한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next

Tôi đã mù mà bây giờ lại sáng

나는 소경이었다 그러나 지금은 본다

‘WATV Media Cast’ Đối với các con cái ở giữa sự tối tăm vì đã trở nên người mù phần linh hồn, Ngài hầu cho nhận biết sự cứu rỗi ...

Thời lượng. 33:51
Xem. 17032
Video

Lời mời của Đức Chúa Trời

하나님의 초대

‘WATV Media Cast’ “Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày Sabát Ta, vì là một dấu giữa Ta và các ngươi. (Xuất Êdíptô Ký 31:13)” ...

Thời lượng. 36:15
Xem. 19660
Video

Hãy trở nên người báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời

하나님의 은혜에 보답하는 자 되자

‘WATV Media Cast’ Để cứu rỗi nhân loại bị định phải chịu đau đớn đời đời mãi mãi trong địa ngục, Đức Chúa Trời đã đến trái ...

Thời lượng. 29:00
Xem. 15917
Video

Mẹ Giêrusalem và sự sống đời đời

예루살렘 어머니와 영생

‘WATV Media Cast’ Để nhân sinh nhân loại được đi vào Nước Thiên Đàng không có đau ốm, buồn rầu và sự chết, thì ...

Thời lượng. 38:28
Xem. 15216
Video

Đấng An Xang Hồng xây dựng Siôn

시온을 건설하신 안상홍님

‘WATV Media Cast’ Đối với những người dân của Đức Chúa Trời vào thời đại cuối cùng, ngoài Siôn ra, ...

Thời lượng. 34:50
Xem. 10768
Video

Hãy đến với Thánh Linh và Vợ Mới

성령과 신부께로 오라

‘WATV Media Cast’ Nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì phải tin vào lời phán của Đức Chúa Trời, và phải ...

Thời lượng. 29:42
Xem. 9909
Video

Ðấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

시대별 구원자와 새 이름

‘WATV Media Cast’ “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Khi Đức Chúa Trời trải bày công cuộc cứu rỗi vì nhân...

Thời lượng. 37:37
Xem. 9914
Video

Đức Chúa Trời - Ân Nhân của sự sống

생명의 은인 하나님

‘WATV Media Cast’ Chúng ta phải sống cuộc sống hàng ngày cảm tạ và báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng đã mặc á...

Thời lượng. 36:15
Xem. 12136
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next