한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next

Tấm lòng của Cha Mẹ trên trời

하늘 부모님의 마음

Thông qua tình yêu thương của các bậc cha mẹ trên trái đất này, là thế giới hình bóng, có thể hiểu được tình yêu thương và ân huệ lớn lao của Cha Mẹ trên trời. (Câu chuyện về người nông dân nghèo có năm ngư...

Thời lượng. 24:45
Xem. 266
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất II

천국 가족과 지상 가족 2

Giống như nguyên lý phải có thực thể thì mới có hình bóng, vì trong thế giới phần linh hồn có gia đình Nước Thiên Đàng, nên ở trong thế giới phần xác, là hình bóng, cũng có chế độ gia đình. Giống như gia đình...

Thời lượng. 26:58
Xem. 100
Video

Hiểu lầm thì phải được làm sáng tỏ chân thật thì phải được làm cho biết

오해는 풀어야 하고 진실은 알려져야 한다

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời” là Hội Thánh mà đích thân Đức Chúa Trời lập nên, và là Hội Thánh lẽ thật tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt trong khi làm theo công việc Tin Lành của Đức Chúa Jêsus và các th...

Thời lượng. 33:38
Xem. 109
Video

Con của lời hứa và lời tiên tri của Ápraham

약속의 자녀와 아브라함의 예언

Đức Chúa Trời đã gieo trồng phần quan trọng của sự cứu rỗi mà Ngài sẽ làm hoàn thành vào thời đại cuối cùng ở trong lịch sử của gia đình Ápraham. Giống như Ysác bởi người mẹ là Sara mà được trở nên dòng dõi của...

Thời lượng. 38:19
Xem. 50
Video

Ba Vị Thánh Nhất Thể và Đức Chúa Trời

성삼위일체와 하나님

Chẳng phải bởi cớ hình ảnh và tên của Đức Chúa Trời thay đổi mà bản thể của Đức Chúa Trời bị thay đổi đâu. Thông qua rất nhiều chứng cớ Kinh Thánh, chúng ta có thể biết rằng Đức Cha Đức Giêhôva, Đức Con Jêsus và Đ...

Thời lượng. 35:17
Xem. 71
Video

Thức ăn mà Thần ban xuống

신이 내린 음식

Xem tại YouTube Mana mà Đức Chúa Trời ban xuống cho mấy triệu người suốt 40 năm đồng vắng cũng đã không thể ban cho sự sống đời ...

Thời lượng. 29:56
Xem. 3536
Video

Bởi sự ăn mà bị chết và bởi sự ăn mà được sống

먹는 것으로 죽고 먹는 것으로 산다

Xem tại YouTube Giống như tội lỗi của nhân loại bắt đầu từ trái thiện ác ở vườn Êđen, thì mầu nhiệm về sự tha tội và sự sống đời ...

Thời lượng. 38:52
Xem. 2178
Video

Christ giáo từng bị gọi là tà đạo

이단이라 불리었던 그리스도교

Xem tại YouTube Sự cứu rỗi ở nơi tin và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Giống như Hội Thánh sơ khai đã bị mắc ô danh là t...

Thời lượng. 26:40
Xem. 2431
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next