한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next

Thử thách

시험

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời ban cho nhân sinh nhân loại đề thi thử thách phần linh hồn rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thật v...

Thời lượng. 38:05
Xem. 14297
Video

Tầm quan trọng của danh tùy theo thời đại

각 시대의 이름의 중요성

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời ban phước lành sự tha tội, sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho nhân loại vào thời đại ...

Thời lượng. 21:40
Xem. 13290
Video

Quyền năng của cầu nguyện

기도의 권능

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời đã phán rằng cầu nguyện là chìa khóa kêu gọi quyền năng của Đức Chúa Trời, và bảo cho biết...

Thời lượng. 13:34
Xem. 21626
Video

Người tin và người không tin

믿는 자와 믿지 않는 자

‘WATV Media Cast’ Để phân biệt ra kẻ ác và kẻ công bình, và tìm kiếm người dân chân thật, Đức Chúa Jêsus vào 200...

Thời lượng. 38:17
Xem. 15246
Video

Chuẩn bị của Đức Chúa Trời và chuẩn bị của chúng ta

하나님의 준비와 우리의 준비

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời chuẩn bị sự cứu rỗi của những người dân trên trời từ trước sáng thế. Ngài dự...

Thời lượng. 34:21
Xem. 17605
Video

Thành ẩn náu phần linh hồn và trái đất

영적 도피성과 지구

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo cả vũ trụ và muôn vật trái đất và loài người, Ngài đã sáng tạo với ý muốn để làm thức tỉnh các con cái về thế giới phần linh hồn. Trong Cựu Ước, Ngài đã bảo vệ những kẻ sát nhâ...

Thời lượng. 32:23
Xem. 15197
Video

Tôi đã mù mà bây giờ lại sáng

나는 소경이었다 그러나 지금은 본다

‘WATV Media Cast’ Đối với các con cái ở giữa sự tối tăm vì đã trở nên người mù phần linh hồn, Ngài hầu cho nhận biết sự cứu rỗi ...

Thời lượng. 33:51
Xem. 16787
Video

Lời mời của Đức Chúa Trời

하나님의 초대

‘WATV Media Cast’ “Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày Sabát Ta, vì là một dấu giữa Ta và các ngươi. (Xuất Êdíptô Ký 31:13)” ...

Thời lượng. 36:15
Xem. 19292
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49next