Cám dỗ và thắng lợi

  • Thời lượng |
  • Xem | 17809
‘WATV Media Cast’
Khi chúng ta rơi vào cám dỗ của Satan
và trở nên tôi mọi của Satan,
gây ra tội lỗi do bị cám dỗ bởi lòng tham thế gian,
thì ở trong thế giới phần linh hồn,
Đức Chúa Trời chịu đựng đau đớn thay thế chúng ta.

Phải lựa chọn con đường ngay thẳng,
nhìn trông thế giới phần linh hồn với đức tin,
kể cả trong sự cám dỗ của Satan
len lỏi vào bộ phận yếu đuối nhất trong hiện thực.
(Đức Chúa Jêsus, Ápraham, Đavít
cho thấy tấm gương chiến thắng cám dỗ)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem