한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15next

Đấng Thiết Kế của sự sống và Mẹ

생명의 설계자와 어머니

‘WATV Media Cast’ Khác với các giáo đoàn khác, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin và làm theo sự dạy dỗ của Kinh T...

Thời lượng. 35:28
Xem. 3977
Video

Tấm lòng của Mẹ và Siôn

어머니 마음과 시온

Đã chịu phép Báptêm giữa lẽ thật ở trong Siôn thì phải lột bỏ bụi thế gian và phải sanh lại thành người mới. Hãy coi sóc nhau và liên hiệp bởi sự chăm lo và tình yêu thương giống như Mẹ, hầu cho các thánh đồ mớ...

Thời lượng. 30:32
Xem. 3987
Video

Sự giáo dục trên trời và con mắt của tình yêu thương

하늘 교육과 사랑의 눈

Kinh Thánh chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà không thể nhận biết bởi sự khôn ngoan ở dưới đất, và là sách giáo dục các vương tài có tư cách vua trên trời hầu cho có được bổn tính của Đức Chúa T...

Thời lượng. 33:58
Xem. 2820
Video

Hội Thánh của Đức Chúa Trời

하나님의 교회

‘WATV Media Cast’ Hội Thánh mà các sứ đồ được nhận lời dạy dỗ trực tiếp từ Đức Chúa Jêsus! Hội Thánh ...

Thời lượng. 24:59
Xem. 4484
Video

Đức Chúa Trời và Của Báu

하나님과 보배

“Kinh Thánh” là bản đồ của báu phần linh hồn Đấng Christ, là Của Báu quý báu mà Kinh Thánh làm chứng, mang theo lẽ thật giao ước mới mà đến với tư cách là Đavít phần linh hồn vào những ngày sau rốt. (Ví dụ - “Đảo...

Thời lượng. 30:47
Xem. 19160
Video

Lời tiên tri chắc chắn

확실한 예언

Lời Đức Chúa Trời là lời tiên tri chắc chắn nhất trên thế gian. Những người tin và làm theo chứng cớ của Kinh Thánh mới có thể đạt đến sự cứu rỗi. Kinh Thánh tiên tri một cách xác tín rằng vào thời đại cuối cùng, T...

Thời lượng. 28:33
Xem. 20998
Video

Tình yêu thương và sự liên hiệp

사랑과 연합

Đức Chúa Trời không phán dặn điều gì không với lý do cả. Khi Giôsuê và Nôê làm theo lời phán dặn của Đức Chúa Trời thì lịch sử kỳ diệu đã được hoàn thành. Giống như vậy, khi chúng ta làm theo lời phán của Đứ...

Thời lượng. 26:07
Xem. 6583
Video

Sự quan tâm của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

하나님의 관심과 사랑

‘WATV Media Cast’ Hết thảy sự quan tâm và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. (Đức Chúa Trời đích t...

Thời lượng. 22:25
Xem. 3224
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15next