한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 48 49next

Ađam Sau Hết và Lễ Vượt Qua

마지막 아담과 유월절

Đấng An Xang Hồng ban cho sự cứu rỗi bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Đấng Christ Tái Lâm đến với tư cách là “Ađam Sau Hết” mà Kinh Thánh và các đấng tiên tri làm chứng. Giống như đối với Ađam thứ nh...

Thời lượng. 23:19
Xem. 15366
Video

Tội lỗi và sự trái luật pháp

죄와 불법

Là con cái của Đức Chúa Trời thì phải có giao ước mới, là luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời. Những người không thực hiện lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Trời lập ra thì rốt cuộc sẽ thuộc về ma quỉ mà phạm tội và làm...

Thời lượng. 29:11
Xem. 16651
Video

Quyền thế của âm phủ chẳng thắng được

음부의 권세가 이기지 못하리라

Để nhận được chìa khóa Nước Thiên Đàng giống như Phierơ, thì vào bất cứ thời đại nào, cũng phải hiểu ra và tiếp nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Duy chỉ những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ đến với tư c...

Thời lượng. 33:41
Xem. 16737
Video

Lời hứa và Mẹ

약속과 어머니

Kể cả ở trên thế gian này, lời hứa mang tính xã hội được lập nên vì trật tự và sự hòa bình là quan trọng, huống chi “lời hứa” mà Đức Chúa Trời đã lập ra vì sự cứu rỗi của nhân loại như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, các ...

Thời lượng. 37:56
Xem. 15748
Video

Lễ Vượt Qua và ban Mênchixêđéc

유월절과 멜기세덱 반차

‘WATV Media Cast’ Bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua mà Đấng Christ đã chấp lễ với tư cách là Thầy Tế Lễ...

Thời lượng. 28:32
Xem. 9836
Video

Chiên Con trị vì tại núi Siôn

시온산에서 어린양이 통치하신다

‘WATV Media Cast’ Đấng có thể tuyên bố luật pháp của sự sống giao ước mới chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi. Thông qu...

Thời lượng. 26:37
Xem. 5353
Video

Sách sự sống của Chiên Con

어린양의 생명책

Để nhận được quyền công dân trên vương quốc trên trời thì tên phải được ghi trên sách sự sống của Chiên Con. Phải nhận được sự sống mới bởi phép Báptêm tại Siôn - nơi Đức Chúa Trời Êlôhim ngụ thì mới được ...

Thời lượng. 30:43
Xem. 15399
Video

Kinh Thánh và Đức Chúa Trời Mẹ

성경과 어머니 하나님

Trong con đường đi vào Nước Thiên Đàng cũng cần thiết tri thức phần linh hồn nhận biết Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng rằng vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, là lúc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trọn ...

Thời lượng. 21:24
Xem. 16342
Video
prev1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 48 49next