한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next

Kinh Thánh Chân Thật

진실된 성경

‘WATV Media Cast’ Khoa học được thiết lập trải qua nhiều quá trình thử nghiệm, dù vậy mà về sau có thể bị thay đổi, nhưng Kinh Thá...

Thời lượng. 37:30
Xem. 11581
Video

Sự Tha Tội và Lễ Vượt Qua

죄 사함과 유월절

Có thể biết rằng trái đất này là thành ẩn náu, nơi mà nhân loại đã phạm tội ở trên trời, tức là các tội nhân phần linh hồn, nhóm lại mà ăn ở. Phương pháp tha tội chỉ là giao ước mới Lễ Vượt Qua đã được dựng n...

Thời lượng. 38:17
Xem. 9020
Video

Luật Pháp Trọn Vẹn

완전한 율법

Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời ban Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và sự cứu rỗi đối với những người giữ luật pháp giao ước mới trọn vẹn của Đức Chúa Trời, nhưng giáng hình phạt đời đời xuống những kẻ giữ luật pháp...

Thời lượng. 35:15
Xem. 8462
Video

Đấng Cứu Chúa và Đấng Phán Xét

구원자와 심판주

Đức Chúa Trời ngụ đến như là Đấng Cứu Chúa đối với những người ở trong lời và làm theo lời, và ngụ đến như là Đấng Phán Xét đối với những người không vâng phục Tin Lành. Tại Hội Thánh mà Đức Chúa Trời mua bằn...

Thời lượng. 34:36
Xem. 9601
Video

Đaniên chương 2

다니엘 2장

Vì ma quỉ rất thành thạo trong việc cải trang, nên nếu chỉ nhìn vào hình dáng lộ ra bên ngoài thì khó mà phân biệt được Hội Thánh thật và hội thánh giả dối. Sách tiên tri mà Đức Chúa Trời làm cho lộ ra chính th...

Thời lượng. 17:35
Xem. 19701
Video

Điều răn của loài người và Điều Răn của Đức Chúa Trời

사람의 계명과 하나님의 계명

Vô số hội thánh trên thế gian ngày nay có tư cách được nhận sự cứu rỗi đời đời không? Những kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời một cách vô ích bởi điều răn của loài người, là những kẻ không thể đi vào Nước Thiên Đà...

Thời lượng. 29:11
Xem. 10833
Video

Nước Thiên Đàng chúng ta sẽ đi vào

우리가 갈 천국

Cuộc sống xác thịt trên đất này chỉ giống như thời gian đi cắm trại một chốc một lát. Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng trong xác thịt của loài người có linh hồn tồn tại, và nhà mà chúng ta sẽ ở mãi mã...

Thời lượng. 26:15
Xem. 17103
Video

Sự khôn ngoan trọn vẹn và Danh Mới

완전한 지혜와 새이름

Sự khôn ngoan trọn vẹn chính là sự nhận biết và kính sợ Danh Chí Thánh của Đức Chúa Trời. Duy chỉ người nhận biết Danh của Đức Chúa Trời mới trở thành người dân của Đức Chúa Trời được. Tên Mới của Đức Chúa Jêsus ...

Thời lượng. 35:19
Xem. 10673
Video
prev1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next