Hãy tìm kiếm Ta

  • Thời lượng |
  • Xem | 12384
‘WATV Media Cast’
Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của loài người. Bởi ý tưởng của loài người thì không thể tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, và nếu phủ nhận Đức Chúa Trời Mẹ thì không thể được nhận sự sống đời đời lẫn sự cứu rỗi.
(300 dũng sĩ của Ghêđêôn, Tam Thiên Giáp Tử Đông Phương Sóc)

VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem