한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next

Chịu Phép Báptêm Ngay

침례는 즉시

‘WATV Media Cast’ Trước khi bị mất cơ hội được tha tội trong các tai nạn thường xuyên, loài người vốn phải chịu phát quyế...

Thời lượng. 31:29
Xem. 9081
Video

Mênchixêđéc và Lễ Vượt Qua

멜기세덱과 유월절

Chế độ thành ẩn náu trong Cựu Ước được dựng nên như là mô hình để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Chế độ thành ẩn náu ấy và Mênchixêđéc và Lễ Vượt Qua có mối liên quan gì với nhau? Những tội nhân giết ng...

Thời lượng. 26:15
Xem. 7851
Video

Đức Chúa Trời Quý Trọng Nhất

가장 소중한 하나님

Đấng quan trọng nhất đối với chúng ta chính là ‘Đức Chúa Trời’. Và, ‘Siôn’ là nơi chúng ta đến để học phương pháp hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến duy chỉ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xem chúng ta là...

Thời lượng. 25:15
Xem. 13237
Video

Trong thế giới không có Mẹ không có sự sống

어머니 없는 세계는 생명이 없다

Tất thảy muôn vật có sự sống trong thiên hạ đều có mẹ ban cho chúng sự sống ấy. Đây là nguyên lý bất biến được ban cho trong sự quan phòng cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và thông qua đó chúng ta có thể phát hiện ra ...

Thời lượng. 27:33
Xem. 11415
Video

Tiệc Cưới Nước Thiên Đàng

천국 혼인잔치

‘Tiệc cưới Nước Thiên Đàng’ là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được ẩn giấu từ trước sáng thế vì sự cứu rỗi của chúng ta, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải biết về ý nghĩa của Chàng Rể và Cô Dâu, và kh...

Thời lượng. 36:03
Xem. 15877
Video

Thánh Linh và Vợ Mới phán rằng Hãy Đến

성령과 신부께서 오라 하신다

Hội Thánh mà Thánh Linh và Vợ Mới gọi ‘Hãy đến!’ theo như lời tiên tri Kinh Thánh. Hội Thánh lẽ thật giữ các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời như: Ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa, Lễ Bảy...

Thời lượng. 29:10
Xem. 10859
Video

Đức Chúa Trời đến trong Sự Bình Phàm

평범 속에 오신 하나님

Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt mà đến trong hình dáng bình phàm đến mức kể cả Giăng Báptít cũng hỏi Ngài rằng ‘Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?’. Tại sao Đức Chúa Trời lại đến như vậy? Để phân biệt ra ng...

Thời lượng. 32:11
Xem. 10636
Video

Lời Đức Chúa Trời

하나님의 말씀

Phierơ vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời và nhận được chìa khóa của Nước Thiên Đàng. Ngược lại Giuđa Íchcariốt xem nhẹ lời phán của Đức Chúa Trời nên đã đi vào đường hủy diệt. Trong khi rao truyền Tin...

Thời lượng. 29:26
Xem. 11296
Video
prev1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 next