Quyền năng của cầu nguyện

  • Thời lượng |
  • Xem | 21627
‘WATV Media Cast’
Đức Chúa Trời đã phán rằng cầu nguyện là chìa khóa
kêu gọi quyền năng của Đức Chúa Trời,
và bảo cho biết rằng không cầu nguyện cũng là tội lỗi lớn.

Như cầu nguyện luôn ở trong cuộc sống Tin Lành
của Đức Chúa Jêsus,
khi chúng ta cầu nguyện không ngừng nghỉ
trong ý muốn của Đức Chúa Trời
thì quyền năng tuyệt vời sẽ được bảy tỏ ra.
(Các tổ tiên đã trải nghiệm phép lạ lớn bởi cầu nguyện:
Giôna, Đaniên, Gióp, Êli, sứ đồ Phaolô v.v...)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem