한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Y như lời phán, y như lời tiên tri

Hội Thánh của Đức Chúa Trời gần đây đã được nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc. Đây là giải đoàn thể mà các người nhà Siôn cùng được nhận bởi đã hết lòng hết ý gắng sức và nỗ lực thực tiễn lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, và là giải được nhận bởi hy sinh vì người khác và thực tiễn phụng sự nên có giá trị hơn nữa.

Bắt đầu từ Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ và Tuyên dương đoàn thể của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, tin tức nhận giải trên khắp thế giới đang liên tiếp được gửi đến. Chúng ta hãy có thời gian đo đếm ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh về sự tại sao Đức Chúa Trời liên tiếp ban cho chúng ta ngày nay các giải thưởng danh dự thế này.

Làm cho nổi danh tiếng và được khen lao giữa thế gian


Đức Chúa Trời đã hứa sẽ hầu cho nổi danh tiếng và được khen lao giữa thế gian đối với các thánh đồ Siôn tin ngay thẳng lời dạy dỗ của Ngài và tuân theo y nguyên ý muốn của Ngài.

Sôphôni 3:14-20 “Hỡi con gái Siôn, hãy hát! Hỡi Ysơraên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích! Đức Giêhôva đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi; Vua của Ysơraên, tức là Đức Giêhôva, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa. Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Giêrusalem rằng: Hỡi Siôn! Chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối! Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Ta sẽ nhóm lại những kẻ đang buồn rầu, vì cớ hội lớn; chúng nó đã ra từ ngươi, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi, Đức Giêhôva có phán vậy.”

Đức Chúa Trời phán với các con cái Siôn rằng “Chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối!” Khi xem lời phán này chúng ta có thể đoán được rằng các con cái của Đức Chúa Trời đã phải đối mặt với tình huống khó khăn và đau đớn đến mức tay bị yếu đuối không có chút sinh lực. Nhưng Ngài phán rằng khi đến kỳ thì Ngài sẽ hầu cho nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất nên hãy mừng rỡ và vui thích.

Đây là lời hứa và cũng là lời tiên tri Ngài ban cho chúng ta đang sinh sống trong thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời được nhận liền tiếp các giải thưởng lớn có quyền uy là điều ngoại lệ đối với hội thánh xưa nay, và kể cả các ngôn luận cũng đang đua nhau báo cáo về hoạt động và sự nhận giải của Hội Thánh của Đức Chúa Trời và đang gửi đến sự quan tâm cùng khen ngợi. Mỗi Hội Thánh tại khắp mọi nơi trên thế giới đều làm hết vai trò của sự sáng và muối theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và khai sáng tinh thần cho những người xung quanh bởi niềm vui và mừng rỡ sống vì người khác, nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời trông thật tốt đẹp kể cả trong mắt người thế gian.

Phước lành mà những người vâng phục lời được nhận


Bây giờ chúng ta đang được chứng kiến tận mắt giây phút lời Đức Chúa Trời đang được thành như lời, và lời tiên tri của Kinh Thánh đang được ứng nghiệm nguyên vẹn.

Phục Truyền Luật Lệ Lý 28:1-6 “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.”

Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ ban cho những người vâng phục lời phán Ngài và làm theo điều răn Ngài sự trổi hơn mọi dân trên đất. Ngài đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng sẽ đặt họ ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:13-14). Duy chỉ những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và tuân theo lời phán của Đức Chúa Trời mới có thể trở thành nhân vật chính của lời tiên tri này.

Cho đến giờ, chúng ta đã đi con đường khác so với người thế gian. Dù rất nhiều người không giữ ngay thẳng lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đã tôn trọng luật pháp, luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời, và đã nỗ lực sống theo lời dạy dỗ của Ngài, và kể cả trong tương lai chúng ta cũng sẽ sinh sống như thế. Sở dĩ Hội Thánh của Đức Chúa Trời có thể đạt được lịch sử đáng ngạc nhiên chính là bởi có Đức Chúa Trời hoàn thành hết thảy mọi công việc theo lời tiên tri, và có các thánh đồ tuân theo lời phán của Ngài.

Kinh Thánh được ghi chép để được ứng nghiệm


Đấng tiên tri Êsai đã cho biết rõ ràng rằng hết thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh không kết thúc chỉ như là câu chữ được ghi chép, nhưng đã được Đức Chúa Trời ghi chép để làm cho hoàn thành trên thực tế.

Êsai 46:10-11 “Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.”

Điều Đức Chúa Trời đã rao ra, Ngài sẽ làm hoàn thành không sai, điều Ngài đã định, Ngài cũng nhất định sẽ làm. Thế nên, kể cả lời tiên tri rằng Ngài sẽ hầu cho trổi hơn mọi dân trên đất, đặt ở đằng đầu, và hầu cho được nổi danh tiếng và được khen lao, cũng đang được ứng nghiệm y nguyên trước mắt chúng ta, và kể cả trong tương lai cũng sẽ tiếp tục được ứng nghiệm. Dù là thông qua lộ trình nào đi nữa thì mưu lược của Đức Chúa Trời nhất định phải được thành.

Hêbơrơ 4:12-13 “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”

Lời của Đức Chúa Trời không phải là lời chết mà là lời sống và được ứng nghiệm y nguyên. Hơn nữa, lời của Đức Chúa Trời là lời linh nghiệm, nên làm biến hóa tấm lòng của mỗi người, và cũng hầu cho các thánh đồ Siôn được nổi danh tiếng và được khen lao. Vì thế, khi chăm chỉ vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì lời có sức sống ấy sẽ được ứng nghiệm y nguyên, nhờ đó chúng ta sẽ được trông thấy lịch sử vinh hiển.

Kinh Thánh nhấn mạnh lặp lại rằng hết thảy mọi lời của Đức Chúa Trời đều sẽ được ứng nghiệm y nguyên.

Êsai 14:24-27 “Đức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững... Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất; đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. Vì Đức Giêhôva vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?”

Công việc Đức Giêhôva vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Công việc Ngài quyết định hoàn thành, thì ai phương hại được? Không một ai có thể xoay chuyển được công việc mà Đức Chúa Trời đã định cả. Dẫu cho có nhóm người hủy báng đi chăng nữa thì lời của Đức Chúa Trời vẫn nhất định được ứng nghiệm.

Lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Điều Ta đã định, Ta nhất định sẽ làm hoàn thành.” được áp dụng duy chỉ với các con cái Siôn làm theo y nguyên sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Kết quả là, hiện tại ở trong Siôn, hết thảy mọi việc được tiên tri trong Kinh Thánh đều đang được ứng nghiệm một cách đáng ngạc nhiên từng lời một theo y nguyên lời phán. Đức Chúa Trời đã cho ghi khắc khắp mọi nơi trong Kinh Thánh rằng Ngài nhất định sẽ làm hoàn thành lời tiên tri, nên chúng ta hãy tin lời phán ấy cho đến cùng, và hãy chào đón từng một ngày với sự hồi hộp và kỳ vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ hầu cho chúng ta được nổi danh tiếng và được khen lao bằng phương pháp nào.

Bí quyết trưởng thành của Hội Thánh của Đức Chúa Trời


Trong chuyến thăm viếng Anh quốc cách đây không lâu, tôi đã được biết sự thật bất ngờ rằng tại xã hội châu Âu, là nơi vốn tưởng rằng màu sắc Cơ Đốc giáo rất mạnh mẽ, lại đang lan truyền rộng thuyết vô thần rằng “Không có thần.” Không chỉ rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà kể cả tầm nhìn đối với hội thánh cũng đang dần biến đổi theo chiều hướng có tính hoài nghi. Bởi đó mà số tín đồ Cơ Đốc giáo càng ngày càng giảm, và nhiều tòa nhà hội thánh được sử dụng với mục đích khác.

Trông thấy hình ảnh ấy, tôi cảm nhận được tinh thần sứ mệnh rằng phải mau chóng truyền bá sự sáng của lẽ thật, nhờ đó thắp sáng rạng ngời thế gian tối tăm. Sự rao truyền Tin Lành không phải là công việc được thành chỉ bởi nhờ cậy vào loài người, nên tuyệt đối cần thiết sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 127:1 “Nếu Đức Giêhôva không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giêhôva không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”

Đấng kinh doanh và vận hành hết thảy mọi điều duy chỉ là Đức Chúa Trời. Chúng ta duy chỉ vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời bởi đức tin, và tiến hành theo như Đức Chúa Trời phán lệnh thôi.

Có một câu hỏi mà những vị thăm viếng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không bỏ sót. Đó là câu hỏi rằng “Kể cả trong bầu không khí Cơ Đốc giáo đang suy thoái không chỉ tại châu Âu mà trên toàn thế giới, Hội Thánh của Đức Chúa Trời càng ngày càng thịnh vượng. Bí quyết của sự phát triển ấy là gì?” Hết thảy mọi công việc này chẳng phải chính là công việc được hoàn thành bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời hay sao?

Thi Thiên 121:1-2 “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giêhôva, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”

Đã được phán rằng sự tiếp trợ tôi đến từ duy chỉ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải giúp đỡ cho thì vận động truyền đạo 7 tỷ mới có thể kết thúc một cách ân huệ được. Theo quan điểm của loài người thì mục tiêu sẽ rao truyền Tin Lành cho hết thảy 7 tỷ dân số không biết chừng trông thật cao như không thể nào với tới được. Nhưng, dầu ban sơ chúng ta vốn nhỏ mọn, thì Đức Chúa Trời hầu cho sau rốt sẽ nên trọng đại.

Cho tới tận khi Hội Thánh của Đức Chúa Trời được xây lập ở trên khắp thế giới, thì ban sơ đã xuất phát từ sự nhỏ mọn. Nhưng hiện tại, vương quốc của Đức Chúa Trời đã được xây dựng ở hết thảy mọi nơi trên thế giới tại năm đại dương, sáu châu lục, và rất nhiều dân tộc đang đổ dồn vào Siôn như nước vỡ bờ, theo lời lẽ thật. Hết thảy là bởi Đức Chúa Trời đã giúp đỡ. Mong các con cái trên trời hiểu trọn vẹn rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ dẫn dắt hết thảy mọi công việc, và xác tín vào sự thật rằng sức mạnh giúp đỡ chúng ta đến từ Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng sáng tạo trời đất và muôn vật, và cùng hòa nhịp với lời tiên tri.

Thi Thiên 115:1 “Hỡi Đức Giêhôva, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”

Cho tới giờ, Đức Chúa Trời đã chuyển vinh hiển về chúng ta, là những người đã chẳng làm gì cả. Từ giờ, chẳng phải vinh hiển nên trở về danh của Đức Chúa Trời hay sao? Trước hết, chúng ta hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, và hãy dốc toàn tâm trong việc bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời hầu cho nhanh chóng xảy ra lịch sử muôn dân thế gian và các cư dân cả vũ trụ tán dương Đức Chúa Trời đời đời mãi mãi.

Hãy làm giống như người Samari thiện lành


Giống như các người nhà Siôn hiến thân và phụng sự để giúp đỡ hàng xóm khó khăn đã được nhận giải thưởng, nguyên lý của thế giới phần linh hồn cũng là như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng có phần thưởng Ngài sẽ ban cho ở trên trời tùy theo việc làm của mỗi người (Khải Huyền 22:12). Vậy thì, quả thật những người để lại công tích nào trong cuộc sống của chúng ta sẽ được nhận phần thưởng do Đức Chúa Trời ban cho đây?

Luca 10:30-37 “Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giêrusalem xuống thành Giêricô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lêvi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơniê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”

Trong ví dụ mà Đức Chúa Jêsus phán, thầy tế lễ và người Lêvi dù nhìn thấy người gần chết bởi lâm vào kẻ cướp, nhưng đã đi qua khỏi bởi lo rằng cuộc sống mình có thể bị bất tiện nếu dây dính với việc phức tạp. Song, người Samari trông thấy người ấy thì đã động lòng thương và đã làm hết mọi việc mình có thể vì người đó, với quyết tâm rằng “Làm cách nào mới có thể cứu sống người này đây?” Đức Chúa Jêsus đã phán rằng chính người như thế này mới là lân cận chân chính của người bị cướp, và rằng “Hãy đi, làm theo như vậy.”

Hết thảy nhân sinh nhân loại đang ở trong trạng thái chẳng khác nào gần chết giống với người bị cướp. Nếu chúng ta không thể dẫn dắt họ đi vào Nước Thiên Đàng, thì nơi họ sẽ đi vào rốt cuộc chỉ là địa ngục mà thôi. Bởi tội lỗi đã gây ra trên trời mà họ sẽ không tránh khỏi bị chịu đau đớn ở địa ngục đời đời.

Dù là trong một ngày cũng có rất nhiều người đi lướt qua chúng ta. Chúng ta không nên bỏ mặc họ, nhưng phải suy nghĩ rằng “Làm cách nào mới có thể chuyển hướng bước chân của họ về phía Nước Thiên Đàng đây?” bằng tấm lòng thương xót. Hết thảy chúng ta hãy gắng sức trong vận động cứu rỗi 7 tỷ nhân loại trong khi gìn giữ tấm lòng giống người Samari thiện lành.

Giả sử Đức Chúa Trời trao phần thưởng trong số ba người là thầy tế lễ, người Lêvi và người Samari, thì phần thưởng ấy sẽ thuộc về ai? Chẳng phải Ngài sẽ trao cho người Samari thiện lành hay sao? Người dẫn nhiều linh hồn đang chết dần vào đường công bình và cứu rỗi họ như vậy sẽ được nhận phần thưởng tối cao trên vương quốc trên trời (Đaniên 12:1-3). Hết thảy chúng ta hãy ghi khắc trong lòng lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Hãy làm giống như người Samari thiện lành.” và hãy tiên phong trong công việc cứu rỗi nhân loại. Mong hết thảy chúng ta rao truyền lời phước lành của sự sống cho kể từ gia đình, bạn bè, hàng xóm ở gần, cho tới muôn dân cả thế gian, nhờ đó được chào đón ngày vinh hiển sẽ được nhận phần thưởng ở trên trời.