한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14next

Lễ Vượt Qua, lẽ thật hầu cho trở lại cùng Đức Chúa Trời

하나님께로 돌아가는 진리 유월절

Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới là phương pháp hầu cho nhân sinh nhân loại, là những kẻ bị trói buộc vào sự chết bởi đã phạm tội với Đức Chúa Trời, được quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. ...

Thời lượng. 16:47
Xem. 8569
Video

Lời hy vọng được ném vào sự tuyệt vọng

절망에 던진 희망의 말

Tin nhắn hy vọng cho biết về Nước Thiên Đàng đối với nhân loại đang bị rơi vào sự tuyệt vọng bởi vận mệnh bị định phải đi vào địa ngục, chính là Tin Lành của giao ước mới. Lời khẳng định cầu khẩn trong khi tin làm n...

Thời lượng. 28:38
Xem. 5424
Video

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

우리의 하늘 어머니

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

Thời lượng. 37:54
Xem. 5972
Video

Ban Arôn và ban Mênchixêđéc

아론의 반차와 멜기세덱의 반차

Bởi luật pháp của giao ước cũ mà tế lễ bởi huyết của thú vật, tức là bởi ban Arôn thì không thể đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn. Ban Mênchixêđéc mà Đức Chúa Jêsus chấp hành là ban cần phải đượ...

Thời lượng. 31:18
Xem. 2208
Video

Lễ trọng thể và điều răn của Đức Chúa Trời

절기와 하나님의 계명

Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể, và Ngài ban món quà là hạnh phúc và sự cứu rỗi đời đời cho những người giữ điều răn, tức là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời ở trong Siôn. Nếu giữ điề...

Thời lượng. 30:57
Xem. 2559
Video

Lễ Vượt Qua - luật pháp của sự sống

생명의 법 유월절

Luật pháp của Thánh Linh sự sống mà Ngài lập ra hầu cho giải phóng nhân sinh nhân loại khỏi gông xiềng của sự tội và sự chết chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Cả nhân loại muốn nhận lãnh sự sống và sự tha tội t...

Thời lượng. 14:22
Xem. 3209
Video

Người vâng phục Đức Chúa Trời

하나님께 순종하는 자

Trong khi chúng ta không hề biết, tình huống thời đại và hoàn cảnh phần linh hồn không ngừng thay đổi. Đừng suy nghĩ rằng đức tin tốt đẹp trước đây sẽ cứ luôn như thế, nhưng chúng ta luôn phải nhìn lại bản thân xe...

Thời lượng. 29:30
Xem. 8080
Video

Sự yêu thương của Đức Chúa Trời để ban cho sự cứu rỗi

구원에 이르게 하기 위한 하나님의 사랑

Chúng ta phải hết lòng hết ý trong công việc cứu rỗi 7 tỷ nhân loại trong khi hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng bỏ lại vinh hiển trên trời sau lưng và đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại bị định p...

Thời lượng. 35:33
Xem. 6190
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14next