한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đức Tin Hiểu Biết và Đức Tin Có Việc Làm

Ngày nay, trên thế gian có rất nhiều nhà thờ, tuy nhiên hầu hết mọi nhà thờ đều không làm theo Tin Lành giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã đích thân dạy dỗ và làm gương. Những người tự xưng mình đang tin vào Đấng Christ lại chủ trương một cách đơn giản rằng chỉ cần tin thì được cứu rỗi, và dù họ nói rằng họ cũng dò xem Kinh Thánh, nhưng họ không hề thực tiễn theo như lời dạy dỗ của Đấng Christ được ghi chép trong Kinh Thánh, đây là hiện thực ngày nay.

Biết lời của Đức Chúa Trời mà không thực tiễn thì sẽ không thể hiểu nổi ý muốn của Đức Chúa Trời được ẩn chứa trong mạng lịnh và luật lệ của Đức Chúa Trời, và cũng không thể tham dự vào công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có thể coi hiểu biết là lý thuyết, còn việc làm chính là thực hành, ngay cả theo nguyên tắc của thế gian cũng có thể thấy rằng nếu lý thuyết và thực hành không phù hợp với nhau thì không thể hoàn thành trọn vẹn bất cứ việc gì.

Tôi nghĩ rằng đức tin của chúng ta cũng giống như vậy. Hiểu biết cũng là quan trọng nhưng việc làm lại càng quan trọng hơn. Hãy dò xem Kinh Thánh để biết về ý muốn của Đức Chúa Trời rằng không nên dừng lại ở đức tin hiểu biết mà phải đạt tới đức tin có việc làm.

Phước thay cho người thực hiện đạo lý của giao ước mới


Giacơ 2:14-26 “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết… Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Ysác lên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn… Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”

Chỉ riêng bởi việc hiểu biết lời của Đức Chúa Trời thì không thể nhận được sự cứu rỗi. Tuy hiểu biết trên kiến thức về lời phán rằng phải giữ giao ước mới thì mới nhận được sự sống đời đời, nhưng không làm theo thì liệu sự hiểu biết ấy có cứu rỗi linh hồn đó được không? Chỉ mang theo đức tin thì tuyệt đối không thể được cứu rỗi, chỉ khi đức tin đồng công với việc làm thì mới đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn.
Đức tin mà Đức Chúa Trời mong đợi ở chúng ta chính là đức tin có việc làm. Bởi việc làm theo lời của giao ước mới, chúng ta sẽ được nhận phước lành.

Giacơ 1:22-25 “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

Trong khi làm theo lời của giao ước mới mà Đức Chúa Trời rao truyền cho chúng ta, tức là tất thảy mọi giáo huấn như luật lệ của giao ước mới, cầu nguyện, truyền đạo, tình yêu thương giữa anh chị em v.v…, thì chúng ta mới có thể đạt được sự hiểu biết đúng đắn và am hiểu tường tận ý nghĩa của lời giao ước mới ấy. Cho nên giữa người chỉ nghe phép đạo và người thực hiện phép đạo không thể không có sự khác biệt lớn về đức tin.

Dù thông biết hàng vạn lý thuyết, và tìm kiếm tốt các câu Kinh Thánh, nhưng nếu không thực tiễn theo lời, thì những kiến thức uyên bác mà người ấy có cũng chẳng hề đem lại bất cứ ích lợi nào cho linh hồn người ấy. Biết mọi điều mà Đức Chúa Trời truyền cho, nhưng lại không thực tiễn theo thì kết quả còn tệ hơn so với sự cuối cùng của không biết ý muốn của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Luca 12:47-48).

Những kẻ công bình sẽ bước đi trong đường lối Ngài


Chúng ta chớ dừng lại ở việc chỉ nghe lời của Đức Chúa Trời, mà phải có tư thế đức tin làm theo lời dù là điều nhỏ nhất. Người làm theo lời Đức Chúa Trời một cách mừng rỡ là người dân của Đức Chúa Trời.

Ôsê 14:9 “Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giêhôva là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.”

Những kẻ phạm phép, tức là những kẻ tội nhân, luôn cảm thấy việc làm theo đường lối của Đức Chúa Trời là gánh nặng, là trở ngại, nên rốt cục họ bị vấp ngã, tuy nhiên những người công bình được nhận phước lành sự tha tội luôn vui lòng làm theo đường lối của Đức Chúa Trời. Khi cứ tiếp tục giữ ngày Sabát, chúng ta sẽ hiểu ra phước lành Đức Chúa Trời ban cho thông qua luật lệ ngày Sabát, và sẽ mừng rỡ chào đón và vui vẻ giữ ngày Sabát. Truyền đạo Tin Lành cũng giống như thế. Thông qua truyền đạo, chúng ta dõi theo hình ảnh từng linh hồn, từng linh hồn được trưởng thành, lớn lên thành con cái của Đức Chúa Trời, nên cảm nhận được niềm vui không thể diễn tả thành lời, và bởi đó càng ngày chúng ta càng tham gia truyền đạo bằng tấm lòng tự nguyện. Khi không thử truyền đạo thì không thể trải nghiệm niềm vui và sự hài lòng này.

Tất thảy luật pháp của giao ước mới mà Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta là luật pháp mà bất cứ ai cũng có thể thực tiễn theo được. Ai cũng nhận được phước lành, hoặc không thể nhận được chỉ tùy vào việc người đó có ý chí hay không có ý chí quyết tâm thực tiễn theo lời phán của Đức Chúa Trời mà thôi. Khi do dự trong việc thực tiễn theo lời phán bởi cớ tuổi tác, giới tính, điều kiện, hoàn cảnh v.v… thì chúng ta sẽ không thể hiểu ý muốn thật sự của việc Đức Chúa Trời ban cho phép đạo giao ước mới, và trong khi không hiểu biết ra giá trị ấy, chúng ta sẽ lãng phí cuộc đời bởi việc chạy theo những thứ hư vô và vô nghĩa.

Nếu muốn ăn quả hồng trên cây, thì cần phải chuẩn bị cây sào để có thể ngắt quả hồng, và cần phải nỗ lực tích cực làm ra cầu thang để có thể trèo lên cây hồng. Tuy quả hồng rơi từ trên cây xuống, nhưng cứ chờ đợi dưới gốc cây mà không làm gì cả, thì qủa hồng sẽ không rơi xuống cho chúng ta đâu.

Trong tất thảy quá trình đi theo con đường Tin Lành, dù gặp phải bất cứ điều kiện hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng lại có ý chí thực tiễn theo như ý muốn của Đức Chúa Trời thì nhất định đường lối sẽ được mở ra cho chúng ta. Hãy cầu nguyện và cầu khẩn lên Đức Chúa Trời. Cầu nguyện chính là phương pháp có thể mặc lấy năng lực của Đức Thánh Linh mạnh mẽ để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, và đẩy lùi tất thảy mọi cản trở của ma quỉ Satan (Tham khảo: Mác 9:28-29). Khi chất chứa dần dần công lực của đức tin trong khi luôn nỗ lực cầu nguyện, thì dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng có thể chiến thắng và nhận được thật nhiều phước lành.

Hãy đi khắp muôn dân và rao truyền Tin Lành của Nước Thiên Đàng


Nếu là Cơ đốc nhân chân thật thì không chỉ biết con đường hy sinh mà Đức Chúa Trời đã đi trên đất này để cứu rỗi nhân loại, mà còn phải theo sau con đường ấy nữa. Đức Chúa Jêsus cũng đã đích thân làm gương để chúng ta làm theo, và Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng đến thế gian với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới cũng đang đích thân làm gương hết mình cho đến tận ngày nay.

Giờ chính là thời đại của lời tiên tri cứu rỗi toàn thế giới. Tuy nhiên, dù biết rằng lời tiên tri như thế nào đang chờ đợi để xảy ra, mà những nhân vật chính của lời tiên tri lại không dịch chuyển và thực tiễn theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì công việc Tin Lành thế giới sẽ được trọn vẹn như thế nào đây?

Chúng ta, những người sống ở thời đại này, có sứ mệnh được nhận từ Đức Chúa Trời.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Lời này cũng là lời phán của Đức Chúa Trời, và chúng ta nhất định phải thực tiễn lời ấy. Chúng ta không nên chờ đợi Giáng Lâm của Đức Chúa Trời một cách mơ hồ, không có bất kỳ một nỗ lực, kế hoạch hay là ý chí thực tiễn ý muốn thế này của Đức Chúa Trời, mà chúng ta hãy tham gia vào lời tiên tri để ngày của sự cứu rỗi đến một cách mau chóng.

Đức Chúa Trời không phải là Đấng phán phải làm điều mà chúng ta không thể làm nổi bằng năng lực của chúng ta. Đức Chúa Trời đã sắp đặt sẵn tất thảy mọi điều kiện để Tin Lành được làm chứng cho tới xứ Samari, tận đầu cùng đất, nên Ngài mới phán với chúng ta rằng hãy đi.
Vào những thập niên 50, 60, Hàn Quốc còn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, vậy mà nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng đến nỗi cả thế giới cũng phải ngạc nhiên, và nổi lên thành cường quốc kinh tế. Đây cũng chính là công việc được hoàn thành trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để hoàn thành Tin Lành Hóa thế giới. Đức Chúa Trời đang tạo mọi điều kiện để tất thảy chúng ta có thể mang theo Tin Lành giao ước mới mà đi tới xứ Samari, tận đầu cùng đất. Chính vì vậy, khi chúng ta trông cậy vào năng lực của Đức Chúa Trời, và đi ra khi Ngài phán hãy đi, thì mọi con đường sẽ được mở ra bằng phẳng trước chúng ta.

Mathiơ 24:14 “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Hai nghìn năm trước đây, Đức Chúa Jêsus cũng đã tiên tri trước rằng “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân”. Giống như câu “nghề nông cũng có một mùa”, lời tiên tri cũng có thời kỳ được ứng nghiệm. Giờ chính là thời kỳ lời tiên tri này được ứng nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, mà hãy nhanh chóng chuyển đổi thành thực tiễn.

Nếu tin rằng mọi lời Đức Chúa Jêsus phán là lời nhất định được ứng nghiệm và ấy là lời phước lành, thì đừng viện cớ điều kiện, mà hãy đi ra bằng lòng đức tin. Ngay cả khi xem những điển hình của các đấng tiên tri đi rao truyền Tin Lành ở nước ngoài với đức tin vào năng lực của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đi trước họ, ban bằng con đường trước mặt họ, tạo mọi điều kiện để họ có thể chú tâm vào chỉ việc rao truyền Tin Lành giao ước mới. Nhờ vậy mà sự sáng sự sống đã nhanh chóng được chiếu trên khắp các đại lục tối tăm phần linh hồn và kể cả các vùng đất không ai biết đến, và những người dân đi trong nơi tối tăm đã hớn hở tiếp nhận Đức Chúa Trời, là Đấng Sự Sáng Thật.

Hãy thay Đức Chúa Trời răn bảo thế gian


Chúng ta đều biết rằng tất thảy chúng ta phải tham gia vào công việc Tin Lành cứu rỗi toàn thế giới. Từ bây giờ đừng chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, mà hãy trực tiếp thực tiễn điều ấy. Để làm được điều này, chúng ta phải luôn gắng sức cầu nguyện thường nhật, đặng dồn hết sức mạnh phần linh hồn để có thể thực tiễn trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Êxêchiên 3:10-27 “Đoạn, Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng phải nói với rằng: Chúa Giêhôva có phán như vậy… Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó… Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy: Ai nghe, hãy nghe; ai không nghe, thì đừng nghe! Vì chúng nó là nhà bạn thù nghịch.”

Sứ mệnh thay Đức Chúa Trời răn bảo thế gian đã được giao phó cho chúng ta. Không cần phải lo lắng rằng người khác không chịu nghe lời của Đức Chúa Trời vì tấm lòng cứng cỏi của họ. Về vấn đề cứu rỗi, chúng ta không thể phán đoán hay tự đưa ra kết luận được.

Bất luận họ nghe hay không nghe, chúng ta phải rao truyền lời cho tất thảy mọi người. Cứ rao truyền như thế thì trong số đó chắc chắn sẽ có con cái nghe lời Đức Chúa Trời và quay trở lại. Ví dụ trong khi rao truyền Tin Lành, đôi khi có những người trông có vẻ sẽ nghe lại không nghe lời Đức Chúa Trời và thậm chí còn không quan tâm đến lời nữa, trái lại người có vẻ không nghe lời lại nghiêng tai lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Và bởi một người ấy mà nhiều linh hồn đã được dẫn dắt về với Đức Chúa Trời nữa.

Khi ban cho chúng ta sứ mệnh rao truyền Tin Lành, Đức Chúa Trời không bảo chúng ta rằng chỉ rao truyền cho những người nghiêng tai định lắng nghe lời, cũng không bảo chúng ta hãy phán đoán và lựa chọn trước người này có phải con cái Đức Chúa Trời chăng, người kia có phải con cái Đức Chúa Trời chăng, rồi mới rao truyền lời. Hãy giao phó kết qủa cho Đức Chúa Trời, và chỉ cần sốt sắng rao truyền lời cho tất thảy mọi người. Nếu chúng ta cứ thực tiễn theo lời Đức Chúa Trời như thế, thì nhiều linh hồn sẽ nghe Tin Lành, hiểu ra và trở về với Đức Chúa Trời, nhờ đó Đức Chúa Trời sẽ được nhận vinh hiển và chúng ta cũng được nhận phước lành.

Êxêchiên 11:19-20 “Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt; để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lịnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó.”

Đức Chúa Trời đã hứa rằng khi đến kỳ của lời tiên tri, Ngài sẽ ban cho tất thảy mọi con cái một lòng đồng nhau, để làm cho công việc Tin Lành được tăng tốc. Tại đây, một lòng đồng nhau nghĩa là tấm lòng đi theo mọi nơi mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, tức là hành động bằng tấm lòng giống Đức Chúa Trời.

Giờ chính là thời kỳ ứng nghiệm lời tiên tri này. Đức Chúa Trời đã phán rằng “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” nên chúng ta đừng xung phong thực tiễn lúc muộn màng sau khi tất thảy lời tiên tri đã được trọn, đừng để lỡ cơ hội phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà hãy cùng tham gia vào công việc Tin Lành thế giới. Hãy có đồng một lòng cứu rỗi thế giới với Đức Chúa Trời, và hãy rao truyền Tin Lành cho khắp muôn dân thế giới, để trở thành các nhân vật chính của Tin Lành nhận nhiều phước lành và phần thưởng từ Đức Chúa Trời, là Đấng Công Bình, trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.