Đức Chúa Trời Mẹ

  • Thời lượng |
  • Xem | 15108
66 quyển Kinh Thánh được ban cho vì sự cứu rỗi của nhân loại, làm chứng rõ ràng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Nếu thêm bớt lời Kinh Thánh thì sẽ bị loại khỏi đặc quyền được đi vào nước của Đức Chúa Trời.

Cội nguồn của tất thảy Cơ đốc giáo bắt nguồn từ sự tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Dù vậy mà vô số hội thánh nói rằng Đức Chúa Trời ‘không thể đến trong xác thịt’.

Hơn 2.500 chỗ trong Kinh Thánh không ghi chép Đức Chúa Trời là ‘số ít (Êl, Êlôah)’mà ghi chép là ‘số nhiều (Êlôhim)’. Và thông qua ví dụ về ‘tiệc cưới’ mà Đức Chúa Trời cho Giăng thấy qua sự mặc thị, chúng ta cũng có thể biết được rằng đối với thánh đồ được nhận sự cứu rỗi, không chỉ có riêng Đức Chúa Trời Cha, mà cũng nhất định có Đức Chúa Trời Mẹ nữa.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem