한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next

Đức Chúa Trời toàn năng và thế giới đức tin

전능하신 하나님과 믿음의 세계

‘WATV Media Cast’ Mẹ ở cùng với chúng ta trong hình ảnh xác thịt và ban cho sứ mệnh Tin Lành vĩ đại. Chúng ta ...

Thời lượng. 42:04
Xem. 16144
Video

Con đường trở về Nước Thiên Đàng

천국 돌아가는 길

‘WATV Media Cast’ Khi đi ra nước ngoài thì luyện tập ngôn ngữ của nước ấy rồi mới đi. Giống như vậy, để đi trở về Nư...

Thời lượng. 35:15
Xem. 16237
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và sự khoe khoang Đức Chúa Trời

천국 가족과 하나님 자랑

‘WATV Media Cast’ Người hết lòng, hết ý yêu mến Đức Chúa Trời thì biết khoe khoang một cách đường đường dù là trong bất ...

Thời lượng. 34:23
Xem. 15763
Video

Con đường Nước Thiên Đàng đi vào bằng đức tin

믿음으로 가는 천국 길

‘WATV Media Cast’ Đối với các con cái đang bước đi trên con đường đức tin với đích đến là Nước Thiên ...

Thời lượng. 35:43
Xem. 12391
Video

Thế giới của đức tin và thế giới sẽ được biến hóa

믿음의 세계와 변화될 세계

‘WATV Media Cast’ Làm công việc Tin Lành với đức tin thì kể cả hoàn cảnh và tình huống xung quanh cũng được thay đổi dựa v...

Thời lượng. 38:26
Xem. 15513
Video

Quyền năng lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀의 권능

Đức Chúa Trời bày tỏ ra quyền năng lời phán của Ngài rất lớn vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng hơn là thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con. Dù Ngài đã mặc xác thịt nhưng trong lời ấy có quyền năng của...

Thời lượng. 15:55
Xem. 23899
Video

Người giữ lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀을 지키는 자

‘WATV Media Cast’ Sự khó khăn gặp phải trong khi giữ gìn lời của Đức Chúa Trời là quá trình rèn luyện để Đ...

Thời lượng. 28:19
Xem. 23545
Video

Hãy thay đổi bản thân chứ không phải là thay đổi thế gian

세상을 바꿀 것이 아니라 자신을 바꾸자

Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất với kế hoạch lớn lao của sự cứu rỗi. Đừng mong điều kiện và tình huống của thế gian này - thành ẩn náu được biến đổi, nhưng chính tôi phải được biến đổi thành hình ảnh c...

Thời lượng. 40:33
Xem. 18068
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next