한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next

Quyền năng lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀의 권능

Đức Chúa Trời bày tỏ ra quyền năng lời phán của Ngài rất lớn vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng hơn là thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con. Dù Ngài đã mặc xác thịt nhưng trong lời ấy có quyền năng của...

Thời lượng. 15:55
Xem. 3971
Video

Người giữ lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀을 지키는 자

Sự khó khăn gặp phải trong khi giữ gìn lời của Đức Chúa Trời là quá trình rèn luyện để Đức Chúa Trời ban phước lành lớn lao cho các con cái, nhưng sự khó khăn gặp phải do từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời th...

Thời lượng. 28:19
Xem. 11032
Video

Hãy thay đổi bản thân chứ không phải là thay đổi thế gian

세상을 바꿀 것이 아니라 자신을 바꾸자

Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất với kế hoạch lớn lao của sự cứu rỗi. Đừng mong điều kiện và tình huống của thế gian này - thành ẩn náu được biến đổi, nhưng chính tôi phải được biến đổi thành hình ảnh c...

Thời lượng. 40:33
Xem. 9601
Video

Ăn năn và Nước Thiên Đàng

회개와 천국

Giống như Đức Chúa Trời mặc xác thịt và đến và ban cho giáo huấn rằng “Hãy ăn năn!”, nơi mà có thể đi vào thông qua công việc ăn năn chính là Nước Thiên Đàng, và con đường ấy chính là con đường sự ...

Thời lượng. 18:43
Xem. 17272
Video

Đức Chúa Trời xem xét chúng ta

하나님은 우리를 감찰하신다

Hãy vứt bỏ hình ảnh tội ác thấm đượm trên thế gian này và phải sống vì thế giới đời đời trong khi tích lũy phước lành trên Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời biết hết thảy kể cả công việc sâu xa và kín nhiệ...

Thời lượng. 28:29
Xem. 16010
Video

Đấng Cứu Chúa và Tên Mới

구원자와 새 이름

Sự cứu rỗi của nhân loại phụ thuộc vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Giống như lời phán ban cho tùy theo mỗi thời đại về vấn đề thức ăn là khác nhau, dù là bất cứ thời đại nào, lời phán mà Ngài ban cho vào thời đại ấy...

Thời lượng. 37:06
Xem. 9242
Video

Hãy dâng thờ phượng chí thánh lên Đức Chúa Trời

거룩한 예배를 하나님께 드리자

Đức Chúa Trời đã ban cho tế lễ của Cựu Ước, là nghi thức của sự tha tội mà liên kết giữa Đức Chúa Trời với dân sự, thành thờ phượng của giao ước mới ngày nay. Thông qua thờ phượng, Đức Chúa Trời ban cho phướ...

Thời lượng. 29:57
Xem. 9165
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất III

천국 가족과 지상 가족 3

Thông qua chế độ gia đình dưới đất này, là mô hình, Đức Chúa Trời hầu cho hiểu ra tầm quan trọng của gia đình Nước Thiên Đàng, là thực thể. Dù hiếu thảo đối với cha mẹ dưới đất này mà cũng được nhận phướ...

Thời lượng. 35:51
Xem. 6773
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next