한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 48 49next

Lời hứa và Mẹ

약속과 어머니

Kể cả ở trên thế gian này, lời hứa mang tính xã hội được lập nên vì trật tự và sự hòa bình là quan trọng, huống chi “lời hứa” mà Đức Chúa Trời đã lập ra vì sự cứu rỗi của nhân loại như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, các ...

Thời lượng. 37:56
Xem. 15163
Video

Lễ Vượt Qua và ban Mênchixêđéc

유월절과 멜기세덱 반차

‘WATV Media Cast’ Bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua mà Đấng Christ đã chấp lễ với tư cách là Thầy Tế Lễ...

Thời lượng. 28:32
Xem. 9630
Video

Chiên Con trị vì tại núi Siôn

시온산에서 어린양이 통치하신다

‘WATV Media Cast’ Đấng có thể tuyên bố luật pháp của sự sống giao ước mới chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi. Thông qu...

Thời lượng. 26:37
Xem. 5159
Video

Sách sự sống của Chiên Con

어린양의 생명책

Để nhận được quyền công dân trên vương quốc trên trời thì tên phải được ghi trên sách sự sống của Chiên Con. Phải nhận được sự sống mới bởi phép Báptêm tại Siôn - nơi Đức Chúa Trời Êlôhim ngụ thì mới được ...

Thời lượng. 30:43
Xem. 14513
Video

Kinh Thánh và Đức Chúa Trời Mẹ

성경과 어머니 하나님

Trong con đường đi vào Nước Thiên Đàng cũng cần thiết tri thức phần linh hồn nhận biết Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng rằng vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, là lúc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trọn ...

Thời lượng. 21:24
Xem. 16005
Video

Giêrusalem Mới và sự mầu nhiệm của Nơi Chí Thánh

새 예루살렘과 지성소의 비밀

Vào thời đại Môise, Đức Chúa Trời đã hầu cho bề dài, bề ngang và bề cao của nơi chí thánh đều bằng nhau, và Ngài cũng làm cho bề dài, bề ngang và bề cao của Giêrusalem từ trên trời xuống cũng bằng nhau. Ý muốn Ngài...

Thời lượng. 24:33
Xem. 18940
Video

Kẻ làm trái luật pháp phải chịu đau đớn địa ngục

불법한 자 지옥 고통

Thông qua “ví dụ về người giàu và Laxarơ”, Đức Chúa Trời đã ban lời rằng hãy học đường sống từ Môise và các đấng tiên tri, nhưng thế gian không nghe lời của các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã gửi đến, vì ...

Thời lượng. 24:58
Xem. 17251
Video

Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời

하나님의 뜻을 행하는 이들

Những người dân trên trời làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được đóng ấn của Đức Chúa Trời bởi Lễ Vượt Qua, được Đức Chúa Trời giữ gìn cho kể cả trong bất cứ tình huống nào. (Quyền năng của Lễ Vượt Qua được t...

Thời lượng. 25:38
Xem. 17059
Video
prev1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 48 49next