Gia đình Nước Thiên Đàng và sự khoe khoang Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 15549
‘WATV Media Cast’
Người hết lòng, hết ý yêu mến Đức Chúa Trời
thì biết khoe khoang một cách đường đường
dù là trong bất cứ tình huống nào
về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ,
là Đấng đến tận trái đất này để cứu rỗi nhân loại.

Đức tin và sự vâng phục được ghi chép
mà các tổ tiên đức tin như Ápraham cho xem thấy
có thể cho là sự hiếu thảo đối với Cha Mẹ phần linh hồn.

(Ví dụ về người con trai biết khoe khoang
về cha mẹ chia sẻ tình yêu thương một cách hào phóng
và người con trai xấu hổ về cha mẹ)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem