한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 49next

Người giữ lời của Đức Chúa Trời

하나님의 말씀을 지키는 자

‘WATV Media Cast’ Sự khó khăn gặp phải trong khi giữ gìn lời của Đức Chúa Trời là quá trình rèn luyện để Đ...

Thời lượng. 28:19
Xem. 23238
Video

Hãy thay đổi bản thân chứ không phải là thay đổi thế gian

세상을 바꿀 것이 아니라 자신을 바꾸자

Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất với kế hoạch lớn lao của sự cứu rỗi. Đừng mong điều kiện và tình huống của thế gian này - thành ẩn náu được biến đổi, nhưng chính tôi phải được biến đổi thành hình ảnh c...

Thời lượng. 40:33
Xem. 17847
Video

Ăn năn và Nước Thiên Đàng

회개와 천국

‘WATV Media Cast’ Giống như Đức Chúa Trời mặc xác thịt và đến và ban cho giáo huấn rằng “Hãy ăn năn!”, nơi mà có thể ...

Thời lượng. 18:43
Xem. 29188
Video

Đức Chúa Trời xem xét chúng ta

하나님은 우리를 감찰하신다

‘WATV Media Cast’ Hãy vứt bỏ hình ảnh tội ác thấm đượm trên thế gian này và phải sống vì thế giới đời đời trong khi tích ...

Thời lượng. 28:29
Xem. 24999
Video

Đấng Cứu Chúa và Tên Mới

구원자와 새 이름

‘WATV Media Cast’ Sự cứu rỗi của nhân loại phụ thuộc vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Giống như lời phán ban cho tùy theo mỗi thời đạ...

Thời lượng. 37:06
Xem. 16056
Video

Hãy dâng thờ phượng chí thánh lên Đức Chúa Trời

거룩한 예배를 하나님께 드리자

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời đã ban cho tế lễ của Cựu Ước, là nghi thức của sự tha tội mà liên kết giữa Đức Chúa Trời...

Thời lượng. 29:57
Xem. 18930
Video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất III

천국 가족과 지상 가족 3

‘WATV Media Cast’ Thông qua chế độ gia đình dưới đất này, là mô hình, Đức Chúa Trời hầu cho hiểu ra tầm quan ...

Thời lượng. 35:51
Xem. 13807
Video

Lễ Vượt Qua, lẽ thật hầu cho trở lại cùng Đức Chúa Trời

하나님께로 돌아가는 진리 유월절

‘WATV Media Cast’ Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới là phương pháp hầu cho nhân sinh nhân...

Thời lượng. 16:47
Xem. 24175
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 49next