한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 17next

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất III

천국 가족과 지상 가족 3

Thông qua chế độ gia đình dưới đất này, là mô hình, Đức Chúa Trời hầu cho hiểu ra tầm quan trọng của gia đình Nước Thiên Đàng, là thực thể. Dù hiếu thảo đối với cha mẹ dưới đất này mà cũng được nhận phướ...

Thời lượng. 35:51
Xem. 9776
Video

Lễ Vượt Qua, lẽ thật hầu cho trở lại cùng Đức Chúa Trời

하나님께로 돌아가는 진리 유월절

Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới là phương pháp hầu cho nhân sinh nhân loại, là những kẻ bị trói buộc vào sự chết bởi đã phạm tội với Đức Chúa Trời, được quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. ...

Thời lượng. 16:47
Xem. 17001
Video

Lời hy vọng được ném vào sự tuyệt vọng

절망에 던진 희망의 말

Tin nhắn hy vọng cho biết về Nước Thiên Đàng đối với nhân loại đang bị rơi vào sự tuyệt vọng bởi vận mệnh bị định phải đi vào địa ngục, chính là Tin Lành của giao ước mới. Lời khẳng định cầu khẩn trong khi tin làm n...

Thời lượng. 28:38
Xem. 13200
Video

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

우리의 하늘 어머니

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

Thời lượng. 37:54
Xem. 14905
Video

Ban Arôn và ban Mênchixêđéc

아론의 반차와 멜기세덱의 반차

Bởi luật pháp của giao ước cũ mà tế lễ bởi huyết của thú vật, tức là bởi ban Arôn thì không thể đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn. Ban Mênchixêđéc mà Đức Chúa Jêsus chấp hành là ban cần phải đượ...

Thời lượng. 31:18
Xem. 8715
Video

Lễ trọng thể và điều răn của Đức Chúa Trời

절기와 하나님의 계명

Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể, và Ngài ban món quà là hạnh phúc và sự cứu rỗi đời đời cho những người giữ điều răn, tức là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời ở trong Siôn. Nếu giữ điề...

Thời lượng. 30:57
Xem. 12440
Video

Lễ Vượt Qua - luật pháp của sự sống

생명의 법 유월절

Luật pháp của Thánh Linh sự sống mà Ngài lập ra hầu cho giải phóng nhân sinh nhân loại khỏi gông xiềng của sự tội và sự chết chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Cả nhân loại muốn nhận lãnh sự sống và sự tha tội t...

Thời lượng. 14:22
Xem. 9960
Video

Người vâng phục Đức Chúa Trời

하나님께 순종하는 자

Trong khi chúng ta không hề biết, tình huống thời đại và hoàn cảnh phần linh hồn không ngừng thay đổi. Đừng suy nghĩ rằng đức tin tốt đẹp trước đây sẽ cứ luôn như thế, nhưng chúng ta luôn phải nhìn lại bản thân xe...

Thời lượng. 29:30
Xem. 15414
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 17next