, ở thế giới linh hồn vốn không thấy được, đã phải lao khổ biết bao trong khi người dân Ysơraên sống trong đồng vắng 40 năm.

Xuất Êdíptô Ký 16:4-8 “Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng… Môise nói: Chiều nầy Đức Giêhôva sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi…”

Tại nơi đồng vắng hoang vu không tìm kiếm được một hột gạo, Đức Chúa Trời ban cho người dân lương thực. Lúc ấy, chỉ tính số nam đinh 20 tuổi trở lên thôi thì đã là khoảng 600.000 người, nếu tính cả phụ nữ, trẻ em nữa thì ước chừng đông đúc hơn 3 triệu người, thật là số dân lớn. Song, Đức Chúa Trời không để cho họ bị đói một ngày nào vì không có đồ ăn trong suốt 40 năm đồng vắng. Phàm việc gì Ngài cũng giúp đỡ họ vượt qua được đường gập ghềnh một cách vô sự, cùng dắt tay họ đi đến xứ Canaan đượm sữa và mật.
Tuy nhiên, dù dân Ysơraên đã nhìn thấy lịch sử lạ lùng mà mỗi ngày Ngài ban xuống lương thực ân huệ từ trên trời như mưa, cùng đánh vầng đá để văng ra nước khi họ khát, nhưng họ không nghĩ đến lao khổ của Đức Chúa Trời đương cung cấp lương thực cho họ mỗi ngày, họ chỉ nghĩ đến sự khó khăn của họ mà thôi.
Bây giờ, chúng ta nên nghĩ đến sự lao khổ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang đổ mồ hôi vì công việc trong khi con cái không nghĩ đến, và cảm tạ Ngài để hết sức và hết lòng trong việc cứu nhiều linh hồn được trở về đường cứu rỗi.

Lịch sử Tin Lành Đức Chúa Trời toan định và làm trọn


Cây có nhánh, có lá, có hoa, có trái nữa, nhưng những phần ấy chỉ là phần phụ thuộc chứ tự bản thân nó không đóng vai trò chính. Tuy nhiên, loài người ngắm nhìn hoa nở rộ, và hướng ánh mắt trên bông trái được dính trên nhánh, song nhiều khi vấp phạm mà không nhìn hình ảnh toàn bộ cây.
Trọng tâm sự cứu rỗi chính là Đức Chúa Trời. Thông qua lịch sử cứu rỗi mà được kết trái lúa mì nhiều rồi, chúng ta phải nghĩ và hiểu biết đến một điều sâu sắc: Trái này được kết nhờ tôi hay là Đức Chúa Trời làm cho trái ấy được dính trên nhánh, là “tôi”. Vậy, chúng ta biết ngợi khen và tán dương Đức Chúa Trời, và Tin Lành này sẽ được rao truyền mau chóng cho đến xứ Samari và đầu cùng đất.

Êsai 14:24-27“Ðức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững… Ðó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất; đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. Vì Ðức Giêhôva vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra, thì ai day lại được?”

Ðại công cuộc Tin Lành thế giới mà cứu rỗi cả thế giới là công cuộc chính Ðức Chúa Trời quản trị. Vậy thì chúng ta phải biết cảm tạ Ngài kêu gọi chúng ta đến để có cơ hội tham dự vào sự quản trị của Ngài, rồi luôn luôn rửa sạch bản thân được tinh sạch chực sẵn để trở thành chén xứng đáng được Ngài sử dụng. Ấy là công việc và là đạo lý của chúng ta (II Timôthê 2:21).
Người tự cho là khôn ngoan và thông biết lại không cần lắm Ðức Chúa Trời. Những người ấy cứ thúc đẩy bằng sức lực bản thân và luôn mang kết quả thật thất vọng. Ngược lại, những ai biết mình thiếu thốn và nếu không có năng lực của Ðức Chúa Trời thì không có một lịch sử nào được xảy ra, thì phàm sự gì cũng sốt sắng cầu xin Ðức Chúa Trời giúp đỡ và được sai trái.
Chúng ta phải có lòng tự tin và sự dạn dĩ, còn một điều không quên được là mọi lịch sử bởi Ðức Chúa Trời làm trọn. Công cuộc lớn lao Tin Lành được hoàn thành khi chúng ta mang lấy năng lực của Ðức Chúa Trời Toàn Năng và bước đi cho đến xứ Samari và đầu cùng đất để cứu rỗi cả thế giới. Chính vì thế, sứ đồ Phaolô đã đóng đinh mình trên thập tự giá và luôn luôn chỉ nghĩ đến Ðấng Christ ở trong mình, và nhờ cậy Ðức Chúa Trời tuyệt đối.
Khi chúng ta tin mọi công việc Ðức Chúa Trời toan định ắt được hoàn thành và ấy là để ban phước cho chúng ta, rồi có đức tin vui lòng vâng phục lời của Ðức Chúa Trời, và mỗi khoảnh khắc đều nhờ cậy Ðức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ làm cho muôn dân hối cải khỏi tội lỗi. Tin Lành này phải được rao truyền sau khi Ðức Chúa Trời giải lòng cứng cỏi như đá của họ được mềm mại đặng họ được chuẩn bị nhận lãnh lời của Ngài, lúc ấy hột giống Tin Lành mới được đâm rễ xuống và được kết trái.


Châm Ngôn 16:1-3 “Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giêhôva mà đến… Hãy phó các việc mình cho Đức Giêhôva, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.”

Vì Đức Chúa Trời toan định ắt Ngài hoàn thành, cho nên quản trị Tin Lành thế giới cũng ắt được hoàn thành khi được giao phó cho Ngài. Nếu có ai bãi bỏ Đức Chúa Trời mà muốn hoàn thành công việc gì bằng năng lực bản thân, thì lịch sử cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dự định không thể tiến được một bước chân nào. Chính vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện. Khi sự giúp đỡ của Cha Mẹ và sự ân cần sốt sắng của chúng ta được kết hợp, công việc quản trị của Đức Chúa Trời để cứu rỗi cả thế giới mới được hoàn thành trọn vẹn.

Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đến đời đời


Chúng ta tuyệt đối cần thiết Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhờ cậy Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn giữ gìn và dẫn dắt chúng ta khỏi bị đượm tội ác, và hãy mời Ngài cùng đi khi chúng đi ra công cuộc cứu rỗi thế giới.

Thi Thiên 48:8-14 “… Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình… Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.”

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã ở cùng với Môise, Đức Chúa Trời đã ở cùng với Giôsuê, ngày nay chính Đức Chúa Trời ấy ở cùng với chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến cuối cùng. Đức Chúa Trời mà đã giúp đỡ sứ đồ Phaolô, đã giúp đỡ Phierơ, cùng đã giúp đỡ mọi thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai giờ lại đang giúp đỡ chúng ta ở thời đại này.

Thi Thiên 23:1-6 “Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi… Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giêhôva Cho đến lâu dài.”

Dầu chiên là một tồn tại không có sức gì nhưng nhờ giúp đỡ của người chăn nên được thoát khỏi mọi sự nguy vong. Đối tượng duy nhất mà chiên phải nhờ cậy vào là người chăn mà thôi. Như thế, Đức Chúa Trời trở nên Người Chăn Giữ chúng ta rồi.
Vì Đức Chúa Trời giúp đỡ, bây giờ khắp cả thế giới vận động Thánh Linh thật mạnh mẽ và Tin Lành được truyền ra một cách nhanh chóng. Song, nếu còn cái gì ngăn trở vận động Thánh Linh này thì ấy chính là bản thân mình. Không phải “vì tôi đi”, cũng không phải “vì tôi làm” nhưng chỉ vì Đức Chúa Trời ở cùng mọi công việc nên Tin Lành mới được hoàn thành trọn vẹn.
Thế giới đang chờ đợi những người nào Đức Chúa Trời ở cùng với. Đức Chúa Trời hầu cho những ai luôn luôn nhớ đến Đức Chúa Trời, luôn luôn ngẫm nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời trong lòng, nhìn thấy được lịch sử của Thánh Linh đáng ngạc nhiên. Vì Đức Chúa Trời hứa sẽ ở cùng với chúng ta cho đến ngày cuối cùng rồi, cho nên chúng ta nên đi muôn nước trên khắp thế giới cùng với Đức Chúa Trời Êlôhim Cha Mẹ đang chăn giữ cho chúng ta, để truyền bá Tin Lành y theo toan định của Đức Chúa Trời. Nguyện xin lần nữa rằng đừng nên một mình ‘tôi’ đi nhưng hãy hầu Đức Chúa Trời trong trọng tâm chúng ta và đi ra, để thu hoạch bông trái ân huệ Tin Lành ở trong nước cùng ngoài nước nữa.