한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next

Gia Đình Nước Thiên Đàng

하늘 가족

Trong số rất nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, ai có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời đây? 66 quyển Kinh Thánh ghi chép rằng khi tin và đi theo “Đức Chúa Trời Mẹ” ở Siôn thì mới có thể được nhận chứng cớ của ...

Thời lượng. 31:51
Xem. 10426
Video

Đức Chúa Trời của Chúng Ta

우리의 하나님

Kết luận sau cùng của 66 quyển Kinh Thánh chính là đi đến gần Thánh Linh và Vợ Mới! Nếu muốn nhìn biết đúng Đức Chúa Trời và được nhận sự sống đời đời thì nhất định phải biết Kinh Thánh. Vào thời đại này cũng ...

Thời lượng. 31:57
Xem. 6617
Video

Lịch sử của gia đình Ápraham và Mẹ

아브라함 가정의 역사와 어머니

‘WATV Media Cast’ Kẻ kế tự của Đức Chúa Trời được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng quả thật là ...

Thời lượng. 32:04
Xem. 6876
Video

Hội Thánh mà Đức Thánh Linh ngụ và hội thánh mà Đức Thánh Linh rời khỏi

성령이 계신 교회와 성령이 떠난 교회

Người dân Ysơraên xưa đã bị hủy diệt bởi thờ hình tượng con bò vàng, giống như vậy hội thánh bắt đầu thờ mặt trời bởi việc giữ thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, thờ thập tự giá nên Thánh Linh rời khỏi và sự rủa sả ập đến....

Thời lượng. 30:14
Xem. 6247
Video

Phước lành của Đức Chúa Trời và ngày Sabát

하나님의 축복과 안식일

‘WATV Media Cast’ Ngày dâng thờ phượng đúng đắn lên Đức Chúa Trời là ngày thứ bảy Sabát, tức là Thứ Bảy. Ngược lạ...

Thời lượng. 31:30
Xem. 8834
Video

Ađam Sau Hết và Lễ Vượt Qua

마지막 아담과 유월절

Đấng An Xang Hồng ban cho sự cứu rỗi bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Đấng Christ Tái Lâm đến với tư cách là “Ađam Sau Hết” mà Kinh Thánh và các đấng tiên tri làm chứng. Giống như đối với Ađam thứ nh...

Thời lượng. 23:19
Xem. 8946
Video

Tội lỗi và sự trái luật pháp

죄와 불법

Là con cái của Đức Chúa Trời thì phải có giao ước mới, là luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời. Những người không thực hiện lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Trời lập ra thì rốt cuộc sẽ thuộc về ma quỉ mà phạm tội và làm...

Thời lượng. 29:11
Xem. 9785
Video

Quyền thế của âm phủ chẳng thắng được

음부의 권세가 이기지 못하리라

Để nhận được chìa khóa Nước Thiên Đàng giống như Phierơ, thì vào bất cứ thời đại nào, cũng phải hiểu ra và tiếp nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Duy chỉ những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ đến với tư c...

Thời lượng. 33:41
Xem. 8135
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next