한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đức Chúa Trời ở cùng mọi nơi chúng ta điBước vào năm 2016, các người nhà Siôn quyết tâm trước mặt Đức Chúa Trời Êlôhim rằng sẽ truyền bá Tin Lành cho hết thảy 7 tỷ nhân loại. Tin tức thắng lợi của Tin Lành được truyền đến rằng rất nhiều linh hồn đã trở về lòng Đức Chúa Trời tại mỗi nơi phát ra sự sáng vinh hiển của Giêrusalem trong khi tin vào lời phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng rõ ràng sẽ được truyền bá cho muôn dân khắp thế gian.

Đức Chúa Trời ở cùng với mọi công việc mà chúng ta tiến hành trong khi tiếp nhận ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời, và sắm sẵn con đường vinh hiển để chúng ta có thể thắng lợi. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ở cùng mọi nơi chúng ta đi, và phán rằng đừng sợ hãi mà hãy thỏa thích truyền bá Tin Lành, nên mong rằng hết thảy mọi chúng ta đều nhanh chóng truyền bá Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, nhờ đó kết trái dư dật.

Đức Chúa Trời đồng hành tại mọi nơi Êli đi


Nghe tin tức được truyền đến từ Siôn toàn thế giới gần đây thì có thể biết được rằng ở tại nơi tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ một cách ân huệ và siêng năng rao truyền thì Đức Chúa Trời ban cho dồi dào nhiều trái tốt đến mức mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm cho đến giờ. Thông qua Kinh Thánh, là lời chí thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cùng xác minh sự thật rằng lịch sử thể này xảy ra đối với những người làm theo luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời.

I Các Vua 17:8-16 “Bấy giờ, có lời của Đức Giêhôva phán dạy Êli rằng: Hãy chỗi dậy, đi đến Sarépta, thành thuộc về Siđôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sarépta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giêhôva Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; này tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Êli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giêhôva giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Êli nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Êli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giêhôva đã cậy miệng Êli mà phán ra.”

Đương thời đấng tiên tri Êli, Ysơraên đã gặp phải cơn hạn hán lớn. Đức Chúa Trời đã hầu cho Êli đến ở tại nhà của một người đàn bà góa khu vực Sarépta thuộc về Siđôn, và hầu cho người được nhận ân huệ của Đức Chúa Trời tại nơi ấy.

Trong Ysơraên đã không có lương thực để ăn bởi nạn đói, và gia đình của người đàn bà góa Sarépta cũng trong tình huống tương tự. Người đàn bà góa đã định lấy một nắm bột cuối cùng còn lại trong vò và một chút dầu còn lại trong bình để nướng bánh rồi sẽ cùng chết với con trai sau khi ăn bánh đó. Song, vào đúng lúc ấy, bởi đã tiếp đãi đấng tiên tri Êli, mà đã xảy ra lịch sử bột trong vò và dầu trong bình không hề hết dù sử dụng mãi cho đến tận ngày mưa rơi xuống.

Kể cả tại đây chúng ta cũng có thể biết được sự thật rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng mọi nơi Êli đi, và mọi công việc người làm. Kể cả lịch sử Đức Chúa Trời giúp đỡ đấng tiên tri làm công việc của Ngài cũng được ghi chép y nguyên trong Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời khiến cho Đavít thắng lợi ở mọi nơi người đi


Về nội dung Đức Chúa Trời ở cùng mọi nơi đi thì chúng ta không thể không đề cập đến Đavít, vua của Ysơraên ngày xưa. Đavít là người yêu mến điều răn của Đức Chúa Trời còn hơn cả vàng ròng và siêng năng tuân thủ điều răn Ngài. Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng với Đavít thể ấy.

I Sử Ký 18:6 “Đavít lập đồn trong Syri của Đamách, dân Syri phục dịch người, và đem nộp thuế cho người. Đavít đi đến đâu, thì Đức Giêhôva cũng khiến cho người được thắng.”

I Sử Ký 18:13 “Người đặt đồn tại Êđôm, và cả dân Êđôm đều phải phục dịch Đavít. Đavít đi đến đâu, thì Đức Giêhôva cũng khiến cho người được thắng.”

