한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next

Đấng Cứu Chúa và Đấng Phán Xét

구원자와 심판주

Đức Chúa Trời ngụ đến như là Đấng Cứu Chúa đối với những người ở trong lời và làm theo lời, và ngụ đến như là Đấng Phán Xét đối với những người không vâng phục Tin Lành. Tại Hội Thánh mà Đức Chúa Trời mua bằn...

Thời lượng. 34:36
Xem. 9440
Video

Đaniên chương 2

다니엘 2장

Vì ma quỉ rất thành thạo trong việc cải trang, nên nếu chỉ nhìn vào hình dáng lộ ra bên ngoài thì khó mà phân biệt được Hội Thánh thật và hội thánh giả dối. Sách tiên tri mà Đức Chúa Trời làm cho lộ ra chính th...

Thời lượng. 17:35
Xem. 19640
Video

Điều răn của loài người và Điều Răn của Đức Chúa Trời

사람의 계명과 하나님의 계명

Vô số hội thánh trên thế gian ngày nay có tư cách được nhận sự cứu rỗi đời đời không? Những kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời một cách vô ích bởi điều răn của loài người, là những kẻ không thể đi vào Nước Thiên Đà...

Thời lượng. 29:11
Xem. 10819
Video

Nước Thiên Đàng chúng ta sẽ đi vào

우리가 갈 천국

Cuộc sống xác thịt trên đất này chỉ giống như thời gian đi cắm trại một chốc một lát. Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng trong xác thịt của loài người có linh hồn tồn tại, và nhà mà chúng ta sẽ ở mãi mã...

Thời lượng. 26:15
Xem. 17087
Video

Sự khôn ngoan trọn vẹn và Danh Mới

완전한 지혜와 새이름

Sự khôn ngoan trọn vẹn chính là sự nhận biết và kính sợ Danh Chí Thánh của Đức Chúa Trời. Duy chỉ người nhận biết Danh của Đức Chúa Trời mới trở thành người dân của Đức Chúa Trời được. Tên Mới của Đức Chúa Jêsus ...

Thời lượng. 35:19
Xem. 10616
Video

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua (Trái sự sống và Lễ Vượt Qua)

2012년 유월절 대성회(생명과와 유월절)

Sau khi bị xóa bỏ vào năm 325 SCN, Lễ Vượt Qua đã không được giữ gìn trong suốt 1.600 năm. Tuy nhiên, khi làm theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh rằng “Chớ thêm hay bớt trong những lời có trong Kinh Thánh.” thì chúng ta mới ...

Thời lượng. 40:31
Xem. 10472
Video

Đấng Cứu Chúa của thời đại này là ai?

이 시대 구원자가 누구인가

Những người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, lại không có sự thông biết nhìn biết Đức Chúa Trời, nên đã không tiếp nhận Đức Chúa Trời đến thế gian này để ban cho sự cứu rỗi, thì phải chịu bị diệt vong. Đức Chú...

Thời lượng. 35:28
Xem. 13125
Video

Tên Vinh Hiển của Đức Chúa Trời và Giao Ước Mới

하나님의 영화로운 이름과 새 언약

Dù Đức Chúa Trời thay đổi tên của Ngài mà đến, thì bổn thể của Ngài tuyệt đối không hề thay đổi. Đấng An Xang Hồng đến với Tên Mới đã tìm lại cho chúng ta lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua đã bị hủy phá, nên Ngài...

Thời lượng. 35:07
Xem. 8981
Video
prev1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next