Ăn năn và Nước Thiên Đàng

  • Thời lượng |
  • Xem | 14761
Giống như Đức Chúa Trời mặc xác thịt và đến
và ban cho giáo huấn rằng “Hãy ăn năn!”,
nơi mà có thể đi vào thông qua công việc ăn năn
chính là Nước Thiên Đàng,
và con đường ấy chính là con đường sự sống.

Ở nơi không ăn năn thì cơn giận dữ
và sự phán xét của Đức Chúa Trời đang chờ đợi.
Để bỏ đi cố chấp và bản tính ác độc và được sanh lại mới,
thì nhất định phải có quyết tâm vững chắc và thực tiễn
rằng sẽ sống theo y như lời phán của Đức Chúa Trời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem