Hãy dạy điều mà Ta đã truyền cho

  • Thời lượng |
  • Xem | 4597
Đức Chúa Jêsus đã biết trước rằng
vô số nhân sinh nhân loại xưng mình tin vào Đức Chúa Trời
sẽ không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời,
nên đã dặn dò rằng “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều
mà Ta đã truyền cho các ngươi.”

Đối với các con cái của Đức Chúa Trời
đi theo con đường của sự cứu rỗi mà Đấng Christ mở ra,
phải có dấu chứng của sự sống đời đời
mà Ngài đã ban thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.

VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem