Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống

  • Thời lượng |
  • Xem | 14625
‘WATV Media Cast’
Người hiểu ra mình là tội nhân và ăn năn hối cải giống như cầu nguyện của người thâu thuế, không tôn mình lên cao, ưa thích sự khiêm nhường, và biết hầu việc anh em chị em.

Ở nơi thực tiễn và vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh của Thánh Linh, hầu cho kéo nhiều linh hồn vào sự cứu rỗi giống như nam châm, nhưng ở nơi có tính quyền uy muốn tôn mình lên thì phát sinh sự phân tranh.
(Ngụ ngôn của Aesop - Con lừa nhát gan)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem