한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next

Gia đình Nước Thiên Đàng và sự khoe khoang Đức Chúa Trời

천국 가족과 하나님 자랑

Người hết lòng, hết ý yêu mến Đức Chúa Trời thì biết khoe khoang một cách đường đường dù là trong bất cứ tình huống nào về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng đến tận trái đất này để cứu rỗi ...

Thời lượng. 34:23
Xem. 5763
Video

Con đường Nước Thiên Đàng đi vào bằng đức tin

믿음으로 가는 천국 길

Đối với các con cái đang bước đi trên con đường đức tin với đích đến là Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời đã dặn dò rằng tuyệt đối đừng quên, nhưng hãy coi lịch sử đồng vắng 40 năm đã xảy ra vào 350...

Thời lượng. 35:43
Xem. 4158
Video

Thế giới của đức tin và thế giới sẽ được biến hóa

믿음의 세계와 변화될 세계

Làm công việc Tin Lành với đức tin thì kể cả hoàn cảnh và tình huống xung quanh cũng được thay đổi dựa vào đức tin ấy. Đừng đi theo loài người, nhưng phải một mực đi theo Đức Chúa Trời. Đối với người có ...

Thời lượng. 38:26
Xem. 6630
Video

Quyền năng lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀의 권능

Đức Chúa Trời bày tỏ ra quyền năng lời phán của Ngài rất lớn vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng hơn là thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con. Dù Ngài đã mặc xác thịt nhưng trong lời ấy có quyền năng của...

Thời lượng. 15:55
Xem. 8155
Video

Người giữ lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀을 지키는 자

Sự khó khăn gặp phải trong khi giữ gìn lời của Đức Chúa Trời là quá trình rèn luyện để Đức Chúa Trời ban phước lành lớn lao cho các con cái, nhưng sự khó khăn gặp phải do từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời th...

Thời lượng. 28:19
Xem. 13020
Video

Hãy thay đổi bản thân chứ không phải là thay đổi thế gian

세상을 바꿀 것이 아니라 자신을 바꾸자

Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất với kế hoạch lớn lao của sự cứu rỗi. Đừng mong điều kiện và tình huống của thế gian này - thành ẩn náu được biến đổi, nhưng chính tôi phải được biến đổi thành hình ảnh c...

Thời lượng. 40:33
Xem. 10760
Video

Ăn năn và Nước Thiên Đàng

회개와 천국

Giống như Đức Chúa Trời mặc xác thịt và đến và ban cho giáo huấn rằng “Hãy ăn năn!”, nơi mà có thể đi vào thông qua công việc ăn năn chính là Nước Thiên Đàng, và con đường ấy chính là con đường sự ...

Thời lượng. 18:43
Xem. 18515
Video

Đức Chúa Trời xem xét chúng ta

하나님은 우리를 감찰하신다

Hãy vứt bỏ hình ảnh tội ác thấm đượm trên thế gian này và phải sống vì thế giới đời đời trong khi tích lũy phước lành trên Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời biết hết thảy kể cả công việc sâu xa và kín nhiệ...

Thời lượng. 28:29
Xem. 16853
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next