한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 48 49next

Tình yêu thương và sự liên hiệp

사랑과 연합

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời không phán dặn điều gì không với lý do cả. Khi Giôsuê và Nôê làm theo lời phán dặn của Đứ...

Thời lượng. 26:07
Xem. 10826
Video

Sự quan tâm của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

하나님의 관심과 사랑

‘WATV Media Cast’ Hết thảy sự quan tâm và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. (Đức Chúa Trời đích t...

Thời lượng. 22:25
Xem. 8933
Video

Điều răn của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

하나님의 계명과 사랑

‘WATV Media Cast’ Điều răn của Đức Chúa Trời là quy tắc phần linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho để bảo vệ nhân loại từ sự c...

Thời lượng. 33:55
Xem. 6481
Video

Vua Đavít và giao ước mới

다윗 왕과 새 언약

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời đến lần thứ hai vào thời đại Đức Thánh Linh với tư cách là vua Đavít, đã tìm lạ...

Thời lượng. 34:41
Xem. 5298
Video

Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?

오실 이가 당신입니까

“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?” Giăng Báptêm, người đến với sứ mệnh của Êli, đã không tin trọn vẹn vào Đức Chúa Jêsus, giống như vậy, ngày nay cũng có rất nhiều người không tin vào “Thánh Linh và Vợ Mới”...

Thời lượng. 36:33
Xem. 13131
Video

Gia Đình Nước Thiên Đàng

하늘 가족

Trong số rất nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, ai có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời đây? 66 quyển Kinh Thánh ghi chép rằng khi tin và đi theo “Đức Chúa Trời Mẹ” ở Siôn thì mới có thể được nhận chứng cớ của ...

Thời lượng. 31:51
Xem. 15837
Video

Đức Chúa Trời của Chúng Ta

우리의 하나님

Kết luận sau cùng của 66 quyển Kinh Thánh chính là đi đến gần Thánh Linh và Vợ Mới! Nếu muốn nhìn biết đúng Đức Chúa Trời và được nhận sự sống đời đời thì nhất định phải biết Kinh Thánh. Vào thời đại này cũng ...

Thời lượng. 31:57
Xem. 10803
Video

Lịch sử của gia đình Ápraham và Mẹ

아브라함 가정의 역사와 어머니

‘WATV Media Cast’ Kẻ kế tự của Đức Chúa Trời được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng quả thật là ...

Thời lượng. 32:04
Xem. 11170
Video
prev1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 48 49next