한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next

Đấng Cứu Chúa và Tên Mới

구원자와 새 이름

Sự cứu rỗi của nhân loại phụ thuộc vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Giống như lời phán ban cho tùy theo mỗi thời đại về vấn đề thức ăn là khác nhau, dù là bất cứ thời đại nào, lời phán mà Ngài ban cho vào thời đại ấy...

Thời lượng. 37:06
Xem. 10072
Video

Hãy dâng thờ phượng chí thánh lên Đức Chúa Trời

거룩한 예배를 하나님께 드리자

Đức Chúa Trời đã ban cho tế lễ của Cựu Ước, là nghi thức của sự tha tội mà liên kết giữa Đức Chúa Trời với dân sự, thành thờ phượng của giao ước mới ngày nay. Thông qua thờ phượng, Đức Chúa Trời ban cho phướ...

Thời lượng. 29:57
Xem. 10023
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất III

천국 가족과 지상 가족 3

Thông qua chế độ gia đình dưới đất này, là mô hình, Đức Chúa Trời hầu cho hiểu ra tầm quan trọng của gia đình Nước Thiên Đàng, là thực thể. Dù hiếu thảo đối với cha mẹ dưới đất này mà cũng được nhận phướ...

Thời lượng. 35:51
Xem. 7747
Video

Lễ Vượt Qua, lẽ thật hầu cho trở lại cùng Đức Chúa Trời

하나님께로 돌아가는 진리 유월절

Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới là phương pháp hầu cho nhân sinh nhân loại, là những kẻ bị trói buộc vào sự chết bởi đã phạm tội với Đức Chúa Trời, được quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. ...

Thời lượng. 16:47
Xem. 15337
Video

Lời hy vọng được ném vào sự tuyệt vọng

절망에 던진 희망의 말

Tin nhắn hy vọng cho biết về Nước Thiên Đàng đối với nhân loại đang bị rơi vào sự tuyệt vọng bởi vận mệnh bị định phải đi vào địa ngục, chính là Tin Lành của giao ước mới. Lời khẳng định cầu khẩn trong khi tin làm n...

Thời lượng. 28:38
Xem. 12084
Video

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

우리의 하늘 어머니

Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta

Thời lượng. 37:54
Xem. 12948
Video

Ban Arôn và ban Mênchixêđéc

아론의 반차와 멜기세덱의 반차

Bởi luật pháp của giao ước cũ mà tế lễ bởi huyết của thú vật, tức là bởi ban Arôn thì không thể đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn. Ban Mênchixêđéc mà Đức Chúa Jêsus chấp hành là ban cần phải đượ...

Thời lượng. 31:18
Xem. 7164
Video

Lễ trọng thể và điều răn của Đức Chúa Trời

절기와 하나님의 계명

Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể, và Ngài ban món quà là hạnh phúc và sự cứu rỗi đời đời cho những người giữ điều răn, tức là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời ở trong Siôn. Nếu giữ điề...

Thời lượng. 30:57
Xem. 11057
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next