Tấm lòng của Cha Mẹ trên trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 15529
‘WATV Media Cast’
Thông qua tình yêu thương của các bậc cha mẹ trên trái đất này, là thế giới hình bóng, có thể hiểu được tình yêu thương và ân huệ lớn lao của Cha Mẹ trên trời.
(Câu chuyện về người nông dân nghèo có năm người con trai)
Món quà lớn nhất có thể trao tặng cha mẹ và gia đình phần xác thịt chính là cho biết về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu không có sự chết và đau đớn.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem