한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next

Ba Vị Thánh Nhất Thể và Đức Chúa Trời

성삼위일체와 하나님

Chẳng phải bởi cớ hình ảnh và tên của Đức Chúa Trời thay đổi mà bản thể của Đức Chúa Trời bị thay đổi đâu. Thông qua rất nhiều chứng cớ Kinh Thánh, chúng ta có thể biết rằng Đức Cha Đức Giêhôva, Đức Con Jêsus và Đ...

Thời lượng. 35:17
Xem. 4963
Video

Thức ăn mà Thần ban xuống

신이 내린 음식

‘WATV Media Cast’ Mana mà Đức Chúa Trời ban xuống cho mấy triệu người suốt 40 năm đồng vắng cũng đã không thể ban cho sự sống đời đời...

Thời lượng. 29:56
Xem. 6461
Video

Bởi sự ăn mà bị chết và bởi sự ăn mà được sống

먹는 것으로 죽고 먹는 것으로 산다

‘WATV Media Cast’ Giống như tội lỗi của nhân loại bắt đầu từ trái thiện ác ở vườn Êđen, thì mầu n...

Thời lượng. 38:52
Xem. 5115
Video

Lễ Trái Đầu Mùa và sự trông cậy phục sinh

초실절과 부활의 소망

‘WATV Media Cast’ Lễ Phục Sinh là lễ trọng thể được dâng vào Chủ nhật - một hôm sau ngày Sabát, và...

Thời lượng. 37:29
Xem. 2104
Video

Siôn - nơi giữ lễ trọng thể

절기 지키는 곳 시온

Xem tại YouTube Lễ trọng thể là đặc quyền chỉ được ban cho các con cái của Đức Chúa Trời! Dầu trên thế gian có vô số hội th...

Thời lượng. 33:23
Xem. 2106
Video

Christ giáo từng bị gọi là tà đạo

이단이라 불리었던 그리스도교

‘WATV Media Cast’ Sự cứu rỗi ở nơi tin và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Giống như Hội Thánh sơ khai đã bị...

Thời lượng. 26:40
Xem. 6542
Video

Lễ Ngũ Tuần

오순절

‘WATV Media Cast’ Hội Thánh sơ khai đã trực tiếp thể nghiệm sự phục sinh và quyền năng thăng thiên của Đức Chúa Jêsus,và...

Thời lượng. 28:56
Xem. 4205
Video

Hãy tìm kiếm Ta

나를 찾으라

‘WATV Media Cast’ Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của loài người. Bởi ý tưởng của loài người thì không thể tin và...

Thời lượng. 32:40
Xem. 4360
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15next