한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next

Sự khôn ngoan trọn vẹn và Danh Mới

완전한 지혜와 새이름

Sự khôn ngoan trọn vẹn chính là sự nhận biết và kính sợ Danh Chí Thánh của Đức Chúa Trời. Duy chỉ người nhận biết Danh của Đức Chúa Trời mới trở thành người dân của Đức Chúa Trời được. Tên Mới của Đức Chúa Jêsus ...

Thời lượng. 35:19
Xem. 8759
Video

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua (Trái sự sống và Lễ Vượt Qua)

2012년 유월절 대성회(생명과와 유월절)

Sau khi bị xóa bỏ vào năm 325 SCN, Lễ Vượt Qua đã không được giữ gìn trong suốt 1.600 năm. Tuy nhiên, khi làm theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh rằng “Chớ thêm hay bớt trong những lời có trong Kinh Thánh.” thì chúng ta mới ...

Thời lượng. 40:31
Xem. 7533
Video

Đấng Cứu Chúa của thời đại này là ai?

이 시대 구원자가 누구인가

Những người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, lại không có sự thông biết nhìn biết Đức Chúa Trời, nên đã không tiếp nhận Đức Chúa Trời đến thế gian này để ban cho sự cứu rỗi, thì phải chịu bị diệt vong. Đức Chú...

Thời lượng. 35:28
Xem. 11349
Video

Tên Vinh Hiển của Đức Chúa Trời và Giao Ước Mới

하나님의 영화로운 이름과 새 언약

Dù Đức Chúa Trời thay đổi tên của Ngài mà đến, thì bổn thể của Ngài tuyệt đối không hề thay đổi. Đấng An Xang Hồng đến với Tên Mới đã tìm lại cho chúng ta lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua đã bị hủy phá, nên Ngài...

Thời lượng. 35:07
Xem. 7197
Video

Nước Thiên Đàng có Đức Chúa Trời Mẹ ngụ

어머니 하나님이 계시는 천국

Nước Thiên Đàng có Đức Chúa Trời Mẹ ngụ là Nước Thiên Đàng chân thật mà Kinh Thánh nói đến. Tất thảy mọi sinh vật sống trên đất này không thể nhận được sự sống nếu không có mẹ. Giống như vậy, ở thế giới không c...

Thời lượng. 23:52
Xem. 8576
Video

Những điều gì tốt khi tin vào Đức Chúa Trời?

하나님 믿어서 좋은 것이 무엇인가

Đối với các con cái tin Đức Chúa Trời và tuân theo như lời phán của Ngài, thì Đức Chúa Trời loại bỏ cho cái xấu và ban cho cái tốt hơn, cùng ban cho phước lành nữa. Những điều tốt khi tin vào Đức Chúa Trời là: Tố...

Thời lượng. 30:53
Xem. 15330
Video

Vinh hiển của Giêrusalem

예루살렘의 그 영광

Đavít đã sắm sẵn tất thảy mọi nguyên vật liệu để xây dựng đền thờ Giêrusalem. Giống như vậy, Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đến với tư cách là Đavít, đã rao truyền cho các con cái tất thảy mọi lẽ thật để toàn thế giớ...

Thời lượng. 26:18
Xem. 12067
Video

Ngày Sabát và Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo

안식일과 창조주 하나님

Sở dĩ chúng ta không được thêm bớt vào lời của Đức Chúa Trời và phải tuân theo mọi lời phán của Đức Chúa Trời là vì trong tất thảy lời phán của Đức Chúa Trời có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi ch...

Thời lượng. 33:07
Xem. 8919
Video
prev1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next