한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 49 50next

Sự rèn luyện của đức tin

믿음의 연단

‘WATV Media Cast’ Cho đến khi trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, trở về lòng Cha Mẹ trên trời, ai cũng có thập tự giá mà từn...

Thời lượng. 32:19
Xem. 15964
Video

Việc dựng lại Siôn và Đấng An Xang Hồng

시온 건설과 안상홍님

Siôn là nơi ẩn náu trong tai nạn cuối cùng và là nơi duy nhất mà sự sống đời đời được ban cho. Sau thời đại sứ đồ, Siôn đã bị đổ nát một lần bởi ma quỉ Satan. Đấng có thể dựng lại Siôn ấy duy chỉ là Đức Chúa Trờ...

Thời lượng. 35:00
Xem. 10940
Video

Lời tiên tri của các đấng tiên tri và suy nghĩ của những người thế gian

선지자들의 예언과 세상 사람들의 생각

‘WATV Media Cast’ Giống như những người thế gian đã không tin lời tiên tri của các đ...

Thời lượng. 36:51
Xem. 11761
Video

Hết lòng, hết ý

마음을 다하고 뜻을 다하여

‘WATV Media Cast’ “Đức Chúa Trời nhìn trọng tâm của con người.” Đối với người chỉ có vẻ ngoài làm ...

Thời lượng. 31:09
Xem. 9395
Video

Lời nói và sự cứu rỗi

말과 구원

Bởi một lời nói làm cảm động Đức Chúa Trời mà Đavít thắng lợi trong trận chiến, bởi một lời nói làm Đức Chúa Jêsus cảm động mà tên trộm cướp bên hữu thập tự giá đã đạt được sự cứu rỗi. Giống như vậy, lời nói đ...

Thời lượng. 45:20
Xem. 8826
Video

Tấm lòng của Cha Mẹ trên trời

하늘 부모님의 마음

‘WATV Media Cast’ Thông qua tình yêu thương của các bậc cha mẹ trên trái đất này, là thế giới hình bóng, có thể...

Thời lượng. 24:45
Xem. 13418
Video

Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời

하나님의 유월절

‘WATV Media Cast’ Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Trời, là Đấng có năng lực tối cao nhất trên cả vũ trụ, đích thân chế đị...

Thời lượng. 29:44
Xem. 5757
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất II

천국 가족과 지상 가족 2

‘WATV Media Cast’ Giống như nguyên lý phải có thực thể thì mới có hình bóng, vì trong thế giới phần linh hồn có gi...

Thời lượng. 26:58
Xem. 9756
Video
prev1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 49 50next