한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Truyền Đạo 7 Tỷ và Cổ Vũ của Mẹ

Loài người ai cũng nhớ nhung Nước Thiên Đàng, quê hương phần linh hồn, và đều muốn đi về nơi tràn đầy hạnh phúc ấy. Song, để đi vào Nước Thiên Đàng thì phải trải qua quá trình bước đi một cách đúng đắn con đường nhân sinh được ban cho trên trái đất này. Giống như người dân Ysơraên đã được vào Canaan sau khi bước trên con đường đồng vắng 40 năm, chúng ta cũng phải bước đi con đường đồng vắng đức tin theo con đường mà Cha đã bước đi, con đường mà Mẹ đã bước đi thì mới có thể đạt được đến tận Nước Thiên Đàng.

Các con cái trở nên tội nhân mà xuống trái đất này. Đức Chúa Trời đã đặt quá trình được gọi là truyền đạo trong lộ trình các con cái được quay trở về Nước Thiên Đàng, và trong quá trình ấy, Ngài đã sắm sẵn con đường hầu cho các con cái có thể đạt được tới Nước Thiên Đàng bằng cách hiểu ra tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, hiểu ra tấm lòng của Đức Chúa Trời, là Đấng quý trọng một linh hồn còn hơn cả thiên hạ. Mẹ khích lệ các con cái đuối sức và mệt mỏi giữa chừng, và kể cả bây giờ, Mẹ vẫn không ngừng gửi tới cổ vũ.

Mục tiêu và sứ mệnh của truyền đạo 7 tỷ


Trong làng địa cầu, dân số trên 7 tỷ người đang sinh sống. Trong số đó cũng có người sống không có mục tiêu, cũng có người sống trong khi có mục tiêu. Và trong mục tiêu cũng có sự khác biệt, nên có người thì có mục tiêu lớn, lại có người thì có mục tiêu nhỏ.

Nhìn chung mọi người đều sinh sống trong khi hài lòng với mục tiêu nhỏ bé và nỗ lực nhỏ bé, nhưng giống như có lời rằng “Hỡi các thanh niên, hãy có tham vọng!” thì các hiền nhân từ đời xưa đã khuyên nhủ rằng hãy có ước mơ lớn. Lời này tức là lời rằng hãy có mục tiêu lớn. Trong sinh hoạt đức tin cũng cần phải có mục tiêu thể này.

Philíp 3:12-14 “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Sứ đồ Phaolô đã nói rằng mình nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời. Mục đích biểu hiện theo cách khác thì chính là mục tiêu.

Để được hưởng cuộc sống hạnh phúc trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, thì chúng ta phải chạy xong hết con đường mà chúng ta phải đi. Thế thì, trong khi ăn ở ngày hôm nay, chúng ta không nên hao phí khoảng thời gian là 24 tiếng đồng hồ một cách không định hướng, không có bất cứ kế hoạch hoặc mục tiêu nào cả, nhưng thật tốt thay nếu hết thảy chúng ta hãy lấy mục tiêu vĩ đại là “truyền đạo 7 tỷ” làm mục đích, và chạy đua mỗi ngày với quyết tâm rằng sẽ rao truyền Tin Lành cho hết thảy người trên toàn thế giới. Công việc vĩ đại và thánh nhất mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, là công việc truyền đạo (I Têsalônica 2:4).

Có thể coi rằng rao truyền Tin Lành cho 7 tỷ người trên thế giới không phải là công việc lớn đối với Đức Chúa Trời, nhưng là mục tiêu lớn nhìn từ quan điểm của nhân sinh. Vì là mục tiêu lớn, nên cần phải có nỗ lực lớn đối với công việc này đến mức ấy. Khi đặt mục tiêu là 7 tỷ và tiến hành công việc thì thể xác và tinh thần của chúng ta được biến hóa sao cho có thể làm được công việc lớn, và đồng thời, hết thảy mọi hệ thống phần linh hồn cũng được hoạt động. Có người nghĩ rằng trong một tháng chỉ cần kết trái một người; và có người nghĩ rằng trong vòng một tháng nhất định phải kết trái trăm người, kết trái nghìn người. Giữa bán kính suy nghĩ, hoặc quy mô của công việc, hoặc sự nỗ lực dốc sức cho công việc ấy của hai kiểu người này, không thể không có sự khác biệt.

Để đạt được truyền đạo 7 tỷ thì trên hết là chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Hãy sốt sắng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, cầu khẩn sự giúp đỡ của Ngài và làm hết sức để hoàn thành mục tiêu. Đức Chúa Trời đã cho ghi chép sẵn rõ ràng trong Kinh Thánh rằng công việc này nhất định sẽ được thành.

