한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next

Lịch sử của gia đình Ápraham và Mẹ

아브라함 가정의 역사와 어머니

‘WATV Media Cast’ Kẻ kế tự của Đức Chúa Trời được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng quả thật là ...

Thời lượng. 32:04
Xem. 9521
Video

Hội Thánh mà Đức Thánh Linh ngụ và hội thánh mà Đức Thánh Linh rời khỏi

성령이 계신 교회와 성령이 떠난 교회

Người dân Ysơraên xưa đã bị hủy diệt bởi thờ hình tượng con bò vàng, giống như vậy hội thánh bắt đầu thờ mặt trời bởi việc giữ thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, thờ thập tự giá nên Thánh Linh rời khỏi và sự rủa sả ập đến....

Thời lượng. 30:14
Xem. 11176
Video

Phước lành của Đức Chúa Trời và ngày Sabát

하나님의 축복과 안식일

Ngày Sabát của Kinh Thánh là ngày thứ bảy, theo chế độ thứ thì tương ứng với Thứ Bảy. Đức Chúa Trời ban phước lành cho những người thờ phượng ngày Sabát, và công nhận những người giữ ngày Sabát là người dân...

Thời lượng. 26:38
Xem. 12527
Video

Ađam Sau Hết và Lễ Vượt Qua

마지막 아담과 유월절

Đấng An Xang Hồng ban cho sự cứu rỗi bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Đấng Christ Tái Lâm đến với tư cách là “Ađam Sau Hết” mà Kinh Thánh và các đấng tiên tri làm chứng. Giống như đối với Ađam thứ nh...

Thời lượng. 23:19
Xem. 12697
Video

Tội lỗi và sự trái luật pháp

죄와 불법

Là con cái của Đức Chúa Trời thì phải có giao ước mới, là luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời. Những người không thực hiện lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Trời lập ra thì rốt cuộc sẽ thuộc về ma quỉ mà phạm tội và làm...

Thời lượng. 29:11
Xem. 13941
Video

Quyền thế của âm phủ chẳng thắng được

음부의 권세가 이기지 못하리라

Để nhận được chìa khóa Nước Thiên Đàng giống như Phierơ, thì vào bất cứ thời đại nào, cũng phải hiểu ra và tiếp nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Duy chỉ những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ đến với tư c...

Thời lượng. 33:41
Xem. 13322
Video

Lời hứa và Mẹ

약속과 어머니

Kể cả ở trên thế gian này, lời hứa mang tính xã hội được lập nên vì trật tự và sự hòa bình là quan trọng, huống chi “lời hứa” mà Đức Chúa Trời đã lập ra vì sự cứu rỗi của nhân loại như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, các ...

Thời lượng. 37:56
Xem. 12889
Video

Lễ Vượt Qua và ban Mênchixêđéc

유월절과 멜기세덱 반차

‘WATV Media Cast’ Bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua mà Đấng Christ đã chấp lễ với tư cách là Thầy Tế Lễ...

Thời lượng. 28:32
Xem. 8063
Video
prev1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next