한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 17next

Tôi đã mù mà bây giờ lại sáng

나는 소경이었다 그러나 지금은 본다

Đối với các con cái ở giữa sự tối tăm vì đã trở nên người mù phần linh hồn, Ngài hầu cho nhận biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và hầu cho có thể thấy và có thể nghe lẽ thật giao ước m...

Thời lượng. 33:51
Xem. 5527
Video

Lời mời của Đức Chúa Trời

하나님의 초대

“Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày Sabát Ta, vì là một dấu giữa Ta và các ngươi. (Xuất Êdíptô Ký 31:13)” Đức Chúa Trời đã gửi tới cả nhân loại thư mời của sự cứu rỗi và sự tha tội thông qua sự dạy dỗ của 66 ...

Thời lượng. 36:15
Xem. 8002
Video

Hãy trở nên người báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời

하나님의 은혜에 보답하는 자 되자

Để cứu rỗi nhân loại bị định phải chịu đau đớn đời đời mãi mãi trong địa ngục, Đức Chúa Trời đã đến trái đất này và gánh vác thay thế hết thảy gánh nặng tội lỗi của nhân loại. Chúng ta phải sinh hoạt đứ...

Thời lượng. 29:00
Xem. 4701
Video

Mẹ Giêrusalem và sự sống đời đời

예루살렘 어머니와 영생

Để nhân sinh nhân loại được đi vào Nước Thiên Đàng không có đau ốm, buồn rầu và sự chết, thì nhất định phải nhận lấy phước lành sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho. Ở trong nguyên tắc muôn vật tr...

Thời lượng. 38:28
Xem. 3503
Video

Đấng An Xang Hồng xây dựng Siôn

시온을 건설하신 안상홍님

Đối với những người dân của Đức Chúa Trời vào thời đại cuối cùng, ngoài Siôn ra, không có nơi nào khác của sự cứu rỗi để có thể thoát khỏi tai nạn cuối cùng. Siôn giữ lễ trọng thể được lập nên bởi Đức Ch...

Thời lượng. 34:50
Xem. 2972
Video

Hãy đến với Thánh Linh và Vợ Mới

성령과 신부께로 오라

Nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì phải tin vào lời phán của Đức Chúa Trời, và phải biết đi theo duy chỉ con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dẫn dắt. Vào thời đại này ngày nay, phải giữ ngày Sabát và ...

Thời lượng. 29:42
Xem. 2281
Video

Ðấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

시대별 구원자와 새 이름

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Khi Đức Chúa Trời trải bày công cuộc cứu rỗi vì nhân loại ở trên trái đất này, từ ban đầu, Ngài đã phân chia thời đại thành ba thời đại Đức Cha, ...

Thời lượng. 37:37
Xem. 2324
Video

Đức Chúa Trời - Ân Nhân của sự sống

생명의 은인 하나님

Chúng ta phải sống cuộc sống hàng ngày cảm tạ và báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng đã mặc áo xác thịt và đến trái đất này, và thậm chí chịu đựng kể cả nỗi đau bị đóng đinh trên thập tự giá để...

Thời lượng. 36:15
Xem. 4977
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 17next