Truyền đạo 7 tỷ được hoàn thành tùy theo đức tin


Công việc truyền bá Tin Lành cho cả thế gian ở mức độ chẳng là gì hết đối với Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo cả vũ trụ. Thế mà, Ngài đã giao phó công việc ấy cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đích thân làm thì chỉ trong một ngày, chỉ trong một phút hoặc chỉ trong một giây thì Ngài có thể hoàn thành được, nhưng Ngài đã ban sứ mệnh truyền Tin Lành cho chúng ta như là một cơ hội để chúng ta được nhận phước lành, và nhờ đó hầu cho chúng ta học hỏi được tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta tiến hành công việc với đức tin rằng có thể làm được, thì công việc truyền đạo 7 tỷ sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

Mathiơ 9:27-31 “Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đavít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy. Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.”

Đức Chúa Jêsus cũng đã cổ vũ hai người mù và ban lời phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” Hai người mù có đức tin ngay lập tức đã được sáng mắt.

Xem Kinh Thánh thì chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng vào bất kỳ thời đại nào Đức Chúa Trời cũng dẫn dắt lịch sử quyền năng theo như đức tin. Người đã đi vào xứ Canaan và người đã không thể đi vào rốt cuộc đã được trở nên theo như đức tin của bản thân họ. Những người nói rằng “Bọn họ giống như người khổng lồ, còn chúng ta chỉ như con cào cào, nên chúng ta không tài nào chinh phục bọn họ được.” thì toàn bộ đã bị hủy diệt trên đường đồng vắng, nhưng Giôsuê và Calép mà nói rằng “Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, nên dân đó là đồ nuôi của chúng ta.” thì đã được đi vào xứ Canaan.

Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta lời phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” Khi truyền đạo với đức tin nghĩ rằng “Không phải tôi làm mà là Đức Chúa Trời làm công việc thông qua tôi, thế mà há có điều chi Đức Chúa Trời không làm được chăng?”, thì dù là ở bất cứ nơi nào, trái đẹp đẽ cũng được kết. Nếu như phán đoán trước rằng vì nơi này là hoàn cảnh thế này thế kia nên chắc không được đâu thì Đức Chúa Trời cũng sẽ hầu cho sự việc diễn ra theo như đức tin ấy.

Hôm nay cũng vậy, Siôn chúng ta đang gắng sức rao truyền tin tức của Tin Lành cho hết thảy mọi đại lục trên thế giới. Hết thảy chúng ta đang nỗ lực để đạt được truyền đạo 7 tỷ trong sự cổ vũ của Mẹ. Hãy mau chóng hoàn thành sứ mệnh này bởi đức tin và sự hòa thuận. Truyền đạo 7 tỷ chẳng phải là lời mà Đức Chúa Trời đã hứa rồi sao?

Mathiơ 24:13-14 “Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Và sau đó thì ngày hôm nay đi ngôi sao này, ngày mai đi ngôi sao kia. Quê hương phần linh hồn của chúng ta đang chờ đợi, đó là nơi sẽ được hưởng phước lành sự sống đời đời vĩnh viễn mãi mãi trong thế giới vô hạn mãi mãi không bao giờ héo tàn, không tẻ nhạt và không đuối sức.

Đức Chúa Trời phán rằng để được đi vào thế giới ấy thì hãy đi tới hết thảy muôn dân, rao truyền cho họ về Cha Mẹ phần linh hồn, truyền cho họ về lẽ thật giao ước mới mà Cha Mẹ đã cho biết, tìm kiếm các anh em chị em bị ly tán và cùng trở về. Đây chính là con đường mà chúng ta phải bước đi. Đối với mỗi người gặp gỡ, hãy hỏi rằng liệu có phải anh em tôi chị em tôi không, và rao truyền cho họ về tin tức Nước Thiên Đàng và về Cha Mẹ thì trong số đó có người nhà chúng ta, cũng có những người không phải nữa. Nhưng, trong quá trình ấy, truyền đạo 7 tỷ cuối cùng sẽ được thành. Vì đã được phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được truyền bá khắp thế gian, nên bởi sự Tin Lành được truyền bá cho hết thảy 7 tỷ dân số trên làng địa cầu thì ấy sẽ trở nên chứng cớ không thể phủ nhận nổi đối với muôn dân.

Mọi sự là kết quả của suy nghĩ


Nếu đã nghĩ rằng sẽ không được thì kể cả hai người mù xuất hiện trong Tin Lành Mathiơ chương 9 cũng đã không được sáng mắt. Nhưng, họ đã tin rằng Đức Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho họ. Nên khi lời phán “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” đã phát ra, thì thế giới không thể được trông thấy suốt thời gian qua đã đến gần với họ thành thế giới trông thấy được. Hết thảy mọi việc này là kết quả của suy nghĩ.

Giêrêmi 6:16-19 “Đức Giêhôva phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy. Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe. Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe; hỡi hội chúng, hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó! Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta.”

Quả báo của ý tưởng nếu đổi biểu hiện theo cách khác thì chính là kết quả của đức tin. Kể cả vào thời đại này bây giờ, Đức Chúa Trời đang nhấn mạnh với hết thảy chúng ta lời rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” và sự thật rằng hết thảy mọi sự là kết quả của suy nghĩ. Tin Lành được truyền bá hết thảy tới xứ Samari cho tới cùng trái đất là lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đấng chẳng có điều chi không làm được, đã phán dặn Tin Lành thế giới lặp đi lặp lại, và đã đề ra con đường mà chúng ta phải bước đi.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi...”

Chỉ khi đi theo con đường này thì hết thảy chúng ta mới có thể đạt đến quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Vì công việc này, tức là mệnh lệnh trọng đại nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, liên hiệp và hiệp sức với nhau.

Trong quân đội cũng vậy, không chỉ có riêng binh sĩ cầm súng, mà còn có cả binh sĩ nấu cơm cung cấp lương thực, cũng có binh sĩ hành chính cung ứng vật tư nữa, nên hết thảy những người này phải liên hiệp với nhau. Trong Tin Lành cũng giống như vậy, sự liên hiệp thật cần thiết. Có như vậy thì tất thảy sức mạnh mới được kết dính lại và công việc Tin Lành mới có thể xảy ra lớn hơn. Nơi thực hiện công việc liên quan đến Đức Chúa Trời kể cả tại nhà bếp, kể cả công việc hành chính, kể cả công việc quản lý đền thờ, thảy đều là hiện trường truyền đạo cả. Tại nơi ấy, mọi người đều trung tín với vai trò của mỗi người, giúp đỡ lẫn nhau và cùng hoàn thành công việc Tin Lành mà Cha Mẹ đẹp lòng.

Đối với người tin, chẳng có việc chi không thể làm được


Nhân viên truyền ở công sở, học sinh truyền ở trường học, phụ nữ nội trợ truyền cho hàng xóm, ai cũng truyền bá Tin Lành cho những người gặp gỡ tại vị trí của bản thân mình là được. Cứ làm như thế thì kể cả truyền đạo 7 tỷ cũng được hoàn thành hết thảy, và ngày mà muôn dân được nghe Tin Lành của Đức Chúa Trời nhất định cũng đến.

Sáng Thế Ký 18:14 “Há có điều chi Đức Giêhôva làm không được chăng?”

Mác 9:23 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.”

Há có điều chi Đức Chúa Trời làm không được chăng? Ngài có thể làm được hết thảy. Kinh Thánh dạy dỗ xác tín như thế này về Đức Chúa Trời, thế mà nếu đắn đo rằng quả thật điều này được thành hay không được thành thì ấy là suy nghĩ sai lầm. Hết thảy mọi việc đều là kết quả của suy nghĩ, và đều sẽ được thành theo như đức tin. Nên đừng phán đoán dựa trên năng lực của bản thân mình, mà hãy biết coi lời hứa rằng sẽ làm hoàn thành của Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng làm tiêu chuẩn phán đoán.

Luca 1:37 “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.”

Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Ngài phán rằng “Phải có sự sáng!” nên sự sáng đã xuất hiện kể cả ở giữa sự hỗ độn mờ tối và tối tăm. Và Ngài phán rằng hãy phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không, thì nước cũng đã được phân tách ra. Lời đã ra từ miệng Ngài một lần thì đều được hoàn thành, và nhất định được thành như thế. Đấng kinh doanh như vậy chính là Đức Chúa Trời chúng ta (Sáng Thế Ký 1:1-8, Êsai 55:11).

Đức Chúa Trời sáng tạo cả vũ trụ và đã làm ra vô số ngân hà và các ngôi sao trên ngân hà, Ngài cũng đã làm nên trái đất ở trong không gian có khoảng cách 150.000.000km so với mặt trời, cũng đã làm cho mặt trăng quay xung quanh trái đất. Và Ngài cũng tạo ra dòng triều lên, dòng triều xuống, tức là khiến cho nước trên trái đất được đẩy kéo bởi sức hút của mặt trăng, hầu cho nước được vận động. Chúng ta hãy tin rằng đối với Đấng Sáng Tạo có mưu lược thể này thì không việc chi là Ngài không làm được cả.

Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo vĩ đại vận hành sâm la vạn tượng đã đến trái đất này với tư cách Thánh Linh và Vợ Mới, và phán với chúng ta rằng “Các ngươi là con cái Ta, nên đừng lo lắng bất cứ điều gì. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi và đẩy lùi các kẻ địch, gạt bỏ bức màn bóng tối, nên các ngươi đừng lo lắng gì, mà hãy dấy lên và sáng lòe ra.” Đức Chúa Trời giúp đỡ nên chúng ta không cần phải sợ hãi gì.

Đức Chúa Trời cổ vũ các con cái không ngừng


Hãy thử nghĩ về cuộc thi thể thao hồi tiểu học ngày xưa. Cha mẹ đến, gọi tên con cái và cổ vũ rằng hãy chạy cho giỏi, thì dù là đứa trẻ luôn đứng hạng bét vào ngày thường cũng chạy hết sức mình kể cả sức hồi còn bú sữa.

Để hoàn thành được công việc lớn lao là truyền đạo 7 tỷ thì chúng ta cần thiết sự cổ vũ của Đức Chúa Trời. Mẹ cũng đang đi viếng thăm khắp mọi nơi toàn Hàn Quốc để gửi tới lời cổ vũ, và lại cũng đang cổ vũ các thánh đồ toàn thế giới, nên mong hết thảy chúng ta hãy có đức tin có thể thắng lợi, và có thể chạy cho xong một cách bình an cho tới tận Nước Thiên Đàng.

Êsai 41:9-13 “Ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng... Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. Vì ta, là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.”

Êsai 43:1-5 “... Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Ysơraên, Cứu Chúa ngươi... Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây.”

Lời này là tin nhắn cổ vũ mà Cha Mẹ gửi tới chúng ta vào 2700 năm trước thông qua đấng tiên tri Êsai. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ cứu rỗi, nhóm lại và giúp đỡ các con cái. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ giúp đỡ cho, thế thì ở nơi nào có lời cổ vũ lớn hơn thế này nữa chăng?

Truyền đạo 7 tỷ hoàn thành trong cổ vũ của Mẹ


Mùa thu vừa qua, nghe được tin nhắn cổ vũ của Mẹ rằng “Các con là toàn bộ sự quan tâm của Mẹ, và là toàn bộ của cuộc sống Mẹ.” thì các con cái Siôn đều lập ra quyết tâm mới. Kể cả thông qua Êsai chương 41 và chương 43, Đức Chúa Trời đã luôn cổ vũ chúng ta, nhưng vào thời đại này, đích thân Mẹ đã gửi cổ vũ tới chúng ta, nên tin tức được gửi tới kể cả tại nước ngoài rằng điều đó đã trở nên sức mạnh cực kỳ lớn. “Mẹ gửi tới cổ vũ như thế này, thế mà tôi đã coi Đức Chúa Trời là toàn bộ của cuộc sống tôi chăng, đã coi Ngài là toàn bộ sự quan tâm của tôi chăng? Quả thật tôi đang đặt sự quan tâm vào đâu? Từ trước tới giờ tôi chỉ theo đuổi lòng tham và dục vọng của thế gian hay chăng?” Được cho biết rằng các người nhà đã một lần nữa nhìn lại đức tin từ trước đến giờ của mình như thế này.

Gióp 22:21-30 “Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài. Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài. Và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, Ném bửu vật mình vào bụi đất, Và quăng vàng Ô phia giữa các hòn đá của khe, Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc quí cho ông. Vì bấy giờ, ông sẽ được vui sướng nơi Đấng Toàn năng, Và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành; Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình...”

Lời của Đức Chúa Trời thành tín luôn là sự khích lệ, an ủi lớn lao và luôn là sự cổ vũ đối với chúng ta. Chúng ta hãy luôn ghi khắc lời của Đức Chúa Trời trong tấm lòng, và hãy luôn coi Đức Chúa Trời là Bửu Vật của chúng ta.

Toàn bộ sự quan tâm của Đức Chúa Trời là chúng ta, thế mà sự quan tâm của chúng ta thỉnh thoảng lại chảy hướng về thế tục, nên Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu bỏ đi điều ấy thì sẽ được thạnh vượng, và nếu định làm điều gì thì nhất định sẽ được thành cả. Truyền đạo 7 tỷ cũng như vậy. Nếu Đức Chúa Trời trở nên toàn bộ sự quan tâm của tôi, và trở nên toàn bộ của cuộc sống tôi, thì không có việc gì không thể làm được, và không có việc gì không thể hoàn thành được cả. Dù là bất cứ điều gì, miễn đã định thì đều được thành cả.

Hãy ghi nhớ cổ vũ của Mẹ, và chúng ta hãy có đức tin ân huệ có thể nói được rằng “Đức Chúa Trời là toàn bộ sự quan tâm của tôi, và là toàn bộ của cuộc sống tôi.” Mong các người nhà Siôn luôn gắng sức bởi cổ vũ của Mẹ, và hãy truyền bá vinh hiển của Cha Mẹ cho cả nhân loại, tới xứ Samari, cho tới cùng trái đất.