Đavít đi đến đâu thì Đức Chúa Trời cũng khiến cho người được thắng. Đức Chúa Trời đã khiến cho Đavít được thắng lợi trong chiến tranh tại mỗi nơi người đi trong suốt cuộc đời của Đavít, thế mà cho đến khi phước lành thể này được ban thì đã có lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho.

I Sử Ký 17:8 “Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi; ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất.”

Đavít yêu mến Đức Chúa Trời và người luôn buồn rầu vì bản thân người sống trong cung bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Chúa Trời thì ở dưới những bức màn. Đavít đã thưa lên Đức Chúa Trời ý muốn xây dựng đền thờ bởi cớ nơi hầu việc Đức Chúa Trời thật quá tồi tàn. Đức Chúa Trời đã vui lòng tiếp nhận tấm lòng thành của người, nhưng Ngài đã phán rằng bởi Đavít đã làm đổ huyết của nhiều người tại chiến trường rồi, nên Đức Chúa Trời sẽ khiến cho xây dựng đền thờ vào đời của con trai người. Như vậy, Đức Chúa Trời đã nhìn trông tấm lòng của Đavít yêu mến Đức Chúa Trời, nên đã hứa với người rằng “Phàm nơi nào ngươi đã đi, Ta vẫn ở cùng ngươi... Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất.” (Tham khảo: I Sử Ký 17:1-8).

Quả thật theo như lời hứa ấy, Đức Chúa Trời đã khiến cho quân đội của Đavít thắng lợi ở Đamách, và tiếp tục khiến cho kể cả dân Êđôm cũng đều trở lên thuộc hạ của Đavít hết thảy. Phàm nơi nào Đavít đi, Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng và dẫn dắt hầu cho người chiến thắng liên tiếp.

Giữ điều răn của Đức Chúa Trời thì đi nơi nào cũng đều được thành công


Đavít đã hiểu ra sự thật rằng càng giữ điều răn của Đức Chúa Trời thì càng được nhận phước lành lớn lao từ Đức Chúa Trời. Đavít đã dặn dò kể cả Salômôn, con trai người, rằng hãy giữ trọn vẹn điều răn, luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời.

I Các Vua 2:1-3 “Khi ngày của Đavít hầu trọn, người truyền lịnh cho Salômôn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giêhôva Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môise, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.”

Đavít đã dặn dò Salômôn rằng hãy giữ mạng lịnh của Đức Chúa Trời, và nói rằng nếu làm vậy thì làm điều chi cũng đều được thành công. Trong khi nhiều hội thánh thế gian đang giữ thờ phượng Chủ nhật không có trong Kinh Thánh, và giữ các điều răn của loài người do chính bản thân họ làm ra như lễ Nôen, lễ tạ ơn, lễ tạ ơn thu hoạch v.v..., thì chúng ta tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời mà giữ ngày Sabát của giao ước mới, hết thảy mọi lễ trọng thể và luật lệ của giao ước mới. Lý do là ở tại đây. Chúng ta hãy tiếp tục xác minh trong lịch sử các tổ tiên đức tin đã qua về sự thật rằng khi làm theo y nguyên luật pháp và điều răn, luật lệ và giao ước của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở cùng và khiến cho được thắng lợi.

II Các Vua 18:1-7 “Năm thứ ba đời Ôsê, con trai Êla, vua Ysơraên, thì Êxêchia, con trai Acha, vua Giuđa, lên làm vua... Người làm điều thiện trước mặt Đức Giêhôva y như Đavít, tổ phụ người, đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asêra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môise đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Ysơraên xông hương cho nó. Người ta gọi hình rắn ấy là Nêhutan. Êxêchia nhờ cậy nơi Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên; nên trong các vua sau người, hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người tríu mến Đức Giêhôva, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giêhôva đã truyền cho Môise. Đức Giêhôva ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu...”

Êxêchia - vua Giuđa, giống như Đavít - tổ phụ người, cũng trìu mến Đức Chúa Trời, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ tốt các điều răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môise. Vì thế Đức Chúa Trời ở cùng người; và khiến cho người được thành tựu tại mỗi nơi người đi.

Lời hứa Đức Chúa Trời ban cho Giôsuê


Công việc của hết thảy mọi tổ tiên đức tin cho biết về chìa khóa quan trọng nhất để có thể hoàn thành lịch sử truyền đạo 7 tỷ. Khi giữ gìn tốt và tuân theo một cách ân huệ điều răn, luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời thì hễ đi đâu hay làm việc gì, đều được thành tựu cả. Đó là bởi Đức Chúa Trời giúp đỡ và ban cho sự thắng lợi.

Giôsuê 1:7-9 “Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”

Lời phán này là lời phán Đức Chúa Trời đích thân ban cho Giôsuê. Sau khi Môise chết, Giôsuê đảm nhiệm vai trò kế nhiệm của Môise. Với tư cách là người lãnh đạo của Ysơraên thì Giôsuê phải dẫn dắt người dân, tiến đánh và đi vào xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho, thế mà Giôsuê đã không có phương pháp nào để chinh phục thành Giêricô, là cửa ải thứ nhất của xứ Canaan. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã thổi vào người dũng khí và phán rằng hãy vững lòng bền chí. Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ run sợ chút nào, chớ kinh khủng mà hãy cùng với người dân Ysơraên đồng tham vào lịch sử chinh phục Canaan mà Đức Chúa Trời ở cùng và dẫn dắt.

Đương thời ấy là thời đại Cựu Ước, nên Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu siêng năng giữ gìn và tuân theo luật pháp của giao ước cũ mà Ngài truyền cho Môise thì hễ làm điều gì, Đức Chúa Trời cũng ở cùng và khiến cho hết thảy mọi việc được thành tựu. Kể cả vào đương thời vương quyền sơ khai của Đavít, Đức Chúa Trời cũng đã ban lời phán giống vậy, và khi Đavít trao lại vương quyền cho Salômôn, con trai người, thì người cũng để lại lời trăn trối đồng nhất. Đều là lời phán như nhau rằng nếu giữ gìn trọn vẹn điều răn của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng và giúp đỡ cho, nên hễ đi nơi nào cũng sẽ được thành tựu cả.

Vào thời đại này cũng vậy, chúng ta giữ gìn tốt luật pháp của giao ước mới mà đích thân Đức Chúa Trời cho biết khi Ngài đến trái đất này thì sẽ được thành tựu trong hết thảy mọi việc chúng ta làm. Nếu hết thảy mọi con cái Siôn có tấm lòng quyết tiếp nhận tốt ý muốn của Đức Chúa Trời và thực tiễn ngay thẳng thì tôi chắc rằng Tin Lành nhất định sẽ được truyền bá cho hết thảy 7 tỷ nhân loại.

Khi điều kiện có thể làm việc siêng năng được ban cho, thì hãy đổ mồ hôi thêm chút nữa nhờ đó không để tuột mất phần thưởng quý báu trên trời. Làm như thế thì dù đi nơi nào và làm việc gì thì Đức Chúa Trời cũng giúp đỡ và hầu cho hết thảy mọi việc đều thành tựu cả. Nhìn trông rất nhiều nội dung xuất hiện trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng những người gắng sức giữ gìn và tuân theo điều răn của Đức Chúa Trời dù đi nơi nào thì Đức Chúa Trời đều ở cùng và ban sự thắng lợi cho họ.

“Hãy rao truyền cho muôn dân, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”


