한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 48 49next

Sự giáo dục trên trời và con mắt của tình yêu thương

하늘 교육과 사랑의 눈

Kinh Thánh chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà không thể nhận biết bởi sự khôn ngoan ở dưới đất, và là sách giáo dục các vương tài có tư cách vua trên trời hầu cho có được bổn tính của Đức Chúa T...

Thời lượng. 33:58
Xem. 7906
Video

Hội Thánh của Đức Chúa Trời

하나님의 교회

‘WATV Media Cast’ Hội Thánh mà các sứ đồ được nhận lời dạy dỗ trực tiếp từ Đức Chúa Jêsus! Hội Thánh ...

Thời lượng. 24:59
Xem. 11131
Video

Đức Chúa Trời và Của Báu

하나님과 보배

“Kinh Thánh” là bản đồ của báu phần linh hồn Đấng Christ, là Của Báu quý báu mà Kinh Thánh làm chứng, mang theo lẽ thật giao ước mới mà đến với tư cách là Đavít phần linh hồn vào những ngày sau rốt. (Ví dụ - “Đảo...

Thời lượng. 30:47
Xem. 26669
Video

Lời tiên tri chắc chắn

확실한 예언

Lời Đức Chúa Trời là lời tiên tri chắc chắn nhất trên thế gian. Những người tin và làm theo chứng cớ của Kinh Thánh mới có thể đạt đến sự cứu rỗi. Kinh Thánh tiên tri một cách xác tín rằng vào thời đại cuối cùng, T...

Thời lượng. 28:33
Xem. 28051
Video

Tình yêu thương và sự liên hiệp

사랑과 연합

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời không phán dặn điều gì không với lý do cả. Khi Giôsuê và Nôê làm theo lời phán dặn của Đứ...

Thời lượng. 26:07
Xem. 11167
Video

Sự quan tâm của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

하나님의 관심과 사랑

‘WATV Media Cast’ Hết thảy sự quan tâm và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. (Đức Chúa Trời đích t...

Thời lượng. 22:25
Xem. 9357
Video

Điều răn của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

하나님의 계명과 사랑

‘WATV Media Cast’ Điều răn của Đức Chúa Trời là quy tắc phần linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho để bảo vệ nhân loại từ sự c...

Thời lượng. 33:55
Xem. 6851
Video

Vua Đavít và giao ước mới

다윗 왕과 새 언약

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời đến lần thứ hai vào thời đại Đức Thánh Linh với tư cách là vua Đavít, đã tìm lạ...

Thời lượng. 34:41
Xem. 6266
Video
prev1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 48 49next