한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Giá Trị của Danh Mới

Sự nhận lấy Đức Chúa Trời có nghĩa là tin Danh của Ngài (Giăng 1:12). Mọi con cái Siôn đều biết Danh Thánh của Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời làm công việc Ngài tùy theo thời đại. Hơn nữa, các anh chị em trở nên nhân chứng Danh Mới là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh vì đã nhận lấy Đấng Christ mang Danh Mới mà đến, cùng cầu nguyện nhân Danh Mới, ngợi khen Danh Mới rồi được đi đến sự cứu rỗi nhờ Danh ấy.

Danh của Đức Chúa Trời phát huy quyền phép vô hạn ở thế giới linh hồn. Hôm nay, thông qua sự dạy dỗ Kinh Thánh chúng ta hãy ghi khắc lại lần nữa về giá trị lớn lao của Danh Mới, là Danh Thánh của Đấng Cứu Chúa đến thế gian ở thời đại Đức Thánh Linh và Danh Thánh của Giêrusalem Mới, là Vợ Mới của Thánh Linh; và hãy cùng tìm hiểu xem Danh thánh ấy có ảnh hưởng đối với chúng ta, là con cái Ngài như thế nào.

Danh khiến cho giá vòng cổ tăng vọt lên


Có một người Mỹ nọ trên đường trở về sau khi đi du lịch Pari, Pháp, ông ta ghé vào cửa hàng đồ cũ để mua quà tặng vợ. Ông ta chọn một cái vòng cổ trông cũ, rồi mua với giá rẻ khoảng 10 đôla Mỹ. Nhưng khi trở về Mỹ, tại sân bay, ở cửa thuế quan, chiếc vòng cổ bị đánh thuế hơn 1.000 đôla Mỹ. Ông ta đã kháng nghị với người phụ trách thuế quan rằng sao lại đánh thuế quá cao một vật rẻ tiền như thế, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng nếu không trả tiền thuế thì sẽ tịch thu vòng cổ.

Ông ta thấy chắc có điều gì đó với chiếc vòng cổ, nên trước tiên trả tiền thuế. Sau khi đã qua cửa thuế quan, ông ta liền đi đến tiệm đá quý để kiểm định chiếc vòng cổ. Xem kỹ lưỡng chiếc vòng cổ xong, người chủ tiệm đá quý gạ ông ta bán chiếc vòng cổ với giá 10.000 đôla Mỹ. Từ một chiếc vòng cổ giá chưa đến 10 đôla, giờ đã tăng vọt thành 10.000 đôla, quá ngạc nhiên, ông ta đem chiếc vòng cổ đến một cửa hàng đá quý khác để kiểm định lại. Lần này chủ cửa hàng gạ ông ta bán với giá 20.000 đôla.

Mỗi nơi ông ta đến giá của chiếc vòng cổ lại tăng lên mấy lần, quá tò mò, ông ta đã hỏi lý do tại sao như vậy. Người chủ cửa hàng đá quý dùng chiếc kính lúp soi cho ông ta thấy mặt sau của chiếc vòng cổ. Trên đó có khắc dòng chữ nhỏ:

‘Napoleon gửi Josephine’

Là một vật có giá trị chưa đến 10 đôla, thế nhưng cái danh Napoleon được khắc đằng sau nó đã làm tăng giá trị của nó lên tới 20.000 đôla.

Trên thế gian, có rất nhiều trường hợp cái danh của người nổi tiếng làm tăng vọt giá trị của đồ vật lên như thế này. Là những đồ vật rất bình thường không có chất lượng gì khác biệt với vật giống nó, nhưng nếu được một cầu thủ nổi tiếng ký tên lên thì trải qua năm tháng nó càng mang giá trị đặc biệt. Gần đây, người ta hay đi tìm mua hàng hiệu. Dù là hàng hiệu nhưng cũng còn phụ thuộc vào việc ai đã làm ra nó, trên nó có khắc danh của nhà thiết kế nào v.v…

Vậy thì, trong vô số những vật được dựng nên, nếu có một vật được khắc ghi Danh của Đức Chúa Trời, thì giá trị của vật được dựng nên đó sẽ thế nào đây? Đó chẳng phải là hàng hiệu chính cống được công nhận ở Nước Thiên Đàng hay sao?

Danh Mới ghi ấn trên trán những con cái của Đức Chúa Trời


Đức Chúa Trời làm ra mười vốn vạn bốn ngàn thánh đồ là như thế. Sự ghi khắc Danh của Đức Chúa Trời trên trán là sự phước lành thật lớn lao mà Đức Chúa Trời chỉ ban cho những con cái Siôn mà thôi.

Khải Huyền 14:1 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình.”

Kinh Thánh làm chứng rằng trên trán mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ được ghi Danh của Chiên Con và Danh Cha Chiên Con. Chỉ tên của Napoleon được ghi khắc vào cũng tăng vọt giá trị như vậy mà nếu là Danh của Đức Chúa Trời thì giá trị ấy là đến thế nào? Đức Chúa Trời đã ghi Danh Mới của Ngài trên chính chúng ta rồi.

Khải Huyền 2:17 “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

Khải Huyền 3:12 “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giêrusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người.”

Đức Chúa Trời đã đóng ấn Danh Mới cùng Danh của Giêrusalem Mới trên trán con cái của Ngài. Ấy là để hầu cho không một tai vạ nào chạm đến các con cái được đóng ấn bằng Danh của Đức Chúa Trời và để dựng nên các con cái ấy làm người được tôn quý được nhận định giá trị mình kể cả ở Nước Thiên Đàng (Tham khảo: Khải Huyền 7, 14).

Nếu đã không ghi Danh Mới ấy trên chúng ta thì chúng ta là tồn tại chẳng có ý nghĩa gì. Giống như tên Napoleon được khắc vào vòng cổ, dầu ấy chỉ là tên của một người, làm cho vòng cổ có giá trị, Danh Thánh của Đức Chúa Trời trên chúng ta sẽ nâng cho giá trị của chúng ta đến tận trời.

Khi nghĩ đến điều này, chúng ta thật tôn quý Danh của Đức Chúa Trời mà chính Ngài ban cho chúng ta và rao truyền Danh ấy cho đến xứ Samari và đầu cùng đất.

Có kẻ nói rằng chỉ cần trừ bỏ Danh Mới trong Lẽ Thật thì chắc sẽ có nhiều người tiếp nhận Lẽ Thật trong khoảnh khắc. Tuyệt đối không phải như vậy. Bởi cái đáng quý trọng nhất chính là Danh Mới được ghi trên trán chúng ta. Chỉ Danh Mới đó mới làm chúng ta trở nên có giá trị.

“Dân ta sẽ biết Danh ta”


Sau khi hoàn thành một tác phẩm thư pháp hay tranh nghệ thuật một cách đẹp lòng, cuối cùng tác giả đóng dấu tên của mình trên tác phẩm ấy. Mọi người thường nhìn dấu ấy mà đánh giá giá trị tác phẩm cao hơn.

Đức Chúa Trời chúng ta là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, là Đấng có mọi quyền thế trên trời cùng dưới đất, đóng ấn của Ngài trên chúng ta bằng Danh Thánh của Ngài. Được chép rằng Đức Chúa Trời đóng ấn cho mười bốn vạn bốn ngàn bằng Danh Thánh của Ngài vì những người ấy là trái đầu mùa không dấu vết gì, là tác phẩm đầu tiên trọn vẹn trong mắt nhìn của Ngài (Khải Huyền 14:3-5).

Những ai được ghi Danh của Đức Chúa Trời trên mình trở nên tồn tại có giá trị ở Nước Thiên Đàng nữa. Khi đi vào Nước Thiên Đàng chúng ta là thầy tế lễ nhà vua là vì không phải tự bản thân chúng ta là người có phẩm cách và giá trị, nhưng là vì trên trán chúng ta được đóng ấn bằng Danh Thánh của Đức Chúa Trời đó.

Ngài phán rằng bởi Danh ấy chúng ta sẽ trổi hơn hết cả trong muôn dân, cùng được thiên sứ khâm phục. Ấy là một lẽ giống như tên Napoleon được khắc vào vòng cổ nên vòng cổ mới được nâng giá trị vậy.

Danh Mới càng được truyền bá rộng rãi hơn cho đến xứ Samari và đầu cùng đất, thì giá trị của con cái của Ngài, tức là chúng ta cùng giá trị Siôn càng được tăng lên. Kẻ đối địch Đức Chúa Trời luôn tìm cách làm ô Danh Mới của Đức Chúa Trời, nhưng người dân của Đức Chúa Trời không hề chểnh mảng để biết Danh Đức Chúa Trời và rao truyền Danh ấy.

Êsai 52:5-6 “… Đức Giêhôva phán: Những kẻ cai trị nó cất tiếng van la cả ngày, nói phạm đến danh ta không thôi. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta;…”

Được chép rằng dân của Đức Chúa Trời sẽ biết Danh của Ngài. Vào thời đại Đức Cha, danh của Đức Chúa Trời là Giêhôva. Vào thời đại Đức Con, danh của Ngài là Jêsus. Vào thời đại cuối cùng này, Ngài trở thành Thánh Linh và Vợ Mới, mang theo danh mới mà đến thế gian này. Nếu đã là con cái của Đức Chúa Trời thì tất nhiên phải biết Danh của Đức Chúa Trời Cha cùng Danh của Đức Chúa Trời Mẹ là Giêrusalem Mới nữa. Bởi vì, tuỳ theo Danh Thánh này mọi người được quyết định vào Nước Thiên Đàng hay hoả ngục, cùng quyết định giá trị phần linh hồn chúng ta nữa.

Quyền Phép Cứu Rỗi và Tha Tội được chứa đựng ở trong Danh Mới


Dầu tên Napoleon chỉ làm cho vòng cổ từ 10 đôla được lên giá đến 1 hay 2 vạn đôla thôi, nhưng nhờ Danh của Đức Chúa Trời mà cả vũ trụ này được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài ban Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cho những con cái biết Danh Thánh của Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ mà thôi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 “Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báptêm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”

Danh Mới có quyền phép hầu cho loài người đã phạm tội ở trên trời và bị đuổi xuống đất này được tha tội. Ngoài Danh Thánh của Đức Chúa Trời không có danh nào phát huy được lịch sử quyền phép như thế. Chỉ Danh Thánh của Đức Chúa Trời mới có quyền phép hầu cho chúng ta được tha mọi tội lỗi đã phạm ở thế giới linh hồn, cùng nhờ Danh đó chúng ta mới đến được đường sự cứu rỗi, nhờ Danh đó chúng ta mới được trở nên con cái của Đức Chúa Trời và nhận lãnh được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải tự hào về Danh Mới này và hãy khoe khoang sự thật rằng chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:27-31 “… Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”

Thông qua câu trên, chúng ta thấy rằng cả vào thời đại Đức Con, Danh của Đức Chúa Trời đã đóng vai trò lớn nhất, quan trọng nhất trong sự cứu rỗi. Vậy thì vào thời đại cuối cùng, thời đại Thánh Linh này, tư cách nhận được nước sự sống cũng sẽ chỉ ban cho những ai tiếp nhận Danh Mới mà thôi. “Hãy tin Đức Thánh Linh An Xang Hồng, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”, đây chính là lịch sử sẽ được ứng nghiệm vào thời đại Thánh Linh này.


Con thú phạm Danh của Đức Chúa Trời


Giống như vậy, vì Danh của Đức Chúa Trời có quyền năng cứu rỗi quá lớn, nên vấn đề mà kẻ thù nghịch, là ma quỉ, muốn tập trung cản trở nhất chính là vấn đề Danh của Đức Chúa Trời.

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì danh của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Mathiơ 5:10-12). Nếu sợ hãi bắt bớ mà không rao truyền Danh Mới thì Danh của Đức Chúa Trời sẽ bị mờ nhạt trong chúng ta. Nhưng nếu bất chấp bắt bớ, và càng tự hào hơn về Danh Mới, dạn dĩ truyền bá Danh Mới, thì Danh Mới sẽ càng được khắc rõ ràng trong chúng ta hơn.

Khải Huyền 13:4-6 “Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời.”

Khi ma quỉ đối nghịch và phá hoại Đức Chúa Trời, há chúng lại chẳng phá hoại phần quý trọng nhất hay sao? Đã có lời tiên tri rằng con thú phạm đến Danh của Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy rằng Danh của Ngài thật quý trọng biết bao. Chính vì thế, mỗi khi chúng ta làm chứng về Đấng Christ đến theo lời tiên tri trong Kinh Thánh; thì thời Sơ Lâm hay thời nay cũng vậy, những kẻ bị cám dỗ bởi thần của ma quỉ luôn nói rằng: “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời”, luôn định nói phạm đến Danh Thánh của Đức Chúa Trời.

Cái danh Napoleon làm cho giá trị của một vật bình thường được tăng cao thành đồ quý hiếm. Giống như vậy, vì chúng ta là loài người có đời sống hữu hạn được mang Danh của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, nên chúng ta được trở thành những tồn tại phước lành được nhận lãnh cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Kẻ thù nghịch ma quỉ độc ác biết sự thật này, nên chúng luôn muốn cướp Danh của Cha khỏi chúng ta, xoá bỏ Danh của Mẹ trong lòng chúng ta, để chúng ta không đạt được vinh hiển đời đời của Nước Thiên Đàng. Chúng ta không nên mắc vào cạm bẫy này của quỉ Satan.

Hãy khắc sâu Danh Mới vào lòng một cách chắc chắn hơn nữa


Chúng ta hãy cùng xem sách Châm Ngôn, để thấy rằng thật phước cho chúng ta vì được biết và được giữ gìn Danh của Đức Chúa Trời, để chúng ta nên khắc sâu Danh Mới vào lòng chúng ta hơn nữa. Khi thiên sứ nhìn vào chúng ta, sẽ thật tốt nếu thiên sứ đánh giá là Danh Mới được khắc thật rõ nét, hơn là nói rằng vì Danh Mới bị nhoè nên không nhìn thấy rõ.

Châm Ngôn 1:7 “Sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự tri thức…”

Châm Ngôn 9:10 “Kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”

Sự kính sợ Đức Chúa Trời, tức là kính sợ Danh của Đức Chúa Trời cùng mọi sự quản trị, Thần Tánh của Đức Chúa Trời và Tồn Tại của Đức Chúa Trời, ấy chính là khởi đầu sự tri thức và nguồn trí tuệ mà chúng ta, là con cái phần linh hồn của Đức Chúa Trời, phải sắm sẵn.

Ngày nay, chúng ta biết Danh Mới của Đấng Christ cùng Danh của Giêrusalem Mới nữa. Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta rằng đối với những người nâng niu và yêu mến Danh của Đức Chúa Trời, thì Ngài khiến cho họ không ngừng nghỉ mà rao truyền vinh hiển của Ngài để Danh của Ngài được ngợi khen trong cả đất.

Giờ sắp đến khoảnh khắc vinh hiển mà Danh của Ngài làm cho tất thảy người thế gian phải bất ngờ, ngạc nhiên. Kẻ thù nghịch, là ma quỉ, đã biết trước điều này, nên chúng định phá hoại Danh Mới, và phỉ báng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Càng như vậy thì chúng ta lại càng phải gắng sức đóng dấu để Danh Mới được khắc sâu vào trong lòng một cách rõ nét hơn. Phải rao truyền và nâng cao Danh Mới lên trên khắp thế gian, phải bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho khắp muôn dân trong cả đất.

Giống như lời phán rằng: “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy” (Galati 4:28-29), vì Danh của Đức Chúa Trời được ghi trên trán chúng ta, những kẻ không nhận được Danh Ngài không chấp nhận được điều này nên đã tìm cách bắt bớ chúng ta. Thế nên, Kinh Thánh đã tiên tri rằng phải chịu khổ nạn vì Danh đó để được nhận vinh hiển cực kỳ to lớn, và tất thảy sẽ bị mọi người ghét bỏ vì Danh đó (Luca 21:17). Nhưng trên tất cả, việc chúng ta nhờ Danh đó mà thắng lợi và dành được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng chính là vận mệnh của chúng ta (Tham khảo: Galati 4:28-31).

Nhờ Danh của Đức Chúa Trời, chúng ta đang được biến hoá thành hình ảnh đẹp đẽ giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Nhờ đức tin vào Danh Mới chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời, được hoá thân thành cái trọn vẹn được công nhận giá trị trong thế giới linh hồn, và đạt được sự cứu rỗi. Mỗi khi nghĩ đến những điều đó, cho dù có đứng trước ai đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tự hào về Danh Mới và tự tin làm chứng về Danh Mới.

Từ giờ chúng ta hãy dạn dĩ tỏa sáng Danh Mới được ghi trên trán của chúng ta, để Danh Thánh của Đức Chúa Trời được nhanh chóng rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Mong rằng tất thảy chúng ta đều trở thành con cái quí báu của Nước Thiên Đàng, vừa nhận biết và tin vào Danh Mới, lại vừa trông cậy vào Danh đó mà thắng lợi, để được nhận cơ nghiệp Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.