Chúng ta hãy xác minh xem Đức Chúa Trời ban cho phước lành và lời hứa nào đối với chúng ta ngày nay.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Kể cả vào thời đại cuối cùng mà lời tiên tri rằng Tin Lành được truyền bá đến muôn dân được ứng nghiệm, Đức Chúa Trời cũng phán lời dặn dò cho các con cái. Ngài phán rằng nếu các ngươi làm phép Báptêm cho muôn dân nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ “hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi”, tức là luật lệ, điều răn và phép đạo của giao ước mới thì Đức Chúa Trời thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Kể cả đại công cuộc truyền bá Tin Lành cho hết thảy 7 tỷ nhân loại cũng bắt đầu từ sự chúng ta vâng phục theo y nguyên hết thảy mọi lời dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho, chẳng phải vậy sao? Có người nghi ngờ rằng liệu có thể truyền Tin Lành cho hết thảy nhân loại toàn thế giới hay chăng, nhưng hãy suy nghĩ tới Đức Chúa Trời trước. Trong mắt nhìn của Đức Chúa Trời thì trái đất chỉ là một giọt nước trong thùng, và một mảy bụi trên cân mà thôi. Được cho biết rằng chỉ ở trong dải ngân hà mà chúng ta thuộc vào đã có đến 200 tỷ ngôi sao, thế thì việc rao truyền Tin Lành cho 7 tỷ người trên trái đất quá nhỏ bé giữa vô số vật sáng tạo của Đức Chúa Trời là công việc không khó khăn.

Cho tới nay, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tăng trưởng về phần linh hồn trong khi giữ gìn luật lệ, điều răn và phép đạo của giao ước mới mà Cha Mẹ dạy dỗ cho. Chúng ta không hề bận tâm đến ánh nhìn và sự hủy báng xung quanh mà đang siêng năng giữ ngày Sabát, cũng giữ một cách ân huệ hết thảy mọi luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời như Lễ Vượt Qua giao ước mới, 3 kỳ 7 lễ trọng thể. Vì vậy, hễ chúng ta đi đâu hay làm việc gì thì đều được thành tựu, và phước lành Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ luôn ở cùng. Quả thật cho đến tận ngày nay, Đức Chúa Trời đã hầu cho hết thảy mọi việc được thành tựu như lời hứa, và hầu cho Tin Lành được truyền bá tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.

Từ giờ, hết thảy mọi thánh đồ chỉ cần hướng tới khắp thế giới mà kêu la là được. Quân đội của Giôsuê đã không ném giáo hoặc bắn tên hướng về trại của quân địch. Họ đã chỉ kêu la mà thôi. Sự kêu la ấy đã là chiến lược của Đức Chúa Trời đặng chinh phục thành Giêricô. Khi người dân hướng về thành Giêricô và kêu la thì Đức Chúa Trời đã hoàn thành cho công việc tiếp sau, giống như vậy, vào ngày nay, Đức Chúa Trời cũng truyền cho chúng ta cùng một nội dung. Đức Chúa Trời đã phán rằng rõ ràng Ngài sẽ làm ngã sụp Babylôn, và Ngài phán rằng vì công việc làm ngã sụp ấy thì chúng ta hãy đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất mà kêu la (Tham khảo: Khải Huyền 18:2, Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8).

Thời kỳ này bây giờ là thời kỳ hết thảy chúng ta cùng kêu la hướng tới 7 tỷ nhân loại. Nếu kêu la rằng “Thánh Linh và Vợ Mới đang kêu gọi, nên hãy trở vào Siôn, hãy trở vào trong luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời.” thì trình tự tiếp theo là Đức Chúa Trời sẽ làm ngã sụp Babylôn. Nếu không có tiếng kêu la của chúng ta thì công việc này không thể không bị dừng lại. Trước ngưỡng cửa Canaan Thiên Đàng, hết thảy phải kêu la thì công cuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời mới được xảy ra. Khi tiếng kêu la này được truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất thì muôn dân khắp thế giới được nghe tin tức vui mừng của Tin Lành, và các anh em chị em bị mất hết thảy đều sẽ trở về lòng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới.

Hết thảy người nhà Siôn hãy cùng gắng sức trong việc rao truyền Tin Lành cho muôn dân khắp thế giới vẫn chưa được đồng tham vào sự cứu rỗi. Dù kinh tế có khó khăn và dù bị đặt trong điều kiện khó khăn đôi chút, thì cũng đừng bị mê mẩn lòng bởi sự lo lắng đời này, nhưng hãy có đức tin giữ điều răn của Đức Chúa Trời một cách quý trọng, nhờ đó dâng vinh hiển và niềm vui lớn lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Vậy thì dù đi đâu và làm điều gì đều được thành tựu cả. Mong hết thảy đều gắng sức, luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện, nhờ đó kết được nhiều trái tốt.