Lễ Ngũ Tuần

  • Thời lượng |
  • Xem | 9571
‘WATV Media Cast’
Hội Thánh sơ khai đã trực tiếp thể nghiệm sự phục sinh và quyền năng thăng thiên của Đức Chúa Jêsus,và hoàn thành lịch sử Tin Lành đáng ngạc nhiên nhờ Thánh Linh mưa đầu mùa Lễ Ngũ Tuần!
Chúng ta hãy bước tới trong khi tin rằng trong Thánh Linh mưa cuối mùa Lễ Ngũ Tuần được ban cho vào thời đại cuối cùng có quyền năng Ngài dẫn dắt cả nhân loại vào sự cứu rỗi.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem