한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Trở Thành Người Cứu Rỗi Thế Gian

Làm thế nào để chúng ta sống một cuộc sống xứng đáng và có giá trị? Nhiều nhà triết học và nhà tư tưởng suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống cống hiến vì lợi ích của toàn thể nhân loại, của người khác thay vì sống chỉ vì riêng bản thân mình. Montesquieu, một nhà triết học người Pháp sống vào thế kỷ 18, đã để lại lời nổi tiếng này: “Nếu điều gì đó có lợi cho bản thân tôi, nhưng có hại cho gia đình tôi, tôi đã gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí tôi. Nếu tôi biết cái gì có lợi cho gia đình tôi, nhưng gây tổn hại đến đất nước tôi, tôi đã từ bỏ lợi ích ấy ngay lập tức. Nếu tôi biết điều gì đó có lợi cho đất nước tôi, nhưng gây phương hại đến nhân loại, tôi đã xem xét nó như một tội phạm.”

Montesquieu nói rằng nếu bất cứ điều gì có lợi cho mình, nhưng có hại cho tất thảy người khác, thì ông sẽ từ bỏ nó mà không do dự. Đức Chúa Trời đã từ bỏ tất thảy mọi thứ của Ngài để mang lại lợi ích lớn nhất cho toàn thể nhân loại. Giờ, hãy giành thời gian suy nghĩ về sứ mệnh của chúng ta vì lợi ích của nhân loại, và hãy nhìn vào Đức Chúa Trời, là Đấng đến trái đất này để cứu rỗi thế gian.

Ý muốn của Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho loài người


Rôma 5:12 “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”

Vì tội lỗi mà tất thảy loài người trên thế gian này phải sống cuộc đời ngắn ngủi đầy dẫy gian khó và đau buồn, rồi kết cục phải đối mặt với sự chết. Để giải cứu loài người khỏi đầm lầy của sự chết, Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt mà đến thế gian này.

Giăng 6:38-40 “Vì ta từ trên trời xuống, chẳng để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

Giăng 6:47-54 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống… Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta… nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.”

Tất thảy mọi giáo huấn mà Đức Chúa Trời rao truyền khi Ngài đến thế gian này, đều rất có ích cho loài người. Giống như lời trong sách Rôma chương 5, sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người vì mọi người đều phạm tội. Cho nên, Đức Chúa Trời đã đến thế gian này với tư cách là bánh của sự sống để ban sự sống đời đời cho loài người. Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua là thịt và huyết báu hy sinh của Ngài để cứu rỗi loài người (Mathiơ 26:17-28). Trong hiện thực sự chết bao trùm khắp thế gian bởi tội lỗi, có việc gì ích lợi và ý nghĩa đối với loài người hơn việc được chuộc khỏi sự chết này chăng?

Loài người đang kiệt sức dưới bóng của sự chết và tội lỗi. Đấng Christ đã rao truyền giao ước mới, là tin tức phước lành của sự cứu rỗi mà loài người khẩn thiết mong đợi. Và hằng ngày, Đấng Christ không ngừng cầu nguyện và rao truyền Tin Lành để ban sự sống đời đời cho loài người, và dẫn dắt họ vào Nước Thiên Đàng thông qua giao ước mới. Đấng Christ đã từ bỏ tất thảy sự an lạc và bình an của Ngài, đã hy sinh và mở ra đường sự sống đời đời cho muôn dân khắp thế gian, và Ngài đã đem chuyển những bước chân tiến tới địa ngục đời đời được hướng vào Nước Thiên Đàng.

Đấng Christ đã đích thân đến thế gian này với tư cách là bánh của sự sống và để lại sau lưng tất thảy niềm vui và hạnh phúc của Ngài nhằm dẫn dắt loài người đi vào đường Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Đấng Christ đã mở ra đường sự sống đời đời bằng cách đổ huyết báu của Ngài cho sự tha tội. Đấng Christ ấy chính là Đức Chúa Trời Cha Mẹ của chúng ta.

Hãy đi rao truyền cho khắp muôn dân


Vẫn còn rất nhiều người trên thế giới không biết đến sự thật rằng Đức Chúa Trời Êlôhim đã mang sự sống đến trái đất này, và thậm chí không biết rằng con đường nhận sự sống đã được mở ra, mà họ cứ chỉ sống vì đời sống vật chất trên thế gian này.

Cho nên, Đức Chúa Trời đã nhờ chúng ta đi tới khắp muôn dân thế gian và rao truyền sự sống đời đời cho họ.

Êxêchiên 3:17 “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.”

Đức Chúa Trời đã lập chúng ta làm người canh thay Đức Chúa Trời làm thức tỉnh thế gian, và bảo chúng ta đi răn bảo họ. Đây chính là lời đề nghị của Đức Chúa Trời rằng: “Các ngươi hãy trở thành chân tay, và miệng của ta mà hãy hoàn thành công việc cứu rỗi loài người.” Vì đây chính là phương pháp duy nhất mang lại sự cứu rỗi, sự sống đời đời và niềm trông mong Nước Thiên Đàng cho loài người vốn phải chịu chết vì tội lỗi, nên Đức Chúa Trời đã mách bảo chúng ta rằng cuộc sống vì thể xác trên trái đất này cũng quan trọng, nhưng thêm vào đó phải rao truyền lời sự sống này cho mọi dân tộc.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy:… Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đức Chúa Trời đã từ Nước Thiên Đàng đến tận trái đất này để tìm và cứu rỗi các con cái bị lạc mất. Xét về mặt linh hồn thì quê hương của chúng ta là Nước Thiên Đàng, còn trái đất này là nước ngoài (Hêbơrơ 11:13). Đức Chúa Trời, là Đấng làm gương cho chúng ta, đã từ Nước Thiên Đàng xa xôi đến tận trái đất này để rao truyền Tin Lành, nên đương nhiên chúng ta cũng phải đi khắp muôn dân thế giới để rao truyền Tin Lành.

Muôn dân thế giới đang chờ đợi Tin Lành của sự cứu rỗi. Đấng Christ đã đến để cứu rỗi thế gian. Ngày nay, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sứ mệnh trọng đại giống như Đấng Christ, đó là rao truyền Tin Lành cho khắp thế gian. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã gọi chúng ta và ban cho sứ mệnh cứu rỗi toàn thế giới, ai có thể từ chối sứ mệnh ấy đây?

Cha ta làm việc cho đến bây giờ


Trong lời phán “Hãy đi dạy dỗ muôn dân” có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời Cha rằng “Hãy mau đi làm việc cùng ta.”

Giăng 5:17 “Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.”

Đức Chúa Trời vẫn làm việc cho đến tận bây giờ vì sự cứu rỗi loài người. Và Ngài cũng khuyến khích chúng ta cùng đi làm việc với Ngài. “Cha làm việc cho đến bây giờ, nên các ngươi cũng hãy cùng làm việc, ta sẽ đi tiên phong trong việc truyền giáo thế giới, các ngươi cũng hãy mau chóng đi làm việc cùng ta.” Đây chính là lời dặn dò cuối cùng của Đấng Christ.

Ý muốn của Đức Chúa Trời Cha là dạy dỗ muôn dân thế giới về điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời để họ được nhận sự sống đời đời và được đi vào Nước Thiên Đàng. Đích thân Đức Chúa Trời Cha đã không ngừng rao truyền Tin Lành trong suốt sáu ngàn năm công việc cứu rỗi. Chúng ta cũng được gọi và được sai đi làm việc này.

Chúng ta cũng phải rao truyền Tin Lành cho khắp thế giới theo gương của Đức Chúa Trời Cha. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất kế thừa tinh thần của Đức Chúa Trời và tiếp nhận công việc mà Đức Chúa Trời đích thân làm. Không nên quên mất sự thật rằng công việc chúng ta đang làm chính là công việc nhận được phước lành. Đó là việc đáng để chúng ta tự hào.
Những ai cùng làm việc Tin Lành với Đức Chúa Trời cũng được ở cùng với Đức Chúa Trời trên Nước Thiên Đàng.

Giăng 12:26 “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người…”

Đức Chúa Trời ngự trên Nước Thiên Đàng, và Ngài cũng ở cùng chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta rao truyền Tin Lành. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời, là Đấng quản trị công việc Tin Lành mang tính chất vũ trụ từ Nước Thiên Đàng đến trái đất này.

Nếu Đức Chúa Trời ở mọi nơi được rao truyền Tin Lành trên khắp thế giới, thì chúng ta cũng phải ở đó với Ngài. Những người ở cùng với Đức Chúa Trời tại nơi rao truyền Tin Lành cũng sẽ được ở cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Người làm việc ngay lành và khôn ngoan, đáng để giao công việc Tin Lành


Cuộc đời chúng ta thực sự rất ngắn ngủi. Sau khi kết thúc cuộc đời dành cho mỗi người, mọi chúng ta sẽ đứng trước Đức Chúa Trời, chịu Đức Chúa Trời xét đoán cuối cùng, xem thời gian đã qua chúng ta có sống vì lợi ích của toàn nhân loại hay không. Điều này được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh thông qua ví dụ về talâng và ví dụ về nén bạc.

Luca 19:12-27 “Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về… Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn… Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngoan ác kia… Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén…”

Ví dụ này bày tỏ cảnh Đức Chúa Trời đánh giá xem mỗi chúng ta đã cống hiến bao nhiêu cho loài người thông qua việc làm chứng Tin Lành. Kinh Thánh đã chỉ rõ cho chúng ta rằng người cống hiến nhiều cho loài người sẽ được hưởng nhiều, người giấu kín talâng dưới đất và không làm gì cả sẽ không nhận được gì hết.

Đức Chúa Trời đã đến thế gian để tìm và cứu những kẻ bị mất, nên chúng ta, là các con cái của giao ước mới kế thừa thịt và huyết của Đức Chúa Trời, cũng phải cứu rỗi thế giới. Chúng ta đừng theo đuổi thú vui của riêng cá nhân mình mà từ bỏ lợi ích của gia đình, người lân cận, quốc gia và toàn thể loài người giống như người đầy tớ dữ bị chủ khiển trách do chỉ giữ nguyên một nén bạc. Chúng ta hãy chia sẻ ân huệ được nhận từ Đức Chúa Trời cho họ để tất thảy đều cùng tiếp nhận Đức Chúa Trời trong niềm vui.

Có một câu chuyện dân gian về việc tuyển chọn con dâu. Ngày xưa có một phú ông tuyển chọn con dâu. Đề tài thi tuyển là sống một tháng với hai người đầy tớ bằng hai cân gạo. Rất nhiều người nữ đồng trinh đã ứng thi, nhưng hết thảy chỉ chịu đựng được trong mấy ngày dù ăn dè sẻn đến đâu.

Rồi một người nữ đồng trinh khác ứng thi. Phú ông để cô ấy sống trong nhà khách với một người hầu gái và một tá điền. Thế nhưng khác với những người nữ đồng trinh khác, ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy đã thổi cơm và làm bánh bằng hai đấu gạo rồi cùng hai người hầu ăn hết sạch trong vòng một ngày. Rồi cô ấy sai người tá điền đi kiếm củi về, sai người hầu gái đi kiếm đồ khâu vá từ các nhà lân cận về. Cô ấy và người hầu nữ đã chăm chỉ khâu vá, rồi lấy tiền công đi mua lương thực. Cứ như thế một tháng trôi qua, lương thực được chất đầy kho, và củi cũng được chất đống như núi. Phú ông đã rất cảm kích và chọn cô ấy làm con dâu.

Thực ra phú ông đã cải trang con trai mình thành người tá điền, để quan sát từng cử chỉ của người được tuyển làm con dâu, nhờ đó phú ông đã có thể chọn được con dâu có tài giúp gia đình được làm ăn phát đạt.

Khi Đức Chúa Trời lựa chọn người giúp việc cho Tin Lành, Ngài không muốn người làm thất bại Tin Lành. Khi Đức Chúa Trời ban talâng cho chúng ta, nếu chúng ta luôn suy nghĩ cách làm lợi talâng và làm việc có ích cho loài người thì talâng của chúng ta sẽ tự tăng nhiều thêm. Đức Chúa Trời đang quan sát chúng ta, và làm tăng thêm talâng tùy theo sự cố gắng vì Tin Lành của chúng ta.

Chúng ta cũng phải trở thành con cái khiến Đức Chúa Trời vui lòng, giống như người đầy tớ ngay lành làm lợi được mười ném bạc, và giống người con dâu khôn sáng bày tỏ tài năng cai quản việc nhà. Tôi mong tất thảy các anh chị em đều không ngừng cầu nguyện, cầu khẩn lên Đức Chúa Trời và kết trái tốt dư dật, nhờ đó được Đức Chúa Trời khen thưởng trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Đức Chúa Trời sắm sẵn tất thảy mọi thứ


Giờ Đức Chúa Trời đang mở lòng cho tất thảy muôn dân khắp thiên hạ, và mong đợi chúng ta mau chóng chạy đến với họ. Đức Chúa Trời có thể một mình hoàn thành tất thảy công việc cứu rỗi nhân loại, nhưng Ngài đã để lại cơ hội cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ và phán rằng chúng ta chỉ cần đi rao truyền Tin Lành, nên chúng ta hãy đi ra và nhận lãnh phước lành được sắm sẵn.

Thi Thiên 22:27-31 “Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giêhôva, các họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giêhôva, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lạy; Mọi kẻ trở lại bụi đất, và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình, Sẽ quì xuống trước mặt Ngài…”

Kinh Thánh nói rằng tất thảy sự cuối cùng trên đất này đều nhớ và trở lại cùng Đức Chúa Trời, và toàn thế giới sẽ thờ lạy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm sống lại ký ức của muôn dân khắp thế gian và khiến họ trở lại cùng Ngài. Nếu chúng ta không tin vào lời tiên tri chắc chắn của Đức Chúa Trời, và không làm theo ý muốn của Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ ban tất thảy mọi phước lành cho những người gắng sức nhận phước lành giống như Giacốp.

Chúng ta là những nhân vật của lời tiên tri. Đừng ngồi yên chờ đợi phước lành Nước Thiên Đàng, giống như việc ngồi dưới gốc cây hồng và đợi hồng rơi xuống. Chúng ta hãy tin và hành động theo lời tiên tri, có như vậy thì tất thảy lời tiên tri mới được ứng nghiệm. Chúng ta hãy dâng nhiều cầu nguyện, cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, và nhanh chóng hành động theo lời tiên tri, và cùng gắng sức vào việc cứu rỗi thế giới.

Khi Đức Chúa Trời sai chúng ta đi ra khắp thế giới và giao phó cho chúng ta việc rao truyền Tin Lành thay Ngài, Đức Chúa Trời cũng nhất định ban cho chúng ta năng lực có thể đảm đương nổi công việc ấy. Xưa kia, Đức Chúa Trời đã đi trước vua Siru, bẻ gãy then gài bằng sắt, phá vỡ các cửa bằng đồng và ban cho năng lực để có thể chiến thắng (Êsai 45:1-4). Giống như vậy, nếu chúng ta tin lời tiên tri và đi ra rao truyền Tin Lành, thì Đức Chúa Trời sẽ ban thêm cho ân huệ và cảm động, và mở lòng cho những người nghe, dù chúng ta không thông thạo tiếng nước ngoài.

Hãy rao truyền Tin Lành sự sống cho những người lân cận vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi, và cho cả những dân tộc khắp nơi trên thế giới đang chờ đợi sự cứu rỗi. Chúng ta hãy làm chứng lời sự sống phước lành của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai, cho bất cứ dân tộc nào, cho bất cứ nước nào, để dẫn dắt tất thảy vào con đường cứu rỗi, nhờ đó chúng ta đều nhận được phước lành lớn lao như người làm lợi được mười nén bạc khi Đức Chúa Trời Cha tính toán công việc Tin Lành với chúng ta.