한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next

Ban Arôn và ban Mênchixêđéc

아론의 반차와 멜기세덱의 반차

Bởi luật pháp của giao ước cũ mà tế lễ bởi huyết của thú vật, tức là bởi ban Arôn thì không thể đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn. Ban Mênchixêđéc mà Đức Chúa Jêsus chấp hành là ban cần phải đượ...

Thời lượng. 31:18
Xem. 5946
Video

Lễ trọng thể và điều răn của Đức Chúa Trời

절기와 하나님의 계명

Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể, và Ngài ban món quà là hạnh phúc và sự cứu rỗi đời đời cho những người giữ điều răn, tức là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời ở trong Siôn. Nếu giữ điề...

Thời lượng. 30:57
Xem. 9969
Video

Lễ Vượt Qua - luật pháp của sự sống

생명의 법 유월절

Luật pháp của Thánh Linh sự sống mà Ngài lập ra hầu cho giải phóng nhân sinh nhân loại khỏi gông xiềng của sự tội và sự chết chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Cả nhân loại muốn nhận lãnh sự sống và sự tha tội t...

Thời lượng. 14:22
Xem. 6989
Video

Người vâng phục Đức Chúa Trời

하나님께 순종하는 자

Trong khi chúng ta không hề biết, tình huống thời đại và hoàn cảnh phần linh hồn không ngừng thay đổi. Đừng suy nghĩ rằng đức tin tốt đẹp trước đây sẽ cứ luôn như thế, nhưng chúng ta luôn phải nhìn lại bản thân xe...

Thời lượng. 29:30
Xem. 12545
Video

Sự yêu thương của Đức Chúa Trời để ban cho sự cứu rỗi

구원에 이르게 하기 위한 하나님의 사랑

Chúng ta phải hết lòng hết ý trong công việc cứu rỗi 7 tỷ nhân loại trong khi hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng bỏ lại vinh hiển trên trời sau lưng và đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại bị định p...

Thời lượng. 35:33
Xem. 9956
Video

Mục tiêu phần linh hồn và lòng khẩn thiết

영적 목표와 절실함

Người không có mục tiêu cứ chỉ kiếm tìm lời biện minh để không làm sứ mệnh. Khi Môise và Giôna có được mục tiêu thì đã sanh ra lòng khẩn thiết, và bởi lòng khẩn thiết ấy mà đã cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, nhờ ...

Thời lượng. 32:49
Xem. 10391
Video

Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống

높고자 하는 자는 낮아진다

Người hiểu ra mình là tội nhân và ăn năn hối cải giống như cầu nguyện của người thâu thuế, không tôn mình lên cao, ưa thích sự khiêm nhường, và biết hầu việc anh em chị em. Ở nơi thực tiễn và vâng phục ý muốn củ...

Thời lượng. 27:59
Xem. 8210
Video

Người sẽ được đi vào Nước Đức Chúa Trời

하나님 나라에 들어갈 자

Các con cái trên trời được lựa chọn và được Đức Chúa Trời gọi, bỏ thói quen và tính cách xấu ác, và mỗi ngày phải tự kiểm điểm để có hình ảnh công bình hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng...

Thời lượng. 25:00
Xem. 11430
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next