Sự quan tâm của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

  • Thời lượng |
  • Xem | 8342
‘WATV Media Cast’
Hết thảy sự quan tâm và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại.
(Đức Chúa Trời đích thân nặn mạch máu trong thân thể với chiều dài 96.000km.)
(Lý do Đức Chúa Trời không ban đôi cánh cho các con thú có vóc dáng to lớn)

Dù là công việc chưa từng làm cho đến bây giờ, nhưng nếu làm trong khi tin vào quyền năng của Cha Mẹ thì có thể làm được bất cứ điều gì.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem